Matteprov 3 år 6, 1055, lå 13/14

advertisement
Matteprov 3 år 6, 1055, lå 13/14
1. Skriv ett uttryck som betyder
a) 8 mer än y
b) 5 mindre än y
2. Låt x vara talet 30. Hur mycket är då
?
3. Lös ekvationerna
a) 9+x=12
b) 2x=14
4. Oscar är 12 år och hans syster Emma är 18 år.
Kalla Oscars ålder för x och skriv ett uttryck för Emmas ålder.
5.
Figur 1
Figur 2
Figur 3
a) Hur många svarta kvadrater finns det i figur nummer 4?
b) Beskriv hur mönstret växer med figurens nummer.
c) Mönstret kan beskrivas med ett uttryck.
Skriv det uttryck som visar antalet kvadrater i en figur med nummer x.
d) Redogör för hur du kom fram till ditt svar i c).
6. Lös ekvationen.
3 · x + 12 = 36
7. Längden på hästhagen är 10 meter längre än bredden.
a) Kalla bredden för x. Skriv ett uttryck för
hästhagens omkrets.
b) Skriv en ekvation och räkna ut hagens
bredd om omkretsen är 100 m.
c) Omkretsen av en annan hage är 80 m.
Skriv en ekvation och räkna ut hagens bredd
om hagen är tre gånger så lång som den är bred.
Rita gärna en skiss.
8. Fyra personer A, B, C och D delar en vinst på 5 000 kr. A och B får lika mycket
var. C får lika mycket som A och B tillsammans. D får 600 kr. Hur mycket får var
och en?
9. Se nästa dokument, sista uppgiften
Download