Ellära och magnetism

advertisement
Ellära och magnetism
Electricitet
•
Statisk elektricitet uppstår t.ex. då man gnider ett föremål mot ett annat.
•
Det beror på att elektronerna i föremålens atomen flyttas. Atomerna blir då
elektriskt laddade.
•
Om ett föremål är positivt laddat och befinner sig i närheten av ett negativt laddat
föremål, uppstår en spänning mellan dessa föremål.
•
Om spänningen blir för stor så sker en urladdning.
Ström
•
En elektrisk ström är vad det låter som, en ström av elektroner.
•
Det måste finnas spänning mellan en pluspol och en minuspol.
•
Det måste också finnas en förbindelse mellan dessa poler för att en ström ska
uppstå.
•
Strömstyrka mäts i Ampere (förkortas A)
•
Och spänning i Volt (förkortas V)
Alessandro Volta, som gav upphov
till enheten Volt.
•
Olika material leder ström olika bra.
•
Koppar är exempel på en bra ledare.
•
Föremål som inte leder ström (t.ex. plast) kallas isolatorer.
Kopplingsschema
•
Kopplingsscheman ritas för att beskriva hur man kopplat ihop olika komponenter.
T.ex. lampor och batterier.
Längst ned till höger ser man
symbolerna för ett batteri, två
lampor och hur de förbinds av
elektriska ledare.
•
Seriekopplade lampor får mindre spänning än parallellkopplade lampor och lyser
därför svagare.
•
Julgranens lampor är seriekopplade, så om en lampa går sönder bryts strömmen.
Det finns inte längre en sluten krets.
Seriekopplade
batterier.
Parallellkopplade lampor.
Resistens
•
Resistens (kallas också motstånd) finns i de föremål som leder ström. T.ex. sladdar,
glödlampor. Detta hindrar strömmen att flöda fritt.
•
Olika föremål har olika resistens.
•
Speciellt tillverkade motstånd kallas resistorer eller motstånd.
•
Resistens mäts i Ohm (förkortas med grekiska bokstaven Omega, Ω)
Speciellt tillverkade resistorer
Ohms lag
•
Ju större motstånd, desto mindre ström.
•
Ju större spänning, desto större ström.
•
Ju större motstånd, desto större spänning
För mycket
att hålla reda
på!
Svara på dessa frågor:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Hur kan man skapa statisk elektricitet?
Vad krävs för att en elektrisk ström ska uppstå?
Vad mäts strömstyrka i?
Vad mäts spänning i?
Ge exempel på en bra ledare!
Vad är en isolator? Ge exempel på en sådan!
Rita kopplingsschemans symboler för lampa och batteri!
Är julgransbelysning seriekopplad eller parallellkopplad?
I vad mäter man motstånd?
Skriv upp Ohms lag!
Ta reda på följande:
•
Vad är kortslutning?
•
Vad är skyddsjordning?
Permanenta magneter
•
De är alltid magnetiska och har en nord och en syd ända.
•
De kan även magnetisera vissa andra metaller.
•
Två lika ändar repellerar varandra (stöter ifrån)
•
Två olika ändar attraherar varandra (dras till)
Elektromagnetism
•
Runt en elektrisk ledare uppstår ett magnetfält.
•
Vi har hittat många användningsområden för spolar, som är en elektrisk ledare
som lindats ett antal varv.
•
Spolar används bland annat till elmotorer.
Induktion
•
Om man rör en magnet genom en spole så kan man skapa ström. Detta kallas
induktion.
•
Denna princip används i elkraftverk för att alstra ström.
Svara på dessa frågor:
•
•
•
•
•
•
•
Vad är en permanent magnet?
Vad händer om två likadana poler närmar sig varandra?
Om det är två olika poler då?
Vad är en spole?
Vad kan en spole användas till?
Vad är induktion?
Vad kan vi använda induktion till?
Ta reda på följande:
•
Förklara hur en elmotor fungerar!
•
Hur fungerar en transformator?
•
Hur gör man för att räkna ut effekt, om man vet strömstyrkan och spänningen?
Download
Random flashcards
organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Create flashcards