Lathund uppföljning delprogram i databasen

advertisement
Version 1.0 2016-01-12
Lathund uppföljning av delprogram, regional miljöövervakning, i
databasen på rmo.nu
Uppföljning av delprogrammen som genomförs i databasen ersätter de tidigare
verksamhetsberättelserna som skickades in till NV i word och excel. Den ekonomiska redovisningen
sker via utdrag ur Agresso, inte i databasen.
Riktlinjer för uppföljningen finns på samarbetsytan: ”Samarbetsyta rmo.nu/Regional
miljöövervakning gemensamt/Administrativ information”
Innehåll
Att öppna databasen ............................................................................................................................... 2
Uppföljning av delprogram...................................................................................................................... 3
Uppföljning av gemensamma delprogram, projektledning ............................................................ 5
Granska uppföljningen ............................................................................................................................ 5
1
Version 1.0 2016-01-12
Att öppna databasen
Man ska öppna databasen skrivskyddad (förvalt).
Därefter ska man klicka på 1) Aktivera innehåll samt på 2) kryssa ner skrivskyddet.
Om man vill se formulären så bra som möjligt döljer man vänsterspalten genom att klicka enligt
pilen.
2
Version 1.0 2016-01-12
Uppföljning av delprogram
Klicka på flik 5. Uppföljning av Delprogram. Välj organisation och Programområde. Bläddra fram
delprogrammet som ska fyllas i.
Obligatoriskt är att fylla i Årtal, Rapporteringsstatus (Slutgiltig. Prognosen som kan göras tidigare är
frivillig) och om delprogrammet följer Ursprunglig 6-årsplan eller inte. Följer den inte planen eller
följer en reviderad plan ska datum för godkännande av PO-ansvarig fyllas i samt kommentarer i
avsedd ruta. Hur stor avvikelse det kan vara finns i NV:s riktlinjer för uppföljning.
Om data borde levererats till datavärd men av någon anledning inte gjort det så ange i kommentaren
under varför det inte skett.
3
Version 1.0 2016-01-12
Det är även obligatorsikt att fylla i rapportnamn och ev nummer (om rapporten utkom under aktuellt
år) samt om den är inlagd i DIVA eller inte (riktlinjer DIVA kommer att finnas på samarbetsytan).
Om datat är rapporterat till datavärd (vilket det normalt sett ska) ska avsedd ruta bockas i. Det finns
textruta för kommentarer.
Det är frivilligt att göra en beskrivning av vad som skett inom delprogrammet men det
rekommenderas (form av kvalitetssäkring).
4
Version 1.0 2016-01-12
Uppföljning av gemensamma delprogram, projektledning
När det gäller de gemensamma delprogrammen så är det projektledaren som fyller i de övergripande
delarna för de gemensamma delprogrammen. Dels de obligatoriska uppgifterna (inklusive ev
gemensamma rapporter) men även en kort beskrivning.
Granska uppföljningen
Det finns ett par olika sätt att granska inmatning av datat, uppföljningen.
Klicka på flik 3 och välj förhandsgranska eller spara till fil om du vill ha uppföljningen som en pdf.
5
Version 1.0 2016-01-12
Eller, klicka på flik 4 och välj Uppföljning på delprogramsnivå för att få datat i excel.
6
Download