Hur kan jag leva med cancer?

advertisement
SUS Lund 19 april 2017
Hur kan jag leva med cancer?
Cancerrehabilitering – pågår hela tiden
Temakvällen arrangeras av Enheten för cancerrehabilitering
och Sjukhusbiblioteket Patientforum vid Skånes universitetssjukhus.
17.30 Inledning och välkommen. Patientforum och Alf Jönsson, regiondirektör
och kvällens moderator.
17.40 Två patienter berättar. Camilla & Stefan.
18.00 Cancerrehabilitering: förr, nu och framåt. Pia Dellson, leg. läkare,
onkolog, psykiater, SUS.
18.20 Satsningen på cancerrehabilitering. Jan Astermark, verksamhetschef
VO Hematologi, onkologi och strålningsfysik, SUS.
18.30 Paus med frukt. Cancerorganisationer har informationsbord.
18.50 Våga röra på dig! Anna Johnsson, leg fysioterapeut, SUS.
19.00 Åter i den nya vardagen. Johanna Stala von Schewen, arbetsterapeut, SUS
och Pasi Kurvinen, leg. psykolog, SUS.
19.15 Sexuell hälsa. Else-Marie Rasmusson, onkologisjuksköterska, sexolog, SUS.
19.25 Närstående och barn. Petter Allvin, kurator, SUS.
19.40 Sammanfattning, frågestund och avslutning. Alf Jönsson m fl.
Onsdagen den 19 april 2017, kl 17.30–20.00, Aulan i Blocket, plan1,
Entrégatan 7, Skånes universitetssjukhus i Lund.
Välkommen!
Fri entré (360 platser) – alla är välkomna
Sjukhusbiblioteket Patientforum SUS Lund
Enheten för cancerrehabilitering
VO Hematologi, onkologi och strålningsfysik SUS
www.skane.se/sus/patientforum
Telefon 046-17 17 25
Patientforum
Sjukhusbiblioteket SUS
Download