Veckoplan 8A VT -14

advertisement
Veckoplanering i NO
VT -14
8A
Fysik: Värme och väder
Vecka
2
3
Område
Läxa (till tisdag
veckan efter)
Väder och vind, Värmeenergi
kap 8.3 - 8.4
Repetition
kap 8.1 - 8.4
Fredag v 3: Prov kap 8
Kemi: Syror och baser
Vecka
4
5
6
Område
Läxa (till tisdag
veckan efter)
Syror och baser…, Joner är laddade
byggstenar, Syror lämnar ifrån sig vätejoner
7.1 - 7.3
Baser tar upp vätejoner, pH-skalan
7.4- 7.5
Repetition
Fredag vecka v 6: Prov kap 7
Kemi: Jonföreningar
Vecka
8
Område
Läxa (till tisdag
veckan efter)
Salter, Metalloxider, Mineraler
kap 8.1 - 8.3
Tisdag v 9: Skriftligt läxförhör kap 8
Kemi: Kol- och kolföreningar
Vecka
9
10
11
12
Område
Läxa (till tisdag
veckan efter)
Kol finns i många former, Kolväten
kap 9.1 - 9.2
Omättade kolväten, Fossila bränslen
kap 9.3 - 9.4
Alkoholer, Organiska syror
kap 9.3 - 9.4
Estrar, Repetition
kap 9.5
Tisdag v 13: Prov kap 9
Kemi: Livets kemi
Vecka
13
14
15
16
17
Område
Läxa (till tisdag
veckan efter)
Kolhydrater, Fetter
kap 10.1 -10.2
Proteiner, Vitaminer och mineraler, Tvål och
tvättmedel
kap 10.3 -10.5
LOV
Hudvård och smink, Läkemedel och gifter
kap 10.6 -10.7
Repetition
Fredag v 17: Prov kap 10
Biologi: Vår miljö
Vecka
20
21
22
Område
Läxa (till tisdag
veckan efter)
Människans ekosystem, Växthuseffekten,
Ozonskicktet
kap 10.1 -10.3
Förorenad luft, Övergödning, Miljögifter
kap 10.4 - 10.6
Lösningar inom räckhåll, Repetition
Fredag v 22: Prov kap 10
Download