Veckoplanering NO årskurs 9 Biologi: Genetik och evolution Lärare

advertisement
VT-16
Veckoplanering
NO årskurs 9
Veckor
Datum
Biologi: Genetik och
evolution
Lärare: Calle
och Niklas
Måndag
Tisdag
Onsdag
2
11/1-15/1
Start biologi:
Film
Evolutionens
drivkrafter
s.22-26
Evolutionens
drivkrafter
s.22-26
3
18/1-22/1
Kromosom, DNA,
gen sid. 396-405
Kromosom, DNA,
gen sid. 396-405
Kromosom, DNA, gen
Läxa: s.22-26
sid. 396-405
Schemabrytande
dag utv.samtal
Korsningsschema
s.406-412
Korsningsschema
s.406-412
Läxa: sid 396-405
Genteknik
s. 413-417
Genteknik
s. 413-417
Avel och förädling
Sid 418-422
Läxa: sid 406-415
Fördjupning
Fördjupning/diskus
sion
Repetition
Större läxförhör
Läsa igenom sid 418-433, plugga sid 432-433
4
25/1-29/1
5
1/2-5/2
6
8/2-12/2
7
15/2-19/2
Repetition
Biologiprov 17/2
1
Läxor till
onsdagar
Ingen läxa
Läs på: Sidorna ovan samt anteckningar
Download