Testdriven utveckling

advertisement
Testdriven utveckling
Magnus Jonsson
Siemens Medical Solutions
2
Soarian
„ Stort projekt, ca 400 personer i projektet
„ Distribuerad utveckling i USA, Indien och
Sverige
„ Web baserat lösning med admin client
„ Service orienterad arkitektur
„ C++, MS SQL
„ UI - Java script utan logik
„ Admin client VB
2
©2004 Siemens Medical Solutions Health Services Corporation.
3
3 Koncept
„ Agile med Scrum
„ Continous integration
„ Test Driven Utveckling
„ Verktyg som stöd
3
©2004 Siemens Medical Solutions Health Services Corporation.
4
Agile with Scrum
„ Agile - lively, active och swift
„ Scrum – vidare utveckling av
Iterativ/Incremental utveckling
„ Scrum består av flera sprintar
„ Arbetar i 30 dagars sprintar med ett ”fixed
scope”
„ Små team 4 till 10 personer
4
©2004 Siemens Medical Solutions Health Services Corporation.
5
Scrum Overview
Överblick
Daily Scrum Meetings
Sprint =
30 days
Sprint Backlog
Product
Backlog Tasks
Product Backlog
5
©2004 Siemens Medical Solutions Health Services Corporation.
6
Continous integration
„ Integrerar koden ofta med ’all’ annan kod
„ Bygger schemalagt (natt) och automatiskt vid incheckning
av ny körbar och testad kod
„ Automatiska regressions tester - snabb feedback
„ Genom röda tester kan man se kod-förändringar i andra
moduler snabbt
Š Cruise control – trigggar
Š Ant script – bygger
6
©2004 Siemens Medical Solutions Health Services Corporation.
7
Continuous Integration
„ Automatisk Kompilering och körning av test vid
kodförändring
Bygg och Integrations Server
Utvecklings miljö
Test Server
Utveckling test Server
9Involverade Unit Tests
9Involverade Service Tests
9Involverade Acceptans
Tests
9Alla Unit Tests
Clear
Case
9Alla ServiceTests
9Alla Acceptance Tests
9Alla UI Tests
9Involverade UI test
7
©2004 Siemens Medical Solutions Health Services Corporation.
8
Test Driven
Utveckling
„ Test :
Š styr utveckling
Š Acceptans tester som
specificerar en funktion inte
validerar
Š som design
„ Specificerar och
implementerar unit tester
innan man kodar
„ Viktigt med ’Code reviews’
8
©2004 Siemens Medical Solutions Health Services Corporation.
9
The testing
model
Acceptance Test
Why Unit Tests?
• They allow greater test coverage than
functional tests.
• They enable teamwork.
• They prevent regression and limit the
need for debugging.
• They give us the courage to refactor.
• They improve the implementation design.
• They serve as the developer’s
documentation.
• They’re fun!
Stress & Load Test
Functional Test
Integration Test
Focus on each distinct
unit of work
Unit Test
9
©2004 Siemens Medical Solutions Health Services Corporation.
10
TDD och Continous integration
„ Vad är den verkliga fördelen av TDD?
„ Test i focus
„ Utvecklare tänker test när de utvecklar – mer kund focus
„ Produkt analyster får större teknisk inblick
Š Genom att delta i framtagandet av acceptance tester
„ Ökar team känslan
„ Bättre kvalitet
10
©2004 Siemens Medical Solutions Health Services Corporation.
11
Fitnesse
„ En Wiki – för att specificera test fall och data
„ En Webbserver
„ Ett enkelt test verktyg som
Š Har stöd för att sätta upp test data
Š Automatiskt jämför vad mjukvaran skall utföra och vad den
faktiskt utför
Š Har stöd för att ”rensa” test data efter sig
„ Kopplar testfall med kod m.h.a. fixturer
„ Finns för både java och C++
„ Ett forum för förståelse av funktionalitet
11
©2004 Siemens Medical Solutions Health Services Corporation.
12
Exempel Test Driven Utveckling
Allergy team
„ Typer av test
Š Unit tester – ren logic in Både SP och Service
Š Stored Procedure – som helhet
Š Service – som helhet
Š Acceptance – säkerställa förväntad funktionalitet
ƒ Service nivå och ner till DB lagret
Š UI – Feature Integration Test (Manuella) – säkerställa
förväntad funktionalitet
12
©2004 Siemens Medical Solutions Health Services Corporation.
13
DD
D
DAM Allergy team
T
- Utvecklings Sprint -
A
D
n increments
Acceptance
test + Fixtur
User
stories
Design,
Code &
Unit test
Automate User
stories test
”DONE”!
Team effort
Pair programming
(optional)
13
©2004 Siemens Medical Solutions Health Services Corporation.
14
Exempel Test Driven Utveckling
Sprint 1
Sprint 2
„ User Stories– S1, S2
„ User Stories– S3
„ Acceptance test - S1, S2
„ Acceptance test - S3
„ Unit test och Kod –S1
„ Fixtur implementeras – S3
„ Fixtur implementeras -S1,
„ Unit test och Kod – S2
S2
„ FIT test skapas -S1, S2
„ FIT test skapas –S3
„ FIT test körs S2 funktioner
„ FIT test körs S1 funktioner
14
©2004 Siemens Medical Solutions Health Services Corporation.
15
Arbetsflöde
Usestory
„ User story – PA
„ Acceptance tester – PA eller
Acceptance test
Testare
Acceptance test
Walkthrough
„ Walkthrough av Acceptance
Implementera fixtur
„ Fixtur – Teknisk testare
tester – Alla involverade
parter
Utveckling kan
börja i nästa sprint
15
©2004 Siemens Medical Solutions Health Services Corporation.
16
Länkar:
„ TDD:
„ http://www.agiledata.org/essays/tdd.html
„ http://en.wikipedia.org/wiki/Test_driven_development
„ http://www.testdriven.com
„ Tools:
„ Fitnesse: http://www.fitnesse.org
„ J-Unit, Cpp Test tools, SQL-Unit, DB-Unit
16
©2004 Siemens Medical Solutions Health Services Corporation.
17
Q&A
17
©2004 Siemens Medical Solutions Health Services Corporation.
Download
Random flashcards
Svenska

105 Cards Anton Piter

Fgf

5 Cards oauth2_google_07bf2a28-bcd3-42a3-9eef-1d63e3edcbe8

Create flashcards