Nya krav på näringsdeklaration

advertisement
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen informerar om
Nya krav på näringsdeklaration
Från och med december 2016 ska det finnas en näringsdeklaration på färdigförpackade livsmedel.
Syftet med de nya reglerna är att etablera ett standardiserat sätt att ge konsumenter information om
energi- och näringsinnehåll i olika livsmedel. Vi vill därför informera om de nya reglerna och om hur du
kan göra för att ta fram en näringsdeklaration.
Näringsdeklaration ska finnas på färdigförpackade
livsmedel från och med 13 december 2016. För
att konsumenter lätt ska kunna jämföra produkter
i olika förpackningsstorlekar ska näringsdeklarationen skrivas per 100 g eller 100 ml.
Om livsmedlet innehåller enskilda portioner kan
du dessutom välja att skriva ut en näringsdeklaration per portion. Kravet på näringsdeklaration
gäller många färdigförpackade livsmedel, men det
finns en del undantag.
Undantag från kravet - följande livsmedel behöver inte ha näringsdeklaration
• Obearbetade produkter som bara innehåller
en ingrediens eller en kategori ingredienser, till
exempel blandad frukt, grönsaker, kött eller fisk.
• Bearbetade produkter vilkas bearbetning bara
består av mogning och vilka endast innehåller
en ingrediens eller en kategori ingredienser
• Vatten som är avsedda som livsmedel (kan
innehålla koldioxid och/eller aromer)
• Örtkryddor, kryddor
• Salt och saltersättningar
• Bordssötningsmedel
• Hela eller malda kaffebönor/koffeinfria kaffebönor
• Tesorter som inte innehåller andra tillsatta
ingredienser än aromer som inte påverkar teets
näringsvärde
• Ättika och vinäger som framställts genom jäsning och ättik- och vinägerersättning
•Aromer
•Livsmedelstillsatser
• Processhjälpmedel
•Livsmedelsenzymer
• Gelatin och gelébildande produkter
•Jäst
•Tuggummi
• Livsmedel i förpackningar eller behållare vilkas
största yta är mindre än 25 cm2.
• Livsmedel, även hantverksmässigt framställda,
som tillverkare av små mängder varor levererar direkt till slutkonsumenter eller till lokala
detaljhandelsföretag.
När det gäller undantaget för livsmedel som
tillverkare av små mängder varor levererar direkt
till slutkonsumenter eller till lokala detaljhandelsföretag kan det till exempel vara:
• En butik som bereder och färdigförpackar
lunchsallader för försäljning i butik
• En gårdsmejerist som tillverkar delikatessostar och säljer dem via Internet till kunder i
hela Sverige.
• En äppelodlare som tillverkar äppelmust och
säljer det direkt till konsumenter i sin gårdsbutik.
Att ta fram en näringsdeklaration
En näringsdeklaration ska innehålla näringsvärden för fett, kolhydrater, protein, salt och energiinnehåll. För att underlätta för konsumenter
ska ordet salt användas istället för natrium. De
värden som du ska redovisa i näringsdeklarationen kan tas fram på olika sätt. Beroende på
vilket livsmedel det handlar om och vad som är
lämpligast ska du utgå från något av dessa tre
alternativ:
a) tillverkarens analys av livsmedlet,
b) en beräkning baserad på de kända eller faktiska genomsnittsvärdena för de ingredienser
som används,
c) eller en beräkning baserad på allmänt fastställda och godtagbara uppgifter. Livsmedelsverkets livsmedelsdatabas kan användas
som underlag vid beräkning.
Oavsett vilken metod eller kombination av metoder som du använder för att ange energi- och
näringsinformation, får du inte skriva värden
som vilseleder konsumenten. De värden som
används ska vara relevanta under hela hållbarhetsperioden. Det är ditt företags ansvar att
rekommendera hållbarhets- och lagringsförhållanden så att till exempel innehåll av vitaminer
är korrekt under hållbarhetsperioden.
Värdena som används i näringsdeklarationen
ska vara genomsnittsvärden. Det innebär att
värdet tar hänsyn till säsongsvariationer och
andra faktorer som kan variera och påverka det
faktiska värdet.
Mer information och
laghänvisningar finns på
• Livsmedelsverkets hemsida om näringsdeklaration och i
• Informationsförordningen, bilaga V i förordning (EU) nr 1169/2011 om livsmedelsinformation till konsumenterna
• Livsmedelsverkets föreskrifter om livsmedelsinformation LIVSFS 2014:4
• EU-kommissionens vägledningar om kontroll
av näringsdeklaration
Har du frågor?
Kontakta miljö- och hälsoskyddsavdelningens
livsmedelsinspektörer.
Tfn 044-13 50 00
E-post: [email protected]
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Svenska

105 Cards Anton Piter

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Fgf

5 Cards oauth2_google_07bf2a28-bcd3-42a3-9eef-1d63e3edcbe8

Create flashcards