Sundbybergs stad
Kommunfullmäktige
Sverigedemokraterna
Gary Aelius
Kommunfullmäktige
Interpellation
2015-04-21
Vad skall staden göra åt tiggeriproblemet?
Idag kan Sundbybergarna inte handla mat utan att tvingas gå förbi en tiggare med
utsträckt hand. Dessutom sover dom i gångtunneln Esplanaden/Järnvägsgatan och utgör
därmed ett hinder för allmänhetens passage. Detta är ett resultat av diskriminering av
romer i hemlandet, oftast Rumänien.
Att dessa på senare tid, i stor mängd, har tagit sig till Sverige och Sundbyberg beror
förstås på välvilliga svenskar som gett dom pengar och därmed uppehälle. Ju mer dom
tjänar, desto större skäl att stanna och för andra tiggare att också ta sig hit.
Självklart ligger lösningen i att Rumänien tar sitt ansvar och ger romerna förutsättningar
för ett drägligt liv. Inte att dom lever som tiggare i Sverige. Flyttas problemet till Sverige,
har Rumänien än mindre skäl att lösa det. Det kan aldrig vara Sundbybergs ansvar att
lösa andra länders problem. Vi kan däremot påverka politiskt. Då skulle både
Sundbybergarna och romerna glädjas.
Ansvariga politiker måste fråga sig om man vill öka eller minska tiggeriproblemet. Många
kommuninvånare upplever en press att betala ”tull” varje gång dom handlar mat.
Därför vill jag, med Kommunfullmäktiges medgivande, rikta följande frågor till
Kommunstyrelsens ordförande Jonas Nygren (s)
1.
2.
3.
4.
Vill Jonas Nygren öka eller minska tiggeriet i Sundbyberg?
Om Jonas Nygren vill minska problemet; med vilka åtgärder skall detta ske?
Vilka åtgärder har staden redan vidtagit vad gäller tiggarna?
Har staden gjort något för att hjälpa romerna på allvar, t ex genom att stöta på
regeringen att utöva påtryckningar på Rumänien/EU?
För Sverigedemokraterna i Sundbyberg
Gary Aelius
Kommunfullmäktigeledamot