Lag mot sexuell diskriminering - Svensk

ILGALAC, Latinamerikanska och Karibiska avdelningen för LGBTI-personer
har för första gången förlagt sin konferens till Kuba
Lag mot sexuell diskriminering
Kubas parlament har antagit lagar mot diskriminering på
arbetsplatser på grund av kön och sexuell läggning, vilket
ska följas upp i arbetslagstiftningen. Havana Times hade
nyligen ett porträtt på Adela, annars känd som José Agustín
Hernández, den första transsexuella person som valts till
kommunfullmäktige på Kuba. I artikeln pratar Adela om sitt
första år som ledamot och behandlingen av HBTQ-personer i
Kuba. ”Alla länder gör misstag och Kuba har gjort det genom
Tidskriften Kuba 1/2014
hur vi behandlades, men hade också modet att erkänna det.
Nu har jag rätt att välja hur jag vill leva och det till den
grad att jag inom kort kommer att få nya ID-handlingar som
kvinna.”
Mariela Castro är chef för CENESEX och en stark
förespråkare för HBTQ-personers rättigheter i Kuba. Som
parlamentsledamot har hon drivit på lagändringar för skydd
mot diskriminering på grund av sexuell läggning och kön.
Cuba Central Team (USA) Översättning: Zoltan Tiroler
15