Litteraturlista Lista originaltexter (Word 12.7 kB)

advertisement
FÖLJANDE ORIGINALTEXTER INGÅR I DELKURSEN
1900-TALETS FILOSOFI:
EDMUND HUSSERL: utdrag ur LOGISKA UNDERSÖKNINGAR
BERTRAND RUSSELL: LOGISK ATOMISM
LUDWIG WITTGENSTEIN: utdrag ur TRACTATUS LOGICO-PHILOSOPHICUS
LUDWIG WITTGENSTEIN: utdrag ur FILOSOFISKA UNDERSÖKNINGAR
J. L. AUSTIN: ANDRAS SJÄLSLIV
EDMUND HUSSERL: utdrag ur IDÉER
SIMONE DE BEAUVOIR: utdrag ur DET ANDRA KÖNET
HANS GEORG GADAMER: OM FÖRSTÅELSENS CIRKEL
JACQUES DERRIDA: SIGNATUR, HÄNDELSE, KONTEXT
DONALD DAVIDSON: TRE SORTERS KUNSKAP
Husserl, utdrag ur Logiska undersökningar finns i FGT 1800-talet. Övriga
texter finns i FGT Före 1950 samt FGT Efter 1950.
ÖVRIG KURSLITTERATUR
Dessutom läses utdrag ur G. H. von Wright, Logik, filosofi och språk (se
separat dokument) samt I. Brinck, 1900-talets filosofi: Mellan analys och
tolkning (kompendium).
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Svenska

105 Cards Anton Piter

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Create flashcards