Allmän IT, operativsystem, Internet (kväll)/Lokal kurs

Allmän IT, operativsystem, Internet (kväll)/Lokal kurs
Anmälningskod
DA1501K/LK
Beskrivning
Kursen ger färdighet i att använda standardprogramvaror för persondatorer, kunskaper om
persondatorers uppbyggnad och funktion samt mapp- och filhantering. Dessutom ingår
frågor och svar kring datalagen och att söka och hantera information på internet.
Programmen som används till kursen är Windows 7 och MsOffice 2007.
Förkunskaper
Inga
Innehåll
kurspaket
Skolform
Gymnasial utbildning
Ämnesområde
Data
Kurskod
DA1501
Poäng
50
Studieform
Kurskod
Startdatum
1:1
Sökbar
t.o.m
Skola