Internetbanken - Tidaholms Sparbank

advertisement
Internetbanken
Öppet alla dagar – dygnet runt
Internetbanken för företag är öppen dygnet runt och du når
den via alla datorer som har en webbläsare och internetuppkoppling – på kontoret, hos konsulten, hemma och på hotell
över hela världen. Det betyder att du kan göra många av
företagets bankärenden på tider och platser som passar dig
och företagets verksamhet.
Här berättar vi hur du kommer igång – loggar in, hur säkerhetsdosan fungerar och hur man signerar ett ärende. Läs
också om många olika tjänster och funktioner som gör jobbet enklare.
Det här är internetbanken
för företag:
Internetbanken är öppen dygnet runt och du når den via alla
datorer som har en webbläsare och internetuppkoppling
– på kontoret, hos konsulten, hemma och på hotell över hela
världen. Det betyder att du kan göra många av företagets
bankärenden på tider och platser som passar dig och företagets verksamhet.
Välkommen in.
Ett bekvämt sätt att gå till banken..............5
Bästa överblicken på
företagets ekonomi........................................6
Massor av möjligheter
som gör jobbet enklare.................................. 8
Administrera varje
användares behörighet................................ 10
Koppla e-bokföring till
internetbanken............................................. 12
Ett klick från en personlig
kontakt med banken.................................... 13
Säkerhetsdosan är ett
id-kort till banken......................................... 14
Så här kommer du in
till internetbanken........................................ 16
Allt utgår från Startsidan............................ 28
Ett ärende avslutas med
ett godkännande......................................... 20
Finstilt men bra att läsa...............................22
Ett bekvämt sätt att gå till
banken.
Internetbanken är ett bankkontor på internet. Du kommer
snart att upptäcka att du utifrån egna önskemål och företagets förutsättningar kan du skaffa dig egna rutiner för
att gå till banken. För vissa ärenden väljer du internetbanken
och för andra passar det bättre att ringa telefonbanken
eller besöka bankkontoret. Klicka dig runt och upptäck alla
möjligheter.
5
Bästa överblicken
på företagets ekonomi.
En uppskattad fördel med internetbanken är överblicken. All
information om företagets konton, betalningar, placeringar
och finansieringslösningar finns ständigt tillgängliga – uppdaterade med de senaste transaktionerna. Du väljer själv hur
detaljerad information du behöver just för stunden. Genom
behörighetsadministrationen går det att styra vilka personer
som kan ta del av olika uppgifter.
Gå in under ”Ekonomisk översikt” i menyn.
6
1
3
2
4
5
1. När du klickar på kontonamnet får
du fram ett detaljerat kontoutdrag.
2. I den här listan ser du aktuella
saldon på företagets alla konton.
4. Om du har ärenden som inte är
avslutade hittar du dem under rubriken
»Påminnelser«.
5. Vill du ha en papperskopia av sidan
klickar du på knappen »Skriv ut«.
3. Här finns information och tips som
handlar om den tjänst du är på väg att
använda.
7
Massor av möjligheter
som gör jobbet enklare.
Betala företagets fakturor.
Du kan fortlöpande registrera företagets
betalningar i internetbanken. Sedan bevakar vi att mottagaren får sina pengar
på förfallodagen. Betalningshistoriken
ger en god översikt över samtliga betalningar.
Snabb koll på ankommande betalningar.
Gå in under »Betala/Överföra« i menyn och välj
»Bg/Pg-betalningar«.
Gå in under »Ekonomisk översikt« i menyn och välj
»Ankommande bankgirobetalningar«.
Betala till utlandet.
Utländska leverantörsbetalningar i internetbanken är en smidig lösning för de företag
som inte har ett eget ekonomisystem som
kan leverera filer. Med hjälp av tjänsten
skapas ett eget leverantörsregister för mottagare i utlandet. Till länder inom EU/EES
gör du en så kallad EUbetalning. Till övriga
länder gör du en Utlandsbetalning.
Gå in under »Betala/Överföra« i menyn och välj
»Betalningar till utlandet«.
8
Ankommande bankgirobetalningar via
internetbanken är ett alternativ till avisering
via post. Det ger dig informationen en dag
tidigare, senast kl 16.30 samma dag som
insättningen görs. Informationen finns tillgänglig i internetbanken i 13 månader.
Skicka enkelt filer via internetbanken.
Filöverföring via internetbanken är ett säkert
sätt att skicka betalningsfiler, t ex löner och
leverantörsbetalningar från företaget till
banken. Du skapar filen i ditt reskontraprogram och skickar sedan filen snabbt och
enkelt via internetbanken.
Gå in under »Betala/Överföra« i menyn och välj
»Filöverföring«.
Gör överföringar mellan konton.
Spara tid och pengar med e-lönelista.
Du kan göra överföringar mellan företagets
konton och till andras konton i banken eller i andra svenska banker – enstaka eller
regelbundna.
e-lönelista är en mycket uppskattad tjänst
i internetbanken. Den innebär att du fyller i
och skickar iväg löneunderlaget elektroniskt.
Du lägger upp alla medarbetare och deras löner i ett register. Sedan kan du sköta lönerna
när du vill i månaden.
Gå in under »Betala/Överföra« i menyn och välj
»Överföringar«.
BankID – elektronisk legitimation.
BankID är en tjänst för säker identifiering
och elektronisk underskrift på internet.
Med BankID får ditt företag tillgång till fler
tjänster på nätet, t ex kan ni momsdeklarera. BankID är en personlig värdehandling
som du även kan använda när du uträttar
ärenden åt företaget.
Den som har enskild firma beställer sitt BankID i
internetbanken företag under »Tillval« i menyn och
väljer »BankID«. Övriga företagskunder beställer sitt
BankID via sin privata internetbank.
Gå in under »Betala/Överföra« i menyn och välj
»Lönelista«.
Utnyttja Swedbanks
inköpstjänst.
Tjänsten är ett tillval och hjälper dig att
sänka kostnaderna med upp till 60 procent.
Du kan få rabatt på t ex emballage, kontorsoch förbrukningsmateriel, bränsle, telefoni
och datorutrustning. För mer information
kan du besöka vår samarbetspartner på
www.lessmore.com eller ringa 020-912161.
För anmälan till inköpstjänsten gå in under »Tillval«
i menyn och välj »Inköpstjänst«.
Administrera varje
användares behörighet.
Hanteringen av behörigheter i internetbanken är en trygghet
både för användaren och företagsledningen. Funktionen ger
er möjlighet att själva styra vem som ska vara behörig att
utföra olika typer av ärenden. Börja med att utse en behörighetsadministratör. Det behöver inte vara samma person som
firmatecknaren.
För varje registrerad användare kan ni ange
behörighet eller begränsning när det gäller att:
• Komma åt kontouppgifter.
• Se och bearbeta konto- och betalningshistorik.
• Sköta betalningar, löner och överföringar.
• Maxbelopp vid transaktioner.
• Förbereda ärenden.
• Signera ärenden.
Läs mer i broschyren ”Hantering av behörigheter
– instruktion för behörighetsadministratörer” som du
kan få på ditt bankkontor.
10
1
2
3
1. Behörigheter delas ut till en användare i
taget.
3. Behörighetsadministratören klickar igenom listan rubrik för rubrik.
2. En användare kan naturligtvis även tilldelas obegränsad behörighet.
Gå in under ”Administrera” i menyn och välj
»Hantera företagsanvändare«.
11
Koppla e-bokföring till
internetbanken.
Med e-bokföring kan du enkelt sköta företagets löpande
bokföring. Det är ett komplett bokföringsprogram som är
kopplat till företagets bankkonto. Genom att utgå från
bankkontot och företagets internetbetalningar sker bokföringen nästan automatiskt – snabbt och enkelt.
Fördelarna med e-bokföring är många:
• En integrerad del av internetbanken.
• Ingen risk att du glömmer något i bokföringen.
• Snabb och enkel resultatuppföljning.
• Perfekt för både företag och föreningar.
Du kan även komplettera e-bokföringen med tilläggstjänsten Fakturering via kundreskontra.
Läs mer om e-bokföring på www.swedbank.se/e-bokforing
eller prata med din företagsrådgivare. Du kan också göra en
intresseanmälan på www.e-bokforing.se/intresse så blir du
kontaktad för mer information.
12
Ett klick från en personlig
kontakt med banken.
Du som är inloggad med säkerhetsdosan kan kommunicera
med oss på banken med hjälp av en e-post funktion. Eftersom
dialogen sker inne i internetbanken kan du känna dig trygg även
om ärendet är känsligt och handlar om företagets ekonomi.
De meddelanden som vi på banken skickar till företaget
hamnar under rubriken Meddelanden på Startsidan.
Om du vill kontakta oss gå till ”Startsida” i menyn
och välj ”Skriv till oss”.
13
Säkerhetsdosan är ett
id-kort till banken.
Säkerhetsdosan och dess funktioner är grunden i den säkerhet som omgärdar hela internetbanken. Den fungerar som
ett id-kort och ger dig nya koder varje gång du ska logga in
eller signera ett bankärende.
Säkerheten i internetbanken uppgraderas i samma takt som
nya tekniska lösningar utvecklas. Läs mer om säkerhet på
sidan 27.
Så här använder du dosan.
1. Starta dosan på pilen till höger.
Klicka på länken ”Hjälp” och välj ”Säkerhetsdosa” om du behöver fler instruktioner
till din dosa.
2. Knappa in din personliga PIN-kod.
3. Knappa in det kontrollnummer du får upp
Tänk på att dosan är en identitetshandling
och förvara den på ett säkert ställe.
på skärmen.
Dosan ger dig nu en svarskod som du skriver
in i rutan på skärmen med hjälp av tangentbordet.
14
Säkerhetsdosan finns i tre olika modeller. De mindre är lättare att ta med, den stora enklare att använda för t ex funktionshindrade. De har samma
funktioner.
15
Så här kommer du in till
internetbanken.
För att göra ärenden i internetbanken behöver du logga in.
Du loggar alltid in med ditt eget personnummer. Vanligast
är att de personer på företaget som använder internetbanken har personliga säkerhetsdosor. Men man kan även ha en
dosa som bara är kopplad till ett eller flera företag.
Efter att du skrivit in din svarskod kommer du till startsidan.
Om du även är privatkund och/eller har behörighet till flera
olika företag kommer du först till en sida där du väljer
vilken av tjänsterna du vill gå till. Flera användare kan vara
inloggade samtidigt.
Efter inloggningen kan man växla mellan olika startsidor
genom att gå in under ”Byt profil” i menyn.
1
16
2
3
Gå till bankens hemsida
www.swedbank.se* och klicka på
”Logga in”.
1. Skriv in ditt personnummer i rutan och
tagskopplad dosa när du loggar in i internetbanken. Klicka på knappen ”Fortsätt”.
välj alternativet ”Säkerhetsdosa” i droplistan. Klicka på knappen ”Fortsätt”.
väljer du här vilket företag du vill logga in till.
2. Skriv in den kod du får av säkerhetsdosan
*Vissa Sparbanker kan ha andra webbadresser än de som anges här.
i rutan. Bocka för om du använder en före-
3. Om du har behörighet till flera företag
17
Allt utgår från Startsidan.
Att komma till Startsidan är som att komma in genom dörren till banken. Med hjälp av länkarna i huvudmenyn tar du
dig snabbt vidare till det ärende du vill göra.
Överallt framgår det tydligt vad du ska göra. Du finner också
en hel del stöd på vägen.
Bra att veta om tjänsten.
Felmeddelande.
I högerkanten på varje sida har vi samlat
information och tips som handlar om den
tjänst du är på väg att utföra.
Glömmer du något, eller gör fel, får du direkt
ett meddelande om vad du behöver rätta till.
Hjälptext vid markören.
Klicka på ”Hjälp”.
Första gången du utför ett ärende kan det
vara skönt att få en tydlig instruktion stegför-steg. Länken till ”Hjälp” hittar du ovanför
menyn.
18
När du för markören över sidan får du upp
små hjälptexter (s k tool-tips) som berättar
vad du ska göra vid de olika momenten.
6
7
3
2
5
1
4
1. Genom att klicka på rubrikerna i huvud-
5. Här ser du aktuella meddelanden och
menyn öppnas vägen till alla de ärenden du
kan göra i internetbanken.
erbjudanden från banken.
6. Under Startsida/Skriv till oss kan du
2. Under ”Anpassa” kan du t ex byta storlek
skicka meddelanden till banken.
på texten och byta språk till engelska.
7. Kom ihåg att klicka på Logga ut när du är
3. Om du vill växla mellan olika företag
klar med dina bankärenden.
klickar du på Byt profil.
4. Här får du en enkel kontoöversikt. Färgad
text är en länk till ett ärende eller fördjupad
information.
19
Ett ärende avslutas med ett
godkännande.
De ärenden som ska godkännas med hjälp av säkerhetsdosan samlas i olika listor beroende på typ av ärende. Det är
först efter att ett ärende har godkänts som det genomförs.
Genom behörighetsadministrationen går det att styra vilka
personer som kan registrera och godkänna ärenden.
1
20
2
1. Klicka på knappen ”Till godkänna” under
2. Skriv in den svarskod du får av din sä-
listan och kontrollera ärendena en sista
gång. Vill du ta bort eller ändra något i listan
över ärenden som ska godkännas, klickar du
på den färgade texten.
kerhetsdosa i rutan och klicka på knappen
”Godkänn”.
3. Nu får du se en översiktsbild av de
ärenden du just godkänt. Klicka på knappen
”Skriv ut” om du vill ha en kvittens.
21
Finstilt men bra att läsa.
Adressen till internetbanken är www.swedbank.se*
Lägg in adressen som ett bokmärke i de datorer du
använder. Du kommer först till bankens hemsida. Där
finns en länk som heter ”Logga in”.
För att kunna använda internetbanken behöver du:
– en internetansluten dator
– en webbläsare/browser t ex
Microsoft Internet Explorer eller Netscape Navigator.
(På www.swedbank.se/internet* kan du se våra rekommendationer). Kontrollera att programmet godtar
cookies och Java-script. Cookies är en funktion som gör
att servern kan identifiera dig och din dator. Den gör
att dialogen mellan din dator och internetbanken blir
ännu säkrare. Java-script används bland annat för våra
hjälpsidor. För det mesta är dessa alternativ redan förvalda i din webbläsare.
Svar på de vanligaste frågorna
Gå till www.swedbank.se/internet och klicka på kundtjänst. När du är inloggad får du samma information
genom att välja ”Kontakta oss” i menyn.
Tips och råd!
På bankens hemsida www.swedbank.se* hittar du
både inspiration för hur ni till vardags bäst sköter företagets ekonomi och information som hjälper er att ta
kloka långsiktiga beslut.
Titta på instruktionsfilmer
Vill du se exakt hur ett specifikt ärende går till kan
du titta på en liten film som visar hur du gör från
början till slut. Du hittar filmerna på www.swedbank.
se/demofilm*.
Automatisk utloggning
Om du är inloggad men inte har använt internetbanken på 15 minuter kommer det upp ett meddelande
och en fråga på skärmen om du vill fortsätta. Då kan
du välja mellan att aktivera dig igen eller logga ut.
22
Ring Kundtjänst
Ring 0771-97 75 12. Öppen alla dagar kl 07-23. Du kan
också skriva till oss när du är inloggad i internetbanken. Gå till ”Startsidan” i menyn och välj ”Skriv till oss”.
Du är naturligtvis också alltid välkommen in på banken
eller att ringa telefonbanken personlig service på telefon 0771-22 11 22*.
Maximal säkerhet
Säkerhetssystemet i internetbanken består av flera
delar för att ge maximal säkerhet. Brandväggar kal�las de digitala bankvalv vi har runt datasystemen.
Förbindelsen mellan din dator och våra webbservrar
är krypterad, vilket gör att ingen annan kan se den
information som skickas mellan dig och banken. Den
personliga säkerhetsdosan med din egen kod är ytterligare ett sätt att garantera att det är just du som
loggar in.
Vi följer kontinuerligt med i utvecklingen av säkerhetslösningar för att kunna bibehålla den högsta
säkerhetsnivån.
Glöm aldrig att din säkerhetsdosa är en identitetshandling och ska förvaras som en sådan.
När du loggar in med hjälp av en personlig kod får du
av säkerhetsskäl inte göra alla bankärenden. Du kan
t ex aldrig utföra ett ärende som överför pengar från
din egen ekonomi, t ex betala räkningar eller föra över
pengar till någon annans konto. Både vi som bank och
du som är kund ansvarar för att internettrafiken ska
kunna ske så säkert som möjligt. Läs mer om bankens
och kundens ansvar på www.swedbank.se/sakerhet*.
*Sparbankerna kan ha andra adresser, telefonnummer, tjänster och priser. Kontakta din bank för mer
information.
Observa att vissa Sparbanker kan ha andra webbadresser än de som anges här.
Kontakta din bank för mer information.
AR T. N R 7 4 1 1 7 5 2 9 . DECEMBER 2006
1.1.3 .
Du är välkommen att ringa internetbankens kundtjänst på telefon 077 1-97 75 12. Den är öppen alla
dagar kl 07-23. Du kan också vända dig till företagsrådgivaren på banken.
Download
Random flashcards
organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Create flashcards