PDF-dokument

advertisement
ArtDatabanken
2010-09-17
Pressmeddelande
Världens längsta djur finns utanför Göteborg
Det längsta djuret i världen är faktiskt en slemmask som förekommer längs den svenska
västkusten. Läs om slemmaskar och stjärnmaskar i senaste volymen av Nationalnyckeln.
Titel: Stjärnmaskar–slemmaskar. Sipuncula–Nemertea
Text: Malin Strand, Per Sundberg
Bild: Helena Samuelsson
Fackredaktör: Karin Herlitz
Utgivning: 20 september 2010
Antal sidor: 188
Volymen omfattar Sveriges 9 arter stjärnmaskar och 69 arter slemmaskar.
ISBN: 978-91-88506-72-6
Högupplösta bilder
Användarnamn: Nationalnyckeln10 Lösenord: Slemmaskar69
finns här: http://www.nationalnyckeln.se/press
Ill. Helena Samuelsson
Slemmaskar (nemertiner) har ett illasmakande giftigt slem på kroppsytan och en extrem förmåga att
sträcka ut och dra ihop sig. Världens längsta djur, långsnöre Lineus longissimus, kan helt utsträckt bli
närmare 50 meter lång, för att i nästa stund rymmas i en handflata. Andra arter är så små att de lever
mellan sandkornen.
Den som vågar sig på att öppna boken om slemmaskar upptäcker snart att dessa okända djur kan
vara mycket vackra. De fantastiska akvarellerna i volymen har målats exklusivt för Nationalnyckeln
av illustratören Helena Samuelsson med levande djur som förlaga. Mellan pärmarna finns också
skildringar av häpnadsväckande bytesjakt, fantastiska förvandlingskonster och giftiga stiletter.
Denna elfte volym av Nationalnyckeln till Sveriges flora och fauna är den första om arter som
lever i havet. Boken handlar även om stjärnmaskar. Det rör sig om nästan enbart marina arter som
behöver en salthalt på 30 promille. Båda grupperna är hittills mycket litet undersökta.
– Vi känner till mycket lite om dessa arters ekologi. De lever ett undanskymt liv på havets
botten. Men de kan bli ganska talrika och har antagligen stor effekt på ekosystemen lokalt sett,
berättar Malin Strand, bokens huvudförfattare.
Marinbiolog Malin Strand och hennes medförfattare professor Per Sundberg vid Göteborgs
universitet, är internationellt erkända experter på slemmaskar. De har under forskning som delvis
finansierats av Svenska artprojektet bland annat upptäckt två nya arter slemmaskar.
– Det är första gången slemmaskar och stjärnmaskar beskrivs på ett så omfattande sätt, och vi är
stolta över att kunna publicera rykande färsk kunskap på ett lättillgängligt vis – allt inom ramen för
Svenska artprojektet, säger projektledare Karin Herlitz.
Bokverket ges ut av ArtDatabanken SLU. Boken premiärvisas på Bok & Bibliotek i Göteborg
23-26 september i monter B05:70 där man även får träffa illustratörer och redaktörer och träffa
levande slemmaskar.
långsnöre Lineus longissimus
Kontaktpersoner vid ArtDatabanken SLU
Karin Herlitz, (projektledare och fackredaktör) 018-67 24 39; [email protected]
Malin Strand (författare) 0526-686 69, 0705-65 42 46; [email protected]
Anna Graflind (webb, bildmaterial) 018-67 26 63; [email protected]
www.nationalnyckeln.se
Fakta
I Nationalnyckeln till Sveriges flora och fauna presenteras aktuell kunskap om svenska flercelliga djur, växter och svampar i ett
sammanhängande bokverk. Med vackra och pedagogiska bilder, engagerande texter och lättanvända nycklar för artbestämning beskrivs
arter i Sverige.
Nationalnyckeln produceras av ArtDatabanken, SLU på uppdrag av Sveriges riksdag inom ramen för Svenska artprojektet.
Nationalnyckeln är det enda bokverket i sitt slag i världen och satsningen innebär ett kunskapslyft för svensk naturvård.
Download