Pressmeddelande Allt om myror och getingar

advertisement
2012-05-23
Pressmeddelande
Allt om myror och getingar
Sommar, sol, glass … och småkryp. När myror och getingar kommer på tal väcks
olika känslor inom oss. Nu går det läsa mer om dessa häpnadsväckande finurliga
samhällsbyggare.
Vid närmare bekantskap byts eventuell motvilja i fascination över getingarnas mästerliga
byggnadskonst eller myrornas välordnade samhällen. Den som tittar närmare på myror och getingar
inser snabbt att de är sociala byggnadskonstnärer med spännande och variationsrika liv. I den senaste
volymen av bokverket Nationalnyckeln kan man lära sig det mesta om dessa insekter. Den beskriver
alla arter som påträffats i Norden: 81 arter myror, en dolkstekel och 51 arter getingar.
Det finns myror som är parasitiska och lever som snyltgäster och rövarmyror som håller andra myror
som slavar. De fördriver andra myrarters drottningar och stjäl både mat och ägg från andras bon. Att
det bara är getinghonor som har gadd och kan stickas kanske inte känt för alla. Gadden egentligen är
ett äggläggningsrör. Getingar ska heller inte förväxlas med blomflugor som är helt ofarliga. Mer om
blomflugornas liv finns i två tidigare volymer. Förutom möjligheten att ”nyckla” sig till rätt art finns
mycket spännande att läsa i Nationalnyckeln.
Författare är Sveriges främsta kännare av myror och getingar: Per Douwes från Lund, Johan Abenius
från Stockholm, Björn Cederberg från Uppsala, Urban Wahlstedt från Rönninge i Södertörn.
Texterna är kompletterande med ett enastående bildmaterial som nästan visar djurens innersta väsen.
Svenska artprojektet fyller 10 år!
Både myror och getingar gör stor nytta i naturen och vi människor är beroende av att naturens
ekosystemtjänster fungerar. Att strunta i bevarandet av biologisk mångfald och ekosystem är som att
vara utan hemförsäkring.
Svenska artprojektets uppdrag är att kartlägga och beskriva den svenska biologiska mångfalden.
Många nya arter har hittats och beskrivits i projektet, men alla arter är långt ifrån upptäckta.
Bokfakta
Titel: Steklar: Myror—getingar Hymenoptera: Formicidae—Vespidae
Text: Per Douwes, Johan Abenius, Björn Cederberg, Urban Wahlstedt
Bild: Krister Hall, Mattias Starkenberg, Christopher Reisborg, Torbjörn Östman
Antal sidor: 384
ISBN: 978-91-88506-78-8 Utgivning: 23 maj 2012
Fackredaktör: Bo G Svensson, Ragnar Hall
Antal arter: Samtliga 133 nordiska arter.
Kontaktpersoner vid ArtDatabanken SLU
Bo G Svensson (fackredaktör), 018-67 26 18 [email protected]
Ragnar Hall (fackredaktör), 018-67 19 77, [email protected]
Anette Håkans (marknadsförare) 018-67 25 27, [email protected]
Anders Rådén (webb, bildmaterial) 018-67 26 63, [email protected]
www.nationalnyckeln.se
Högupplösta bilder
Finns för press här: http://www.nationalnyckeln.se/press
Användarnamn: Press Lösenord: myror81
Ett flertal bilder finns ovan. Bildtext: Blodröd rövarmyra Formica sanguinea är en av de myror som kan betraktas som slavhållare. De
både rövar och plundrar andras bon för att skaffa mat. Vissa arter av rövarmyror har specialiserat sig på att rövardrottningen tränger
sig in i andra myrors bon. Där fördriver eller dödar hon drottningen och alla arbetare. Larverna och de okläckta myrpupporna lämnas
kvar och blir sedan rövarmyrornas slavar. Bild: Krister Hall.
Blodröd rövarmyra
Fakta
I Nationalnyckeln till Sveriges flora och fauna presenteras aktuell kunskap om svenska flercelliga djur, växter och svampar i ett
sammanhängande bokverk.
Med vackra och pedagogiska bilder, engagerande texter och nycklar för artbestämning beskrivs arter i Sverige.
Nationalnyckeln produceras av ArtDatabanken, SLU på uppdrag av Sveriges riksdag inom ramen för Svenska artprojektet.
Nationalnyckeln är det enda bokverket i sitt slag i världen och satsningen innebär ett kunskapslyft för svensk naturvård.
Huvud av
tyskgeting
Download