hur många myror ånga myror bor i en myrstack?

Myror är skogens renhållningsarbetare! En del fåglar lägger sig
till exempel på myrstacken för att
myrorna ska äta upp deras löss.
Myror har också husdjur – bladlössen. Myrorna äter deras bajs.
hur många
myror bor i en myrstack?
Ibland syns små, små bladlöss på träd eller
blommor. De lever av växtsaft som de suger
i sig genom att borra in sin snabel i växterna.
Myrorna älskar dem! Lössen bajsar nämligen ut
något som kallas honungsdagg. Det är en klibbig vätska som innehåller massor av socker. Den
vätskan ”mjölkar” myrorna fram genom att stryka
lössen med sina antenner. Sedan bär de hem
honungsdaggen till stacken. Men även lössen
gillar myror. De håller nyckelpigor borta – som
gillar att äta bladlöss. En del sorters myror har
bladlöss som ”boskap” i sina bon.
Myror är riktigt smarta. Kanske har du sett att en
myrstack oftast byggs söder om ett träd eller en
stubbe. Det är för att stacken ska fånga in solvärme. I stacken finns öppningar som myrorna
öppnar och stänger beroende på hur varmt de
vill ha det i boet. Men det som vi ser är bara en
liten del av deras bostad. På vintern flyttar myrorna ner till källarvåningen. Den ligger ungefär 1,5
meter ner i marken. Källaren är full av gångar och
små utrymmen. Men myror kan bo på många
andra sätt än i stackar, till exempel i trädstammar
eller långt ner i marken.
Flygmyror
Det finns några olika grupper av myror. Förutom
drottningarna (för det kan finnas flera drottningar
i en stack) finns hannar och honor som får vingar.
På sommaren växer deras vingar fram. De flyger
iväg under varma sommardagar för att para sig.
Bära en ko
Myror kan bära saker som väger 20 gånger sin
egen vikt. Jämfört med oss människor betyder
det att en person som väger 25 kilo kan bära
saker som väger 500 kilo. Det är som om en sju-
ung jobbar hemma
Varje myra har sin egen speciella uppgift och
sköter den mycket noga. Unga myror har inomhusarbete. När de blir äldre och har lärt sig mer
får de arbeta utomhus. En grupp arbetar med
åring skulle lyfta en ko!
att skaffa mat från växter. Det kan vara blåsippor
eller olika sorters violer. En annan grupp släpar
hem mat från djurriket, som insekter. Det finns
undersökningar som visar att ett stort myrsamhälle bär hem cirka 2 000 insekter i timmen! När
myrorna hämtar byten och byggnadsmaterial går
de så långt som upp till 100 meter från boet.
En sorts myror kallas för bladskärarmyror. Med sina
käkar skär de ut små flikar av blad från växter. Bladen
använder de till att odla svamp på som de sedan äter.
De är alltså myrsamhällets prinsar och prinsessor. Efter parningen gräver prinsessorna ner sig
och lägger sina ägg. Samtidig biter hon av sina
vingar och blir en drottning. Hannarna dör kort
efter parningen.
N ö r d f a k t a
Världens största myra heter på
latin dorylus helvolus och
finns i Sydafrika. deras
drottning kan bli över fem
centimeter lång. den minsta
myran i världen är Oligomyrmex
brunis och finns på Sri Lanka.
arbetarmyrorna är mindre än
en millimeter långa.
ens
Värld
ta
störs
ack
myrst
vid
finns
ärr
Kållek
rn.
på Tjö
Den är
ög
2,3 m h
Flygmyror är prinsar och prinsessor.
8
9
Publicerat med tillstånd
Naturens mysterier
Text och bild Håkan Borgström
Borgströms Förlag 2014
Rabén & Sjögren 2010
Gruppen arbetsmyror – de vi vanligtvis ser gå
omkring på marken – är egentligen honor utan
tusen myror. De allra största svenska myrstackarna kan bli över två meter höga. I en så stor
vingar. De hämtar mat och ser till pupporna (de
som vi ofta felaktigt kallar för myrägg).
stack kan det bo närmare en miljon myror. Det
är dubbelt så många som antalet invånare i
Göteborg.
Pratar
Myrorna pratar med varandra genom känsel-
herrar och slavar
spröten. När en myra möter en annan ser vi ofta
att de känner på varandras känselspröt. Om myrorna kommer från olika stackar börjar de genast
bråka. De försöker bita ihjäl varandra eller spruta
sitt gift på motståndaren. Myror ”pratar” också
via dofter. De kan till exempel lägga ut ett spår
med doft när de har hittat ett bra ställe att hämta
Det finns vissa myrarter som specialiserat sig
på att röva bort puppor med blivande myror.
När dessa rövade myror kläcks blir de arbetare
som gör alla sysslor i sin nya stack. Slavarna gör
även sina herrars fiender till sina och kan angripa
myror från den stack de rövats bort ifrån. Vissa
sorters herremyror har tappat sin instinkt för att
mat ifrån.
äta. De dör mitt bland all mat om de inte har en
slav som matar dem.
Stor stack
Hur många myror bor det då i en stack? Det varierar förstås, beroende på hur stor den är. En
Uttrycket flitig som en myra är inte svårt att förstå.
någorlunda stor myrstack innehåller cirka hundra
Där är det ingen som stannar och tar rast.
Visste du att
• I Sverige finns 70 – 80 olika myrarter.
• Totalt finns det ungefär 8 000 olika sor-
Av dem är det fyra som bygger de typiska
ters myror, arter, i hela världen. De flesta
skogsstackarna av barr och andra växtdelar. Stacken är bara toppen på boet,
ungefär 1,5 meter ner i marken finns massor av gångar och kammare.
finns i varma, tropiska områden. Alla
sorter bygger inte stackar, utan kan till
exempel gräva gångar i trästammar eller
hus. En del myrarter bildar samhällen som
delar på en grupp stackar nära varandra.
De största myrsamhällena i världen består
av cirka 20 miljoner myror.
• Det sägs ofta att det bara finns en enda
drottning i hela myrstacken, men det kan
finnas flera. Drottningarna är ändå alltid
väldigt få i förhållande till alla myrorna i
stacken, och det är bara drottningarna
som lägger ägg.
Tittar du på en myrstack så ser du hur alla rör sig.
• En myrstack på 100 000 myror sätter
i sig ungefär 30 liter insekter under ett år,
alltså ungefär tre hinkar med flugor, larver
och andra småkryp.
• En sorts ädelstenar kallas för bärnsten.
De har bildats av kåda från träd. Denna
myra fastnade i kådan för minst 1,8 miljoner år sedan. Men det kan också ha hänt
för över hundra miljoner år sedan.
• Myror har fem ögon. Tre på hjässan
och två på var sin sida av huvudet. Trots
alla sina ögon ser de dåligt och använder istället sina antenner för att utforska
omgivningarna. Myrornas käkar är ofta
formade som en triangel.
11
10
Publicerat med tillstånd
Naturens mysterier
Text och bild Håkan Borgström
Borgströms Förlag 2014
Rabén & Sjögren 2010