Riktad slåtter för att gynna den ovanliga växten korskovall

advertisement
Riktad slåtter för att gynna den ovanliga växten korskovall
Söndagen den 1 september genomförde Håbo Naturskyddsförening för första gången slåtter för att
gynna den rödlistade korskovallen Melampyrum cristatum på ängen norr om gården Lillåker i
Arnöhuvuds naturreservat (Skohalvön). Sedan vi erhållit tillstånd från markägare och ängens
arrendator så kunde aktiviteten genomföras nämnda datum. Anledningen till att vi fick lägga slåttern
så sent på året är att korskovallen kan blomma under i stort sett hela sommaren och vi ville därför
säkerställa att fröspridningen verkligen blivit genomförd innan ängen slogs.
Fredrik Adolfsson med lien i högsta hugg
Moa Asperö-Lind och Ragnhild Karlsson pustar ut
Korskovallen är ettårig (örten lever bara ett år) och är därför helt och hållet beroende av en lyckad
fröspridning. Det lönar sig för en blomma att satsa på att locka insekter. Korskovallens frön sprids av
myror till nya växplatser. I samband med att de äter av elaiosomen, det mjuka, oljehaltiga bihanget
som finns i ena ändan av fröet, bär de med sig fröet ett stycke från moderväxten. Dessutom finns det
vid basen av högbladen små runda glandelhår som utsöndrar nektar och därigenom lockar myror till de
öppna frökapslarna för att hämta mogna frön. Precis som andra kovallarter är korskovallen en
halvparasit som själv kan assimilera (skapa näring genom fotosyntesen) men den kan också suga
näring från andra växter i omgivningen via rötterna. Korskovallen var förr vanlig i
jordbrukslandskapet i södra Sverige men har de senaste 50 åren minskat kraftigt inom sitt
utbredningsområde. Detta p.g.a. dagens alltmer ensartade produktionslandskap där högvuxna gräs och
örter dominerar p.g.a. uteblivet bete och slåtter. Vid årets växträkning hittades endast 30 st. individer
på Lillåkersängen. Den växer vid skogsbrynet och ett bestånd med örnbräken (ormbunkar) har på
senare år brett ut sig här på kovallernas bekostnad. Tanken är att vi fortsättningsvis kommer att slåttra
vid Lillåkersängen vartannat år, eftersom korskovallen måste få chansen att sprida sig de år slåtter
inte utförs.
Text: Håkan Nihlman
Korskovall. Foto: Thommy Åkerberg
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Create flashcards