Ackrediteringens omfattning Vattenlab

advertisement
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen HSF
Listor
Ro - Service och diagnostik/LaboratorieMedicinskt Centrum Gotland
Ackrediteringens omfattning Vattenlab
Förteckning över ej flexibelt ackrediterade analyser vid LaboratorieMedicinskt Centrum Gotland.
Vattenlab Kemiska analyser
Analysvariabel
Metod (Referens)
Mätprincip
Mätområde
Provtyp
Alkalinitet
SS-EN ISO 9963-2, utg.1
Titrimetri
Ammonium, NH4
Hach-Lange LCK 304
Fotometri
Fluorid, F
SS-EN ISO 10304-1:2009 Jonkromatografi
Färg
Fotometri
Järn, Fe
SS-EN ISO 7887:2012
Metod C
SIS 02 81 29, utg 1
Kalcium, Ca
SS-EN ISO 14 911:1998
Jonkromatografi
Kalium, K
SS-EN ISO 14 911:1998
Jonkromatografi
Kemisk syreförbrukning,
COD-Mn
Klorid, Cl
SS 028118, utg 1, mod
Titrimetri
Konduktivitet
SS-EN 27 888, utg 1
Elektrod
2 – 450 mg/L
2 – 450 mg/L
0,05 – 2,5 mg/L
0,05 – 2,5 mg/L
0,1 – 3 mg/L
0,1 – 3 mg/L
5 – 70 mg Pt/L
5 – 70 mg Pt/L
0,02 -1,00 mg/L
0,02 -1,00 mg/L
1 – 100 mg/L
1 – 100 mg/L
1 – 20 mg/L
1 – 20 mg/L
1 – 10 mg/L
1 – 10 mg/L
1 – 125 mg/L
1 – 125 mg/L
1 – 2000 mS/m
1 – 2000 mS/m
1 – 2000 mS/m
Lukt
SLV metod 1990-01-01
Sensorisk
Dricksvatten
Sötvatten
Dricksvatten
Sötvatten
Dricksvatten
Sötvatten
Dricksvatten
Sötvatten
Dricksvatten
Sötvatten
Dricksvatten
Sötvatten
Dricksvatten
Sötvatten
Dricksvatten
Sötvatten
Dricksvatten
Sötvatten
Dricksvatten
Sötvatten
Havsvatten/Brackvatten
Dricksvatten
Sötvatten
Fotometri
SS-EN ISO 10304-1:2009 Jonkromatografi
Dokumentnamn Ackrediteringens omfattning Vattenlab Dokumentnummer RED-8509
Framtagen av Matias Swartling, Erik Bergstedt, Marianne Lindberg-Lagerin, Maria Axelsson, Michele Silvestri  Godkänd av Michele Silvestri
Upprättat/Godkänt datum 2017-03-15  Version 5
Mätosäkerhet
(k=2) / Nivå
10 % / 300
10 % / 300
8 % / 0,5
8 % / 0,5
8 % / 1,3
8 % / 1,3
15 % / 30
15 % / 30
17 % / 0,1
17 % / 0,1
6 % / 100
6 % / 100
9 % / 12
9 % / 12
14 % / 4
14 % / 4
6 % / 100
6 % / 100
10 % / 250
10 % / 250
10 % / 250
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen HSF/LaboratorieMedicinskt Centrum Gotland
Listor
Ackrediteringens omfattning Vattenlab
Analysvariabel
Metod (Referens)
Mätprincip
Mätområde
Provtyp
Magnesium, Mg
SS-EN ISO 14 911:1998
Jonkromatografi
Mangan, Mn
SIS 02 81 30, utg 1
Fotometri
Natrium, Na
SS-EN ISO 14 911:1998
Jonkromatografi
Nitrat, NO3
SS-EN ISO 10304-1:2009 Jonkromatografi
Nitrit, NO2
Hach-Lange LCK 341
Fotometri
pH
SS-EN ISO 10523:2012
Elektrod
Sulfat, SO4
SS-EN ISO 10304-1:2009 Jonkromatografi
1 – 40 mg/L
1 – 40 mg/L
0,02 – 1,00 mg/L
0,02 – 1,00 mg/L
1 – 125 mg/L
1 – 125 mg/L
0,2 – 20 mg/L
0,2 – 20 mg/L
0,05 – 2,0 mg/L
0,05 – 2,0 mg/L
3 – 11 pH-enheter
3 – 11 pH-enheter
1 – 100 mg/L
1 – 100 mg/L
0,4 – 23 dH
Dricksvatten
Sötvatten
Dricksvatten
Sötvatten
Dricksvatten
Sötvatten
Dricksvatten
Sötvatten
Dricksvatten
Sötvatten
Dricksvatten
Sötvatten
Dricksvatten
Sötvatten
Dricksvatten
Sötvatten
Dricksvatten
Sötvatten
Dricksvatten
Sötvatten
Totalhårdhet
Totalhårdhet (Ca)
Turbiditet
ISO 7027, utg 1
Beräkning från
Ca + Mg
Beräkning från
Ca + Mg
Nefelometri
3 – 165 mg/L
0,05 – 100 FNU
0,05 – 100 FNU
Dokumentnamn Ackrediteringens omfattning Vattenlab Dokumentnummer RED-8509
Framtagen av Matias Swartling, Erik Bergstedt, Marianne Lindberg-Lagerin, Maria Axelsson, Michele Silvestri  Godkänd av Michele Silvestri
Upprättat/Godkänt datum 2017-03-15  Version 5
Mätosäkerhet
(k=2) / Nivå
6 % / 30
6 % / 30
18 % / 0,05
18 % / 0,05
6 % / 100
6 % / 100
7 % / 20
7 % / 20
10 % / 0,1
10 % / 0,1
7 % / 10,5
7 % / 10,5
7 % / 50
7 % / 50
10 % / 15
10 % / 15
10 % / 110
10 % / 110
15 % / 0,5
15 % / 0,5
2 (4)
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen HSF/LaboratorieMedicinskt Centrum Gotland
Listor
Ackrediteringens omfattning Vattenlab
Vattenlab Mikrobiologiska analyser
Analysvariabel
Metod (Referens)
Provtyp
Aktinomyceter, MF
SS 02 82 12, utg. 1
Dricksvatten
Mätosäkerhet
(k=2)
58 %
Escherichia coli, MF
SS 02 81 67, utg. 2, mod
SS-EN ISO 9308-1/AC:2008
Dricksvatten
44 %
44 %
52 %
52 %
52 %
46 %
28 %
28 %
28 %
36 %
36 %
37 %
Escherichia coli, MPN-metod
SS-EN ISO 9308-2:2014
Heterotrofa bakterier 350 C, 2 dygn, IM
Intestinala enterokocker MF
SS-EN ISO 6222, utg. 1, mod
SS EN ISO 7899-2, utg 1
Koliforma bakterier MF
SS 02 81 67, utg. 2
Koliforma bakterier, MPN-metod
SS-EN ISO 9308-2:2014
Sötvatten
Dricksvatten
Sötvatten
Havsvatten/Brackvatten
Sötvatten
Dricksvatten
Sötvatten
Havsvatten/Brackvatten
Dricksvatten
Sötvatten
Dricksvatten
SS-EN ISO 6222, utg. 1, mod
Sötvatten
Dricksvatten
37 %
16 %
SS 02 81 92, utg. 1
Dricksvatten
SS-EN ISO 6222, utg. 1
Dricksvatten
Mögel: 65 %
Jäst: 91 %
38 %
Dricksvatten
Dricksvatten
Sötvatten
48 %
63 %
63 %
Långsamväxande bakterier
IM
Mikrosvamp, MF
220 C,
7 dygn,
Odlingsbara mikroorganismer 220 C, 3
dygn, IM
Odlingstekniker
Presumtiva Clostridium perfringens, MF
Pseudomonas aeruginosa, MF
SS-EN ISO 8199:2007
ISO/CD 6461-2, 2002-12-20
SS EN 16266:2008
Dokumentnamn Ackrediteringens omfattning Vattenlab Dokumentnummer RED-8509
Framtagen av Matias Swartling, Erik Bergstedt, Marianne Lindberg-Lagerin, Maria Axelsson, Michele Silvestri  Godkänd av Michele Silvestri
Upprättat/Godkänt datum 2017-03-15  Version 5
3 (4)
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen HSF/LaboratorieMedicinskt Centrum Gotland
Listor
Ackrediteringens omfattning Vattenlab
Förklaringar för vattenlab:
Provtyper
Dricksvatten
Sötvatten (samt Bassängbad)
Havsvatten/Brackvatten
Förkortningar
IM = Ingjutningsmetoden, MF = Membranfiltrering, MPN = Most Probable Number
Mätområde: Mätområdet avser metodens arbetsområde vid analys. Vid högre halter kan eventuellt provet spädas ner till aktuellt
arbetsområde.
Dokumentnamn Ackrediteringens omfattning Vattenlab Dokumentnummer RED-8509
Framtagen av Matias Swartling, Erik Bergstedt, Marianne Lindberg-Lagerin, Maria Axelsson, Michele Silvestri  Godkänd av Michele Silvestri
Upprättat/Godkänt datum 2017-03-15  Version 5
4 (4)
Download