(A013125-001 Omfattning Lab 10052 Folkhälsomyndigheten

advertisement
Bilaga 2b
Datum
Beteckning
2017-03-06
2017/536
Ackrediteringens omfattning
Laboratorier
Folkhälsomyndigheten
Solna
Ackrediteringsnummer
10052
A013125-001
Mikrobiologisk analys
Teknikområde
Parameter
Metod
Vattenanalys
Aktinomyceter
SS 028212, utg. 1
Campylobacter spp
Escherichia coli
Provtyp
Flex Fält
Dricksvatten
Sötvatten
MALDI-TOF, FOLK882 Avloppsvatten/Lakvatt
en
Dricksvatten
Havsvatten/Brackvatte
n
Sötvatten
SS 028167, utg 2
Avloppsvatten/Lakvatte
n
Dricksvatten
Havsvatten/Brackvatten
Jord
Slam/Sediment
Sötvatten
SS 028167, utg 2, mod Avloppsvatten/Lakvatte
/ SS-EN ISO 9308n
Dricksvatten
1:2014
Havsvatten/Brackvatten
Sötvatten
Ja
Ja
Ja
Nej
Nej
Nej
Ja
Ja
Nej
Nej
Ja
Ja
Nej
Nej
Ja
Ja
Nej
Nej
Ja
Ja
Ja
Ja
Nej
Nej
Nej
Nej
Ja
Ja
Nej
Nej
Ja
Nej
Sida 1 (5)
Anmärkning
Teknikområde
Parameter
Giardia cystor,
Cryptosporidium
oocystor
Metod
Provtyp
Flex Fält
Anmärkning
Vatten
Ja
Nej
Vatten från konstruerade vattensystem
t.ex. tappvarmvatten, avjoniserat vatten,
kyltorn, biorening, industrivatten
SS-EN ISO 9308-2:2014 Avloppsvatten/Lakvatte Ja
n
Dricksvatten
Ja
Havsvatten/Brackvatten Ja
Nej
ISO 15553:2006
Intestinala enterokocker IDEXX Enterolert®-E
Sötvatten
Vatten
Ja
Ja
Nej
Nej
Avloppsvatten/Lakvatte
n
Dricksvatten
Jord
Slam/Sediment
Sötvatten
Avloppsvatten/Lakvatte
n
Dricksvatten
Havsvatten/Brackvatten
Ja
Nej
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Ja
Ja
Nej
Nej
Ja
Ja
Nej
Nej
Ja
Ja
Nej
Nej
Ja
Ja
Ja
Ja
Nej
Nej
Nej
Nej
Ja
Ja
Ja
Nej
Nej
Nej
Sötvatten
SS-EN ISO 7899-2, utg Avloppsvatten/Lakvatte
1
n
Dricksvatten
Havsvatten/Brackvatten
Kolifager
SS EN-ISO 107052:2000, mod
Nej
Nej
Jord
Slam/Sediment
Sötvatten
Avloppsvatten/Lakvatte
n
Dricksvatten
Slam/Sediment
Sötvatten
Sida 2 (5)
Vatten från konstruerade vattensystem
t.ex. tappvarmvatten, avjoniserat vatten,
kyltorn, biorening, industrivatten
Teknikområde
Parameter
Metod
Koliforma bakterier
SS 028167, utg 2, mod Avloppsvatten/Lakvatte Ja
n
Dricksvatten
Ja
Havsvatten/Brackvatten Ja
Provtyp
Flex Fält
Sötvatten
Vatten
Nej
Nej
Ja
Ja
Nej
Nej
SS-EN ISO 9308-2:2014 Avloppsvatten/Lakvatte
n
Dricksvatten
Sötvatten
Vatten
Ja
Nej
Ja
Ja
Ja
Nej
Nej
Nej
Långsamväxande
bakterier 22oC, 7 dygn,
Ingjutningsmetod
SS-EN ISO 6222, utg 1, Dricksvatten
mod
Sötvatten
Vatten
Ja
Ja
Ja
Nej
Nej
Nej
Legionella
ISO 11731:1998
Avloppsvatten/Lakvatte Ja
n
Dricksvatten
Ja
Havsvatten/Brackvatten Ja
Nej
Nej
Nej
Jord
Slam/Sediment
Svabbar
Sötvatten
Vatten
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Avloppsvatten/Lakvatte Ja
n
Dricksvatten
Ja
Nej
SS-EN ISO 117312:2008
Sida 3 (5)
Anmärkning
Nej
Nej
Vatten från konstruerade vattensystem
t.ex. tappvarmvatten, avjoniserat vatten,
kyltorn, biorening, industrivatten
Vatten från konstruerade vattensystem
t.ex. tappvarmvatten, avjoniserat vatten,
kyltorn, biorening, industrivatten
Vatten från konstruerade vattensystem
t.ex. tappvarmvatten, avjoniserat vatten,
kyltorn, biorening, industrivatten
Vatten från konstruerade vattensystem
t.ex. tappvarmvatten, avjoniserat vatten,
kyltorn, biorening, industrivatten
Teknikområde
Parameter
Metod
Provtyp
Flex Fält
Havsvatten/Brackvatten Ja
Nej
Jord
Slam/Sediment
Svabbar
Sötvatten
Vatten
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Bakterieisolat
Bakterieisolat
Bakterieisolat
Dricksvatten
Sötvatten
Vatten
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
SS-EN ISO 6222, utg 1
Odlingsbara
mikroorganismer 22o C,
3 dygn,
Ingjutningsmetod
Dricksvatten
Sötvatten
Vatten
Ja
Ja
Ja
Nej
Nej
Nej
SS-EN ISO 6222, utg 1
Odlingsbara
mikroorganismer 30o C,
3 dygn,
Ingjutningsmetod
Dricksvatten
Sötvatten
Vatten
Ja
Ja
Ja
Nej
Nej
Nej
Odlingsbara
SS-EN ISO 6222, utg 1
mikroorganismer 37o C,
2 dygn,
Ingjutningsmetod
Dricksvatten
Sötvatten
Vatten
Ja
Ja
Ja
Nej
Nej
Nej
Presumtiva Clostridium ISO/CD 6461-2:2002perfringens
12-20, mod
Avloppsvatten/Lakvatte Ja
n
Dricksvatten
Ja
Nej
Legionella pneumophila,
Legionella species,
artbestämning
Mikrosvampar,
Membranfiltrering
EWGLI, FOLK4796
EWGLI, FOLK4797
MALDI-TOF, FOLK7000
SS 028192, utg 1
Sida 4 (5)
Nej
Anmärkning
Vatten från konstruerade vattensystem
t.ex. tappvarmvatten, avjoniserat vatten,
kyltorn, biorening, industrivatten
Vatten från konstruerade vattensystem
t.ex. tappvarmvatten, avjoniserat vatten,
kyltorn, biorening, industrivatten
Vatten från konstruerade vattensystem
t.ex. tappvarmvatten, avjoniserat vatten,
kyltorn, biorening, industrivatten
Vatten från konstruerade vattensystem
t.ex. tappvarmvatten, avjoniserat vatten,
kyltorn, biorening, industrivatten
Vatten från konstruerade vattensystem
t.ex. tappvarmvatten, avjoniserat vatten,
kyltorn, biorening, industrivatten
Teknikområde
Parameter
Metod
Provtyp
Flex Fält
Havsvatten/Brackvatten Ja
Pseudomonas
aeruginosa
Salmonella
Termotoleranta
koliforma bakterier
Jord
Slam/Sediment
Sötvatten
SS-EN ISO 16266:2008, Dricksvatten
mod
Sötvatten
SS-EN ISO 19250:2013, Avloppsvatten/Lakvatte
mod
n
Dricksvatten
Havsvatten/Brackvatten
SS 028167, utg 2
Anmärkning
Nej
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Ja
Ja
Nej
Nej
Jord
Slam/Sediment
Sötvatten
Avloppsvatten/Lakvatte
n
Dricksvatten
Havsvatten/Brackvatten
Ja
Ja
Ja
Ja
Nej
Nej
Nej
Nej
Ja
Ja
Nej
Nej
Jord
Slam/Sediment
Sötvatten
Ja
Ja
Ja
Nej
Nej
Nej
För de mikrobiologiska vattenundersökningarna omfattar den flexibla ackrediteringen endast: Införa nya versioner av standardmetoder
Provtagning omfattas inte av ackrediteringen. Om laboratoriet ändå själv utför provtagning omfattas provningen inte av ackrediteringen.
Verksamhet utanför de egna laboratorielokalerna, s.k. fältverksamhet, ingår inte i ackrediteringen.
Sida 5 (5)
Download