Calc
Skriva in i Calc
Markera A2
Skriv Mjölk
Tryck Enter
Skriv Ost
Tryck Enter
Skriv Bröd
Tryck Enter
Skriv Potatis
När man trycker Enter bekräftas det man skrivit och markeringen förflyttas
till raden under.
Markera B1
Skriv á pris per
Tryck på Tab (längst till vänster 4:e tangenten nerifrån. Två pilar på den)
Skriv enhet
Tryck Tab
Skriv Mängd
Tryck Enter
När man trycker på Tab så bekräftas det man skrivit och markeringen flyttas
till höger.
Eftersom vi använde tab så hoppar markeringen till första kolumnen vi
använde tab i, när vi trycker på Enter.
Du står nu i B2
Skriv 7,5
Tryck Tab
Skriv liter
Tryck Tab
Skriv 4
Tryck på Enter
Fortsätt enligt bilden.
Ändra kolumnbredden eller radhöjden
Som du ser i bilden på föregående sida så är kolumn C smalare.
Ställ markören på svarta linjen mellan kolumnbokstav C och D
Håll ner musknappen och drag åt vänster. Det dyker upp en etikett som visar
bredden. Drag tills etiketten visar ca 1,15
Man ändrar även radhöjd på samma sätt genom att stå mellan två radsiffror.
Det ska vi inte göra just nu.
Formler
Ska man skriva en formel så börjar man alltid med ett = -tecken. = betyder
att den cellen inte ska skriva vad jag gör utan räkna vad jag vill.
Skriv Pris i E1
Markera E2 (där jag vill ha svaret).
I cellen ska man skriva att man vill ha svaret på vad det kostar när man
köper 4 liter mjölk och en liter kostar 7,5
Enkelt.
Tänk på att inte ha några mellanslag.
Börja med
=
Skriv sedan B2 (det är ju cellen som bär på priset/liter)
Klicka på * (som betyder gånger)
Skriv slutligen D2 (Som är antalet liter jag köper)
Tryck på Enter
I E2 ser man nu vad det kostar att köpa 4 liter mjölk
Fortsätt att skriva i cellerna enligt bilden.
Tänk på att skriva ett
kommatecken i cell E7. Man
ska alltså multiplicera
Nettopriset med momssatsen
0,25.
Förhandsgranska
Hur ser kalkylen ut om man skulle skriva ut den.
Klicka på Förandsgranska i Verktygsraden Standard.
Det saknas kantlinjer runt cellerna.
Menyerna ovanför kolumnerna känns lite felplacerade.
Klicka på Förhandsgranska igen
Markera celler
Ställ markören mitt i cell A1.
Håll ner vänster musknapp och drag markören ner till E8.
Göra kantlinjer
Klicka på triangeln precis till höger om Inramning i Verktygsrad
Formatering
Välj det alternativet som är längst ner till höger. Det innebär alla
kantlinjer.
Högerjustera i cellen
Markera cellerna B1 tom E1
Klicka på knappen högerjustera i Verktygsraden Formatering
Titta i förhandsgranska.
Formatera celler
Det är bra om man ser att det är valuta i de celler som har valuta i sig.
Det är B2 till B5 och E2 till E8.
Markera cellerna B2 till B5.
Håll ner CTRL-knappen och markera cellerna E2 till E8.
Klicka sedan på Format och Celler
Välj fliken Tal
Välj Valuta i Kategori
Oftast föreslår programmet att det ska vara svensk valuta annars ändrar du
det under Format.
Antal decimaler ska i detta fallet vara 2 eftersom vi har ören med i priserna.
Klicka på OK
Ändra siffrorna i D-kolumnen och se om du kan få slutpriset till 469,50 kr