Miljön kan spela större roll än genetiska arvet i cancer
Sjukdomsprocess mer föränderlig än man tidigare trott
Bli inte alltför fatalistisk angående dina gener. Medan hela den pågående reklamkampanjen om att koda det
mänskliga genomet kan leda till att du felaktigt tror att ditt DNA bestämmer ditt öde för all framtid, kommer nu fler
och fler bevis som antyder att miljöns roll kanske är större än generna i avgörandet huruvida en människa får
cancer eller inte.
En färsk studie rapporterad i New England Journal of Medicine spårade cancermönster hos över 40 000
tvillingpar i Skandinavien i ett försök att besvara den enkla frågan: Om en enäggstvilling utvecklar cancer, vilka
är chanserna att den andre tvillingen, med samma genetiska material, också kommer att utveckla samma
cancer?
Man fann att för de flesta cancertyper inkluderande lung-, bröst- och ändtarmscancer chansen/risken att en
tvilling skulle utveckla samma cancer, som den andre redan hade utvecklat, i allmänhet var mindre än 15 %.
Forskarna jämförde också cancermönster hos enäggs- och tvåäggstvillingar, vilka delar endast omkring hälften
av de genetiska uppsättningen, som en hjälp för att kunna värdera de genetiska kontra miljömässiga faktorerna i
cancer. För bröstcancer bedömdes orsaksfördelningen vara 37 % genetisk och 63 % miljömässig. För
ändtarmscancer var motsvarande siffror 35 % mot 65 % och för prostatacancer 42 % mot 58 %.
Medan dessa siffror är mycket generella uppskattningar underställda ett relativt brett omfång av statistisk
variation, tenderar de att stödja andra studier som påvisar att miljöfaktorerna dominerar över genetiska arvet i
cancer, noterar Dr. Robert N. Hoover. Bröstcancerfrekvensen till exempel hos tredjegenerationen asiatiska
invandrare i USA tenderar att stiga till samma nivåer som finns i det landet, hellre än att stå kvar på de mycket
lägre nivåer som återfinns i Asien bland befolkningar med liknande genetisk bakgrund.
”Varje deterministisk (ödesbestämd) uppfattning om en sjukdom som är så mångfacetterad som cancer verkar
dömd att misslyckas,” betonar Dr. Hoover. Orsakerna till cancer förstår man bäst om man ser dem som en
föränderlig, samverkande interaktion mellan miljö- och genetiska faktorer, med möjlighet till riskmodifiering
genom den ena eller båda kategorierna.
Mikael Gunnarsson
Näringsmedicinsk terapeut
Odensvivägen 5
731 34 Köping
Tfn: 0221-185 16
Fax: 0221-286 21
www.solpunkten.se
[email protected]