Repetitionsfragor 1

advertisement
ÖVNINGSFRÅGOR – Svar finns i handouts/anteckningar från första genetikföreläsningen.
Grundläggande begrepp:
1.Vad är en gen?
2.Vad är en allel?
3.Vad är genetisk variation?
4.Vad är en genotyp?
5.Vad är ett locus?
6.Vad innebär det att vara heterozygot i ett locus?
7.Vad innebär det att vara homozygot i ett locus?
8.Vad består den genetiska koden av?
9. Vad menas med dominant respektive recessivt arvsanlag?
10.Vilka är de fyra grundläggande processer som styr en populations genetiska sammansättning.
11. Vad menas med nukleärt respektive mitokondriellt DNA?
12. Vad innebär autosomal nedärvning?
13. Vad menas med X-bunden nedärvning?
14. Vad menas med intermediär nedärvning?
15. Vad är en genetisk markör?
16. Hur och varför förändras den genetiska sammansättningen hos en population vid selektiv avel?
17. Hur och varför förändras den genetiska variationen hos en ras om inkorsning med en annan ras
görs?
18. Hur och varför förändras den genetiska sammansättningen när en population blir liten?
Download