Koll på era kemiska produkter

advertisement
Uppdrag #9
KOLL PÅ ERA
KEMISKA
PRODUKTER?
Vilka kemiska produkter har ni på förskolan? Är de märkta med farosymboler
(piktogram)? Förvaras de på rätt sätt? Har ni en uppdaterad
kemikalieförteckning? Detta, och lite till, reder ni ut i detta uppdrag.
Foto: H_Barth / iStockPhoto.com
Varför är det viktigt?
Kemiska produkter som maskindiskmedel, tvättmedel, rengöringsmedel, lim,
målarfärg m.m. kan vara mycket farliga för barnens hälsa vid ett olyckstillbud.
Farliga kemiska produkter har farosymboler eller faropiktogram. Det är viktigt
att ha koll på vilka kemiska produkter som finns eller används på förskolan. De ska
förvaras oåtkomligt för barn och det ska enligt lagkrav finnas säkerhetsdatablad och en
uppdaterad kemikalieförteckning över dessa.
GÅ PÅ JAKT
EFTER FARLIGA
KEMISKA
PRODUKTER!
1. Samla skyddsombud eller all personal och gå på skattjakt efter kemiska produkter
med farosymboler eller faropiktogram (se några exempel nedan). Samla allt
ni hittar på ett bord. Ta även fram er kemikalieförteckning och alla sparade
säkerhetsdatablad som beskriver produkten, hur den är farlig och hur den ska
hanteras m.m.
2. Gå sedan igenom punkterna på nästa sida
Har ni redan stenkoll på alla farliga kemiska produkter på förskolan?
Titta igenom hela uppdraget och gör valda delar.
Gammal
Ny
Mycket giftig
Brandfarlig
Skadlig / irriterande
Miljöfarlig
Uppdrag 9: Koll på era kemiska produkter? – Ett av flera uppdrag för att få en kemikaliesmart förskola
Läs mer på www.hållsverigerent.se
Foto: belchonock / iStockPhoto.com
• Används alla kemiska produkter
•
•
•
•
som ni hittade? Behövs de? Om inte,
sortera bort som farligt avfall och
beställ inte produkten igen.
Förvaras produkterna på ett bra sätt
i vardagen, oåtkomligt för barn? Om
inte, byt förvaringsplats (högt upp
och/eller inlåst är bra).
Finns det säkerhetsdatablad för varje
faroklassad kemiskprodukt? Om inte,
kontakta leverantör eller tillverkare.
Säkerhetsdatabladet är ett papper
med produktens namn, innehåll, info
om hantering, hur det är farligt, vad
som ska göras vid en olycka m.m.
Säkerhetsdatabladet ska förvaras intill
produkten.
Har ni läst igenom
säkerhetsdatabladen? Om inte, gör
det nu! Läs framförallt avsnitt 4 om
åtgärder vid första hjälpen och avsnitt
7 om hantering och lagring.
• Finns det en uppdaterad
kemikalieförteckning över samtliga
kemiska produkter som används inom
verksamheten och som kan innebära
risker ur hälso- och miljösynpunkt?
Om inte, uppdatera!
• Om ni har en städentreprenör, har
ni koll på vilka kemiska produkter
som används av dem? Om inte, be
om säkerhetsdatablad även för dessa
produkter. Kanske kan förskolechefen
eller ansvarig upphandlare vara till
hjälp om detta känns krångligt?
• Har ni koll på den nya märkningen av
farliga kemiska produkter? Om inte,
så kan ni kolla på en kortfilm, quiz och
affischer på Kemikalieinspektionens
webbplats. Ta lite tid på ett möte för
att lära er mer om dessa nya symboler.
Läs mer här:
http://www.kemi.se/vagledningfor/konsumenter/markning-ochfarosymboler
Uppdrag 9: Koll på era kemiska produkter? – Ett av flera uppdrag för att få en kemikaliesmart förskola
Läs mer på www.hållsverigerent.se
HUR
INVOLVERAS
BARNEN?
Barnen är självklart inte med och sorterar
bland kemiska produkter, men de kan
involveras på andra sätt. Att känna igen
farosymboler är viktigt även för dem. Vad
betyder dödskallen eller utropstecknet?
Vad får barnen för associationer till bilderna? Var ska dessa produkter ska förvaras
och hur ska barnen göra om de hittar något med en farosymbol? På aktivitetskortet till detta uppdrag finns några tips på
hur ni kan samtala med barnen om dessa
symboler.
KOMMUNICERA!
Berätta för vårdnadshavarna att
ni jobbar med att få förskolan mer
kemikaliesmart. Det brukar uppskattas!
Tipsa gärna om Kemikalieinspektionens
broschyr ”Kemikalier i barns vardag”
om de vill läsa mer. Broschyren går
att läsa och beställa gratis på www.
kemikalieinspektionen.se. Tipsa även
om Kemikalieinspektionens kortfilm och
quiz om de nya farosymbolerna som finns
här: http://www.kemi.se/vagledning-for/
konsumenter/markning-och-farosymboler
Håll Sverige Rent arbetar för att motverka nedskräpning,
öka återvinning och främja miljömedvetandet hos
individer och organisationer. Arbetet bedrivs genom
kampanjer och projekt, genom utbildning i skola och
förskola och genom miljömärkningar.
Flagg som ger ett aktivt och långsiktigt arbete med
hållbar utveckling i skola och förskola. Verktyget har ett
lösningsinriktat fokus där barn och unga blir delaktiga i
ett positivt förändringsarbete.
Verktyget är kostnadsfritt och ni får stöd och hjälp av
oss på Håll Sverige Rent under tiden. Grön Flagg är en
del av det internationella nätverket Eco Schools och idag
är över 2700 skolor och förskolor anslutna i Sverige.
Besök hållsverigerent.se för att veta mer och anmäla
er til Grön Flagg. Kontakta oss gärna om ni behöver
stöd eller hjälp i ert arbete.
NYFIKEN PÅ GRÖN FLAGG?
Håll Sverige Rent tror att handlingskraft och framtidstro
hos nästa generation krävs för att kunna anta de stora
utmaningar vi står inför.
Därför erbjuder vi verktyget och certifieringen Grön
Uppdraget har tagits fram i samarbete
Download