Tentamen för SH1005 Elektromagnetism och Ljus 26:e augusti 2014

advertisement
Tentamen för SH1005 Elektromagnetism och Ljus
26:e augusti 2014
Kontakt: Jonas Strandberg
[email protected]
Hjälpmedel: Miniräknare och
formelsamling, alternativt ett
eget A4-ark med formler
Betyg F: ≤ 11 poäng
E:
12 poäng
D: 13-14 poäng
C: 15-18 poäng
B: 19-20 poäng
A:
21+ poäng
Problem 1
Två små stålkulor ligger 1.5 m ifrån varandra på ett bord. Dom har identiska elektriska laddningar. Hur stor är denna laddning, om var och en av kulorna påverkas
av en kraft på 2 N? [4p]
Problem 2
Alfapartiklar (mα = 4mp , q = +2e) accelereras från vila över en potentialskillnad på
1 kV. Därefter kommer de in i ett homogent magnetfält B = 0, 20 T riktat vinkelrätt
mot deras färdriktning. Beräkna radien på deras cirkelbana. [4p]
Problem 3
Beräkna resonansfrekvensen i en krets med försumbar resistans innehållande en spole
på 40 mH och en kondensator på 600 pF. [4p]
2
Problem 4
Beräkna de tre strömmarna I1 , I2 och I3 i bilden nedan. [4p]
7,0 Ohm
a
5,0 Ohm
4,0 V
I1
I2
I3
d
c
b
6,0 V
8,0 V
Problem 5
Ett lager olja (n = 1, 45) flyter på vatten (n = 1, 33). En ljusstråle träffar oljan
med en vinkel på 40◦ mot normalen. Räkna ut vinkeln mot normalen när strålen
når vattnet. [4p]
Problem 6
Rött ljus lyser på ett gitter med 4000 spalter per cm, och den andra ordningens
maximum syns då 34◦ från normalen. Beräkna ljusets våglängd. [4p]
Användbara konstanter
2
e = 1.6 · 10−19 C
k = 9 · 109 Nm
C2
h = 6.63 · 10−34 Js
c = 3 · 108 m/s
−12
ε0 = 8.85 · 10
F/m µ0 = 4π · 10−7 N/A2
me = 9.11 · 10−31 kg
mp = 1.67 · 10−27 kg
RH = 1.097 · 107 m−1
Download