Nu finns möjlighet att söka pengar för att välkomna fler in i Scouterna

advertisement
Nu finns möjlighet att söka pengar
för att välkomna fler in i Scouterna
Scouterna har under 2016 möjlighet att ge ekonomiska bidrag till scoutkårer som
anstränger sig lite extra för att fler ska kunna vara scouter och att fler ska kunna vara
med och göra scoutaktiviteter.
Har er kår många medlemmar eller potentiella medlemmar som behöver stöd med avgifter eller
utrustning? Gör er kår aktiviteter med barn och unga som inte har nära till scouting eller
friluftsliv sedan innan? Brinner ni för att fler ska kunna engagera sig? Behöver ni stöd i att
starta upp er verksamhet eller bygga upp en basutrustning för friluftsliv? Då kan det här vara
något för er.
Under hösten 2016 finns det ett engångsmöjlighet där ni kan söka pengar för att främja
integration och inkludering på lokal nivå. Anledningen till att möjligheten finns är att
Scouterna som riksorganisation söker specifika projektbidrag för att arbeta med
mångfald och integration. Resurserna går till metodutveckling och stöd under flera år,
och just nu har vi möjlighet att göra en fördelning direkt till den lokala verksamheten.
Vem kan söka?



Scoutkårer som är direktanslutna till Scouterna
Nya scoutkårer även om ni inte har alla papper helt klara
Er scoutkår ska göra ansökan. Det är viktigt att det syns att kårstyrelse och avdelning är
överens om det är på en avdelnings initiativ, t.ex. att avdelningen och kårstyrelsen har skrivit
sina namn tillsammans.
Scouterna
The Guides and Scouts of Sweden
Box 420 34
126 12
Telefon: +46 8-568 432 00
Stockholm
Webb: www.scouterna.se
E-post: [email protected]
1
Vem kan inte söka?



Sökande utan koppling till Scouterna behandlas inte
Ansökan för deltagande i Scouternas centralt arrangerade arrangemang (tex Explorer Belt) är
inte möjlig.
Enskilda medlemmar
Om du som individ behöver stöd med utrustning eller deltagaravgift kan du vända dig till
Scouternas stödfond eller Scouternas folkhögskolas utbildningsfond.
Vad kan vi söka stipendiet för?
Stipendiet vänder sig till de scoutkårer som anstränger sig lite extra för att fler ska kunna vara
scouter eller vara med och göra scoutaktiviteter. Det är helt enkelt ett stöd för att hjälpa er att
sänka de trösklar som kan finnas för medlemmar eller blivande medlemmar att fullt ut delta i
lokal scoutverksamhet. Det gäller även för er som behöver stöd i att starta upp er scoutkår.
Stipendiet gäller till och med den 31 december 2016. Du kan inte söka för utgifter i efterhand,
alltså saker ni redan betalat för.
Du kan söka stipendium för:
A) Basutrustning för nystartad scoutkår
B) Aktiviteter för och med barn och unga som är nya scouter eller nyanlända
C) Kompetensutveckling av ledare
A) Basutrustning för nystartad scoutkår (t.ex. utrustning eller böcker)
Med detta menas till exempel att köpa in basutrustning för friluftsliv så som
sovsäckar, tält och liggunderlag, eller böcker, pennor och papper. Tex att ni är en
nystartad scoutkår eller behöver stötta scouter med låneutrustning.
B) Aktiviteter för och med barn och unga som är nya scouter eller nyanlända (läger på
höstlov eller terminsavgifter)
Med detta menas till exempel att ordna aktiviteter tillsammans med nyanlända barn
och unga utanför kåren, höstlovsläger tillsammans med nyanlända barn och unga eller
läger tillsammans med barn och unga som nyligen blivit scouter. Stipendiet kan då
användas till mat, utrustning eller medlemsavgifter.
C) Kompetensutveckling av ledare (workshops och utbildning om integration och
mångfald)
Med detta menas till exempel att ordna nätverksträff (eller annan aktivitet där flera
scoutkårer möts), workshops eller föreläsning om inkludering och tillgänglighet. Samt
att använda det metodmaterial som handlar om mångfald, tillgänglighet och nystart.
Stipendiet kan då t.ex. användas till mat, fika eller utrustning.
2
Tänk på att

Stipendiet inte gäller för aktiviteter om det inte går att koppla till integration,
inkludering eller nystart av verksamhet.

Pengarna måste användas under 2016. Det finns inte möjlighet att skicka
tillbaka pengar, så det är viktigt att ni planerar för att göra av med hela
summan under hösten

Maxbelopp att söka för är 10 000 kronor. Observera att stipendiet delas ut i jämna
belopp på 5 000kr eller 10 000kr och att ni själva bär ansvaret för att summan ni söker
för överensstämmer med de utlägg ni kommer att göra.
Hur gör vi för att ansöka?
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Fyll i ansökningsblanketten.
I ansökan ska framgå vilka behov som finns och hur bidraget är tänkt att användas.
Behandling sker en gång och sista ansökningsdatum är 1 september 2016.
Du ansöker enklast via mejl ([email protected]) eller post (Stipendium
inkludering 2016, Box 420 34, 126 12 Stockholm) med hjälp av ansökningsblanketten.
Ansökan kontrolleras och beslut fattas den 10 september 2016.
Du får besked på post eller mejl.
Om ni beviljats stipendium betalas det ut på kårens konto.
Pengarna ska vara använda den 31 december 2016.
Kvitton skickas in den 31 januari 2017.
När ni använt pengarna behöver ni fylla i en kort rapport och berätta hur det gick.
Rapporten ska vara inne senast den 31 januari 2017.
Viktiga datum:



Ansökan skickas in senast: 1 september 2016.
Ansökan bevilja senast den: 10 september 2016
Spendera pengarna innan den: 31 december 2016
 Rapportera och skicka in kvitton den: 31 januari 2017
Hur redovisar vi vad pengarna används till?
Beviljas er kår stipendium är ni skyldiga att skicka in kvitton som redovisar att pengarna ni fått
har gått till det ändamål som stipendiet beviljades för. Vi önskar inte att ni skickar tillbaka
pengar, se istället till att pengarna används och kvitton finns att skicka in senast den 31 januari
2017. Ni ska också skriva en kort rapport om vad ni använt pengarna till och berätta hur det
gick, en mall för rapporten skickas till er i samband med att ansökan beviljas. Om ni inte
redovisar med kvitton och rapport blir ni återbetalningsskyldiga.
3
Vem behandlar ansökan?
Projektledare för nystart och inkluderingsarbete: Nakima Ackerhans,
[email protected], Mobil: + 46 766232528
Samordnare för integration och nyanlända: Alice Bergholtz, [email protected],
Mobil: + 46 720773787
4
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Create flashcards