FöRENAD MATERIA-ED1-INNEHåLL

advertisement
Innehållsförteckning
Avser Förenad materia 2012, Edition 1
Sektion-0a: Förord
7
Sektion-0b: Inledning
8
Sektion-0c: Mitt nyvaknade intresse för fysiken
17
Sektion-1a: Newtons 3 rörelselagar
28
Sektion-1b: Formeln E=mc2
33
Sektion-1c: Härledning av formeln E=mc2
36
Sektion-1d: Gyro- och corioliseffekten
40
Sektion-2a: Det elektriska fältet
50
Sektion-2b: Härledning av Coulombs lag
54
Sektion-2c: Vad är då elektrisk laddning?
58
Sektion-2d: Det magnetiska fältet
Sektion-2e: Maxwells elektromagnetiska teori
62
66
Sektion-3a: Atomisk kvantteori
73
Sektion-3b: Heltalsvärden i fysiken
Sektion-3c: Öppet brev till KTH angående kvantteorin
83
97
Sektion-4: Atomkärnan
108
Sektion-5a: Gravitationen
138
Sektion-5b: Brev till professor Brian Cox angående månens banavvikelse i Apolloprojektet
158
Sektion-5c: Brev till Sveriges Radio angående Einsteins gravitationsteori
162
Sektion-5d: Anomalier i planeternas och månens
banrörelser
169
Sektion-6a: Är den moderna kosmologin trovärdig?
194
Sektion-6b: Relation mellan Hubblekonstanten och Gravitationskonstanten
208
Sektion-6c: Big Bang och Universums ålder
211
Sektion-6d: Kritik av Stephen Hawkings bok Kosmos
227
Sektion-6e: Debatt mellan mig och professor Ulf Danielsson i Forskning och Framsteg angående hans bok ”Vart är Universum på
väg?”
230
Sektion-6f Lösningen på Universums skenbara expansion xyz
Sektion-6g Skapelsen av energi och materia i Universum
Sektion-7a: Ljuset – en våg av partiklar
241
Sektion-7b: Ljusets ekvivalenta dopplereffekt
244
Sektion-7c: Ljusets natur, ingen fråga för filosofer
261
Sektion-8a: En kort analys av Einsteins relativitetsteori, den speciella från år 1905
280
Sektion-8b: I huvudet på en relativist
303
Sektion-8c: Övrig kritik och analys av Einsteins teori, den speciella från 1905
323
Sektion-9a: Partikelteori, partiklar LHC
328
Sektion-9b: Jakten på Higgs partikel och supersymmetriska partiklar
347
Sektion-9c: Han vill slå hål på fysikteorin
350
Sektion-9d: Brev till Uppsala Universitet, partikelgruppen vid LHC
386
Sektion-10: Dimensionsanalys av fysikaliska storheter och konstanter uttryckt i heltalsvärden
388
Sektion-11a: Enmansuniversitet med egna Universa
394
Sektion-11b: Forskning och kreativitet
414
Sektion-11c: Öppet brev till professor Göran Jarlskog angående det stora partikelexperimentet LHC i CERN
425
Sektion-11d: Spökjakt i CERN, en insändare i Svenska dagbladet 1999
428
Sektion-11e: Vetenskap eller kvalificerad bluff, debattartikel i tidningen Fakta 1988
430
Sektion-11f: Svar till Krister Renard angående hans kritik av amatörfysiker 1988
435
Sektion-12a: Allt är inte som vi tror
456
Sektion-12b: Slutord
458
Sektion-13: Referenslista
462
Sektion-14 Ordlista med förklarande text xyz xyz
kall ändras xyz
Innehållsförteckning
Sektion-0a: Förord
7
Sektion-0b: Inledning
8
Sektion-0c: Mitt nyvaknade intresse för fysiken
17
Sektion-1a: Newtons 3 rörelselagar
28
Sektion-1b: Formeln E=mc2
33
Sektion-1c: Härledning av formeln E=mc2
36
Sektion-1d: Gyro- och corioliseffekten
40
Sektion-2a: Det elektriska fältet
50
Sektion-2b: Härledning av Coulombs lag
54
Sektion-2c: Vad är då elektrisk laddning?
58
Sektion-2d: Det magnetiska fältet
Sektion-2e: Maxwells elektromagnetiska teori
62
66
Sektion-3a: Atomisk kvantteori
73
Sektion-3b: Heltalsvärden i fysiken
Sektion-3c: Öppet brev till KTH angående kvantteorin
83
97
Sektion-4: Atomkärnan
108
Sektion-5a: Gravitationen
138
Sektion-5b: Brev till professor Brian Cox angående månens banavvikelse i Apolloprojektet
158
Sektion-5c: Brev till Sveriges Radio angående Einsteins gravitationsteori
162
Sektion-5d: Anomalier i planeternas och månens
banrörelser
169
Sektion-6a: Är den moderna kosmologin trovärdig?
194
Sektion-6b: Relation mellan Hubblekonstanten och Gravitationskonstanten
208
Sektion-6c: Big Bang och Universums ålder
211
Sektion-6d: Kritik av Stephen Hawkings bok Kosmos
227
Sektion-6e: Debatt mellan mig och professor Ulf Danielsson i Forskning och Framsteg angående hans bok ”Vart är Universum på
väg?”
230
Sektion-6f Lösningen på Universums skenbara expansion xyz
Sektion-6g Skapelsen av energi och materia i Universum
Sektion-7a: Ljuset – en våg av partiklar
Sektion-7b: Ljusets ekvivalenta dopplereffekt
241
244
Sektion-7c: Ljusets natur, ingen fråga för filosofer
261
Sektion-8a: En kort analys av Einsteins relativitetsteori, den speciella från år 1905
280
Sektion-8b: I huvudet på en relativist
303
Sektion-8c: Övrig kritik och analys av Einsteins teori, den speciella från 1905
323
Sektion-9a: Partikelteori, partiklar LHC
328
Sektion-9b: Jakten på Higgs partikel och supersymmetriska partiklar
347
Sektion-9c: Han vill slå hål på fysikteorin
350
Sektion-9d: Brev till Uppsala Universitet, partikelgruppen vid LHC
386
Sektion-10: Dimensionsanalys av fysikaliska storheter och konstanter uttryckt i heltalsvärden
388
Sektion-11a: Enmansuniversitet med egna Universa
394
Sektion-11b: Forskning och kreativitet
414
Sektion-11c: Öppet brev till professor Göran Jarlskog angående det stora partikelexperimentet LHC i CERN
425
Sektion-11d: Spökjakt i CERN, en insändare i Svenska dagbladet 1999
428
Sektion-11e: Vetenskap eller kvalificerad bluff, debattartikel i tidningen Fakta 1988
430
Sektion-11f: Svar till Krister Renard angående hans kritik av amatörfysiker 1988
435
Sektion-12a: Allt är inte som vi tror
456
Sektion-12b: Slutord
458
Sektion-13: Referenslista
462
Sektion-14 Ordlista med förklarande text xyz xyz
Download