Papuanet Helpkidzlearn Datorn som pedagogiskt verktyg till

advertisement
Datorn som pedagogiskt verktyg till samspel—aktivitet—kommunikation
Här kommer tips på några sidor/program som kan användas som pedagogiskt verktyg med dator.
Bra att tänka på

Samspels-/kommunikationspartner och vägledare behövs vid datorn

Att personen har en bra sittställning och att ljuset från lampor och fönster är reglerat samt att bordet är så rent
som möjligt

Ta paus efter personens behov och lägg in aktiviteten i personens schema
Papuanet
www.papunet.net
Tuxpaint
www.tuxpaint.org/
Finsk webbplats med många spel, övningar, pussel och pyssel. Roligt ritprogram med fler olika möjligheter, Klottra fritt, fyll i,
Flera av delarna går att styra med en eller två kontakter och
skriv och kombinera text med ritad bild. Har ljudeffekter som går
det går att lägga in egna foton till pussel. Passar för olika åldrar
att stänga av.
då det går att anpassa. Är gratis.
Power Point/Pages
Helpkidzlearn
www.helpkidzlearn.com/sv
Roliga, enkla spel, aktiviteter och verktyg för lite yngre barn
och barn med inlärningssvårigheter.
Flera av aktiviteterna går att styra med en eller två kontakter.
Finns några gratisdelar men för att nyttja hela webbplatsen
betalar du en årsavgift på ca 700 kr. Här tränar du orsak –
verkan, hittar enklare spel för kontaktstyrning, smashar bokstäver, trycker fram enkla berättelser, tittar på olika känslouttryck med mycket mera.
Kan användas som verktyg för att enkelt och snabbt skapa samspel och inlärning vid datorn.
Orsak – verkan
Tydliga, stora bilder/filmsekvenser på favorit personer, händelser,
föremål och platser med ljud.
Struktur och rutiner
Dela upp aktiviteter i tydliga moment. Oftast roligt, motiverande
och utvecklande att se sig själv som kompetent utförare av olika
aktiviteter!
Dagbok – kommunikationsbok
Personen kan med enkla anpassningar och styrsätt lägga in egna
foton och skriva egen text. Och med stöd av datorn återberätta
för andra.
Power Point/ Pages är lätt att administrera och att skicka vidare med mail.
Du kan även skriva ut bildspelet, plasta in och skapa en bok av materialet
för att generalisera i fler miljöer.
Download