Medlemsinformation 2 2016 - Föreningsarkivet i Sydvästra Götaland

advertisement
Föreningsarkivet i Sydvästra Götaland
Medlemsinfo N:o 2
2016
Medlemsblad 2 - 2016-09-30
1
Bilden på försättsbladet är hämtad från arkivet från AB Papyrus och visar fartyget M/S Argentina, ägt av rederiet Rederi AB Nordstjernan / Johnson Line. Hon ligger för
lastning vid Frihamnspiren i Göteborg. Destinationen för resan är Buenos Aires i Argentina, en resa som anträddes 3 april 1942. I lasten ingick bland annat papper från
AB Papyrus. M/S Argentina gick i lejdtrafik under Andra Världskriget och resan till Buenos Aires gjordes i sällskap med bolagsfartyget Annie Johnson. Från Buenos
Aires gick man senare vidare till Santos i Brasilien. 15 juli 1942 lämnade man Santos i följe med Svenska Amerika Mexiko Liniens M/S Uddeholm. Den 6 juli körde de
två fartygen på en tysk minspärr 30 sjömil sydväst om Kristiansand. Först gick Uddeholm på. Där klarade sig hela besättningen. Därefter var det M/S Argentinas tur.
Detta fartyg sjönk på två minuter. Fyra man omkom varav två ur besättningen, en kontrollofficer och en passagerare...
Här följer en redovisning något av vad vi har sysslat med sedan förra medlemsinformationen. Har ni några frågor eller funderingar så är det bara att höra av sig!
/Jonas
Forskning, uppsökande och utåtriktat
Forskning
Vi har haft besök av fotbollsforskaren Martin Alsiö från Stockholm. http://www.martinalsio.se/about/ . Han var intresserad av Fässbergs IF och
dess förgångare med fokus på elitsatsningen fram till och med 1930-talet. Bland annat var han intresserad av att kunna placera och rätt namnge
Fässbergs ursprungliga fotbollsplan .Det skall bli en eller flera artiklar.
En bokförläggare, tillika student vid Lunds Universitet har besökt oss för att forska om boktryckaren och pappersbruksägaren Samuel
Norberg som var verksam i Mölndal.
Vi har även deltagit i en studie angående Primus/Digitalt Museum.. En doktorand vid Uppsala Universitet har dels intervjuat arkivchefen, dels bett
oss att logga kommentarer under en sexveckorsperiod.
Fastighetsförvaltaren vid företaget Forever Living Products har varit och sökt efter dokumentation av interiören i Villa Korndahl inför kommande
inredningsarbete. Ambitionen från företaget sida är att huset skall bli så likt det hus som David Otto Francke lät upphöra. Villan uppfördes 1870
åt David Otto Francke efter bröderna Axel och Hjalmar Kumliens ritningar. David Otto Francke var entreprenören som gjorde Korndals
pappersbruk till Sveriges största. Villa Korndal övergick senare i familjen Wallenbergs ägo för att därefter vara disponentbostad åt företaget AB
Papyrus och senare hade man här kontorslokaler. Då hette huset Villa Papyrus. Forever köpte villan med tillhörande park år 2006.
Intresset för bebyggelseforskning kvarstår. Under perioden har vi bland annat fått förfrågningar om Nols Folkets hus och Arlastugan på fastigheten
Osbacken i Nol.
Uppsökande verksamhet och studiebesök
Uppsökande verksamhet är en viktig del av det vi gör. Det kan röra sig om besök hos enskilda föreningar/samhällsföreningar eller hos förvaltningar
hos upptagningskommunerna. När det gäller besök hos föreningar/organisationer, har vi under perioden bland annat besökt Bohus i Ale kommun
19/4, samt företagit två visiter till Nol i samma kommun, 17/6 och 7/9. Vid besöket 17/6 var kommunarkivarien i Ale, Emma Einarsson, med
för att se hur vi arbetar. Måndagen 25/4 hann vi med att besöka Öckerö kommunarkiv och Hindås stationshus i Härryda kommun. Till det
sistnämnda mötet var vi inbjudna av lokala föreningar i Hindås. Mötet var mycket givande och våfflan var inte dum den heller! Den 4/4 besökte vi
Partille kommunarkiv och kommunarkivarien Marie Engelke. Våra ideella medarbetare besökte även äldreboenden i Mölndal.
21/4 besökte vi Borås. Där fick vi lära oss mer om verksamheten hos Borås stadsarkiv, Föreningsarkivet i Borås och Borås Idrottshistoriska Sällskap,
som finns inrymda i samma byggnad. Vi lämnade Borås med många nya idéer.
Arkivinventering i Bohus 2016-04-19. Idag bemannades PRO:s expedition
av Sven-Erik Svensson Foto: Jonas Andersson
Arkivinventering i Nol 2016-09-07. Tudorveteran, Christel Sjöström,
Lennart Engström och Jonas Andersson. Foto: Claes- Meurling
Utställningar, studiebesök, nätet
13/4 hade vi besök från Mölndala Fastighets AB som är ett bolag hos Mölndals stad med uppdrag att utveckla och exploatera
Papyrusområdet/Forsåkersområdet. De valde att besöka vår avdelning Industrihistoriskt Arkiv, där huvuddelen av samlingarna
ligger i arkivdepå 2 på Forsåkerområdet. Företaget har även deponerat ett ritningsarkiv i denna arkivdepå.
I årets upplaga av Kulturnatt i Kvarnbyn, 2/9, bidrog vi med bildspelett ”Ur samlingarna” som projicerades på utomhus på en stor vägg.
Detta bildspel kommer sedan att läggas upp på vår Youtubekanal.
I år har vi första gången haft ett arrangemang i anslutning till den nationella Kulturarvsdagen. Årets tema var ”Folk i rörelse” och i samarbete med
Mölndals stadsmuseum anordnade vi en temadag om frikyrkorörelsen i Mölndal. Detta skedde söndagen 11/9 då vi bjöd in tre församlingar i
kommunen som fick berätta om sin framväxt och det arbete man utför nu.
Vi har ökat vår aktivitet på Youtube och kunnat konstatera en ökad trafik på visningarna av våra bildspel. En orsak till detta är vår ökade närvaro på
Facebook där vi deltar i olika grupper på hembygdstema. . Från och med 19/9 har vi även en egen sida på fejan. Även besöken på vår hemsida
har påverkats positivt av detta. Vår på Digitalt Museum börjar också att få ett större genomslag. Även då har man glädje av att dela
bilder och artiklar på Facebook.
2
Karl Bjernestad och Arif Naqvi på besök i Partille 4/4. Foto: Jonas Andersson
Föreningsarkivet på besök i Borås 21/4. Fr. v. Kaisa Blank-Nordmark,
Karl Bjernestad, Arif Naqvi och Camilla Brodin. Foto: Jonas Andersson
Leveranser (6/2 – 28/9)
1) Mölndals AIK
2) Margareta Sparres Fond
3) Kulturföreningen Arrangemanget
4) Knippla Båtklubb
5) Bostadsrättsföreningen Görjekullen
6) SV Tjörn-Stenungssund
7) Östra Mölndals Byalag
8) Fässbergs IF (Fotbollssektionen)
9) Härryda SSU
10) Härryda Socialdemokratiska Kvinnoklubb
11) Björketorps Socialdemokratiska Förening
12) Härryda Socialdemokratiska Arbetarekommun
13) Föreningen Gamla Krokslättspojkar
16) PRO Surte-Bohus
17) Åby Tototjänstemannaförening
18) Sjövalla Frisksportsklubb
19) Reumatikerföreningen Partille 1
20) Partille-Jonsereds Rödakorkrets
21) Rädda Barnen Lokalföreningen Partille-Härryda
22) Sävedalens Kvinnliga Gymnastikförening
23) Motorförarnas Helnykterhetsförbund Lokalavd. Partille Ungdom
24) De Handikappades Riksförbund Partille
25) Partille Ridklubb
26) Friluftsfrämjandets Lokalavdelning i Partille
27) Partille Lottakår
28) SPF Seniorerna Ugglan i Sävedalen
29) Motorförarnas Helnykterhetsförbund Lokalavd. Partille
30) Sävedalens Rödakorskrets
31) Person och gårdsarkiv 2
32) Friluftsfrämjandets Lokalavdelning i Mölnlycke
33) Flat Coated Retriever Klubben Väst
34) Mölndals Bandy
35) SPF Seniorerna Svalan i Partille
36) Den Ideella Föreningen Navpartners 3
37) Kommunal Avdelning Väst Sektion Ale
38) Bostadsrättsföreningen Görjekullen
39) Kommunal Avdelning 187 Nödinge
40) Sv. Kommunal Socialdemokratiska Klubb i Ale
41) Sv. Metall Avd. 127 Verkstadsklubben på Tudor
42) SIF-klubben Tudor
43) Ugglums Handelsförening u.p.a. Sävedalen
44) Dalens BOIS
45) Bostadsrättsföreningen Görjekullen
46) Flat Coated Retriever Klubben Väst
47) SV Göteborgsregionen Sydost Alingsås-Vårgårda
48) SV Alingsås-Vårgårda
49) SV Södra Värmland
50) SV Karlsborg
1
2
Datum
Kommun
Status
2016-02-16
2016-02-28
2016-03-02
2016-03-03
2016-03-09
2016-03-15
2016-03-16
2016-03-29
2016-04-07
2016-04-07
2016-04-07
2016-04-07
2016-04-19
2016-04-19
2016-04-20
2016-04-29
2016-05-23
2016-05-23
2016-05-23
2016-05-23
2016-05-23
2016-05-23
2016-05-23
2016-05-23
2016-05-23
2016-05-23
2016-05-23
2016-05-23
2016-05-23
2016-05-25
2016-05-26
2016-05-26
2016-05-27
2016-05-31
2016-06-08
2016-06-08
2016-06-08
2016-06-08
2016-06-20
2016-06-20
2016-06-20
2016-06-21
2016-08-03
2016-08-19
2016-08-23
2016-08-23
2016-08-23
2016-08-23
Mölndal
Mölndal
Mölndal
Öckerö
Mölndal
Tjörn/Stenungsund
Mölndal
Mölndal
Härryda
Härryda
Härryda
Härryda
Mölndal
Ale
Mölndal
Härryda
Partille
Partille
Partille/Härryda
Partille
Partille
Partille
Partille
Partille
Partille
Partille
Partille
Partille
Partille/Göteborg
Härryda
Västra Götaland
Mölndal
Partille
Mölndal
Ale
Mölndal
Ale
Ale
Ale
Ale
Partille
Mölndal
Mölndal
Västra Götaland
Alingsås/Vårgårda
Alingsås/Vårgårda
Karlstad
Karlsborg
Tidigare, aktiv
Ny, aktiv
Tidigare, aktiv
Tidigare, aktiv
Tidigare, aktiv
Tidigare, aktiv
Ny, nedlagd
Tidigare, aktiv
Tidigare, nedlagd
Tidigare, nedlagd?
Tidigare, nedlagd
Tidigare, aktiv
Tidigare, aktiv
Ny, aktiv
Ny, nedlagd
Tidigare, aktiv
Ny, aktiv
Ny, aktiv
Tidigare, aktiv
Ny, nedlagd
Ny, aktiv
Ny, nedlagd
Ny, aktiv
Ny, aktiv
Tidigare, nedlagd
Ny, nedlagd
Ny, aktiv?
Tidigare, nedlagd
Ny
Ny, aktiv
Ny, aktiv
Tidigare, aktiv
Ny, aktiv
Ny, nedlagd
Ny, aktiv
Tidigare, aktiv
Ny, nedlagd
Ny, nedlagd
Tidigare, aktiv
Ny, nedlagd
Tidigare, nedlagd
Tidigare, nedlagd
Tidigare, aktiv
Tidigare, aktiv
Ny, aktiv
Ny, nedlagd
Ny, ingår nu i SV Värmland
Ny, ingår nu i SV Skaraborg
Partille kommunarkiv som tidigare förvarat ca 10 hyllmeter föreningsarkiv beslutade att dessa skall deponeras hos Föreningsarkivet.
Ett arkivmaterial med kopplingar till släkten Bäwer. Det är oklart hur detta har hamnat i kommunarkivet. Kommunarkivarien skall kontakta nu levande anhöriga och se
om de är intresserade.
3
En organisation som arbetar med kvinnligt entreprenörskap i Afrika. Föreningen är numera en del av Barnmissionen i Malmö. I Mölndal finns numera
Intresseföreningen Navpartners.
3
51) Kulturföreningen Arrangemanget
52) Mölndals Hembygdsförening
53) Sv. Metall Avd. 127 Verkstadsklubben på Tudor
54) Ekenkyrkan i Kållered
55) Föreningen Gamla Krokslättspojkar
56) Bolets Samfällighetsförening
57) Bostadsrättsföreningen Görjekullen
58) SPF Seniorerna Sagsjön i Kållered
59) Brottsofferjouren Mölndal-Härryda
60) Munkskänkarna Mölnlyckesektionen
2016-09-05
2016-09-06
2016-09-07
2016-09-11
2016-09-12
2016-09-12
2016-09-13
2016-09-19
2016-09-22
2016-09-23
Mölndal
Mölndal
Ale
Mölndal
Mölndal
Mölndal
Mölndal
Mölndal
Härryda/Mölndal
Härryda
Tidigare, nedlagd
Tidigare, aktiv
Tidigare, aktiv
Tidigare, aktiv
Tidigare, aktiv
Tidigare, aktiv
Tidigare, aktiv
Tidigare, aktiv
Ny, aktiv
Ny, aktiv
Förteckningsarbete (13/2 - 30/9)
1) Bostadsrättföreningen Görjekullen
2) Studieförbundet Vuxenskolan Kungälv-Öckerö
3) Studieförbundet Vuxenskolan Öckerö
4) Studieförbundet Vuxenskolan Kungälvstrakten
5) SV Tjörn-Stenungsund 4
6) MHF:s Byggnadsföreningen Hindåsgården u.p.a.
7) Jonsereds Musikkår
8) Sv. Sko och Läderarbetarefördbundet Avd. 61 Klubb ABC-fabriken 6
9) Sv. Sko och Läderarbetarefördbundet Avd. 61 Klubb Kullgrens damväskfabrik
10) Beklädnads Förbund Avd. 8 Fabriksklubb 810
11) Skandinaviska Sadelmakare och Tapetserarförbundets Avdelning i Kungälv 7
5
Mölndal
Kungälv/Öckerö
Öckerö
Kungälv
Stenungsund/Tjörn
Härryda
Partille
Kungälv
Kungälv
Kungälv
Kungälv
Ny, aktiv, pågår
Ny, nedlagd, klar
Tillägg, aktiv, klar
Ny, nedlagd, klar
Tidigare, aktiv, klar
Tidigare, nedlagd, klar
Ny, aktiv, klar
Tidigare, nedlagd, pågår
Tidigare, nedlagd, pågår
Tidigare, nedlagd, pågår
TNy, nedlagd, pågår
Vi tar oss åter en närmare titt på en av de förtecknade arkiven ...
Motorförarnas Helnykterhetsförbunds Byggnadsförening Hindåsgården u.p.a. (Nr 524)
Denna arkivbildare skall inte sammanblandas med nuvarande Hindåsgårdens Hotel & Spa som startades av Göteborgsavdelningen av Svenska
Idrottsförbundet. Det var ett tag en infekterad diskussion då de delade namn och att MHF:s gård var äldre.
På initiativ från överläkare Runfors i Mölnlycke bildade Mölndalsavdelningen av MHF och Göteborgsavdelningen av MHF en andelsförening för
uppförandet av en fritidsgård i Hindås. Fritidsgården bekostades till stor del av en insamling vars medel skulle gå till inköp av tomt och en
militärbarack.
Hindåsgården är ursprungligen en militärbarack från Robertehöjd som monterades ner och restes helt och hållet av frivilliga insatser. Invigningen
som gick av stapeln den 21:e september 1947, besöktes av hundratalet medlemmar.
Hindåsgården var en mycket välbesökt och omtyckt. Föreningen anordnade mycket aktiviteter och fester samt var en central mötesplats för
nykterhetsrörelsen och det lokala föreningslivet.
Fastigheten som Hindåsgården står på såldes 2003 och föreningen upplöstes kort därefter. Det återstående kapitalet delades mellan Mölndals och
Göteborgs MHF avdelningar. Hindåsgården är numera en privatbostad.
En majdag 1947 utfördes rivningsarbetet av militärbaracken. Fotograf: Okänd
Hindåsgårdens 55-årsjubileun år 2002. Fotograf: Okänd
Karl Bjernestad
4
Vi har i detta fall valt att låta SV Tjörn-Stenungsund vara en arkivbildare tros att de upphörde som egen avdelning i och med bildandet av SV Väst.
Då som nu ingår Orust kommun i upptagningsorådet.
5
En av Sveriges äldsta aktiva musikkårer. Kopplad till Jonsereds fabriker och troligen startad kring 1860.
6
I detta material finns ännu fler fackklubbar, vilket gör att vi i dagsläget inte vet exakt hur många det rör sig om.
7
Fackförening med Skandinavien som verksamhetsområde och med huvudkontor i Köpenhamn.
4
På gång...

Lördagen 12/11 anordnar vi Arkivens dag. Tema: Välkommen hem. Mer information kommer efterhand.

Under hösten planerar vi att besöka Kungälv och Ale för nya inventeringar.

Se löpande uppdateringar på Facebook och hemsida
Mölndal 2016-09-30
Jonas Andersson, Karl Bjernestad och Arif Naqvi
Noter från 1800-talet. Jonsereds Musikkår (1868).
Foto: Jonas Andersson
Det här mateialet får inte komma in bo hos oss!
Foto: Emma Einarsson (Kommunarkivarie i Ale)
Arif inventerar arkivmaterial. Brf. Görjekullen (284). Foto: Jonas Andersson
Mölndala Fastighets AB på besöker Industrihistoriskt Arkiv.
Foto: Jonas Andersson.
Download