ÅRSMÖTE för Kävlinge Amatörteater

advertisement
ÅRSMÖTE för Kävlinge Amatörteater
avs verksamhetsåret 2012 avhölls 26 mars på Lucys i Löddeköpinge.
Mötet öppnas
Sedvanliga årsmötesförhandlingar i enlighet med dagordningen.
Val: Ordförande Rosa Rydberg
omval 1 år
Kassör Pelle Nilsson
omval 2 år
Ledamot Anders Persson
omval 2 år
Ledamot Jonas Vijk
nyval
Suppleant Roy Hallgard
omval 2 år
Suppleant Gert Åkesson
omval 2 år
Revisor Måns Svensson
omval 1 år
2 år
Valberedning Agneta Persson samt Peter Jakobsson.
Under året som gick har vi genomfört farsen Kalifen från Lackalänga.
Vår nya sommarproduktion är i full gång: Mimmi från Möllevången.
Vi har också hunnit med ett studiebesök hos Galenskaparna i Göteborg.
Medlemsavgiften blir 100 riksdaler.
Yvonne Karlsson som avgår på egen begäran från styrelsen avtackades med
blomster och tal för ett långt och förtjänstfullt arbete i föreningen.
Biljettpriset ändrades till jämna 100-lappen.
Mötet avslutas med Lucys special: En gigantisk hamburgare!
Löddeköpinge 20130326
Linda Tallinger
sekreterare
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Svenska

105 Cards Anton Piter

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Create flashcards