Profilval, , nytt fönster

advertisement
Matematik
Är till för dig som tycker att matematik är intressant, stimulerande, utmanande, en viktig
tillgång och resurs inför framtiden. Även för dig som vill förbättra din matematiska
förmåga. Du väljer detta för ett läsår. Vi kommer att arbeta med allt möjligt roligt inom
matematik, som t.ex.
laborationer, tävlingar, sudoku, kluringar och dator som hjälpmedel inom matematiken.
Fördjupning av pågående moment i den ordinarie matematiken.
Ev. samarbete med näringslivet och studiebesök
Engelska
Är till för dig som gillar engelska och tycker att timplanens två timmar i veckan är alldeles
för lite. Vi kommer att fokusera på att utöka ditt ordförråd på ett roligt och lättsamt sätt
(OBS! Inga läxor och prov). Du väljer detta för ett läsår. Vi kommer att ägna oss åt:
Omvärldsspaning med hjälp av nyheter på engelska kanaler, som t.ex. CNN och BBC.
Film- och litteraturanalys samt ev. teater efter gruppens intresse.
Muntlig och skriftlig kommunikation i många olika former.
Ishockey
Är för dig som vill träna lite extra på dina individuella färdigheter inom ishockey.
Träningarna genomförs med Piteå Hockey och verksamheten kommer att bedrivas vid
Pitholmsskolans sporthall samt Nolias ishall. Du väljer detta för ett läsår. Vi kommer att
jobba med:
Individuell säsongsbaserad träning off ice och on ice (styrka, snabbhet, spänst, teknik, skridskoåkning,
klubbteknik, skott, passningar, mottagningar, spelförståelse m.m.).
Utveckla elevens individuella färdigheter i ishockeyns alla moment, även viktiga frågor som samarbete,
rent spel, kost och sömn
Praktiskt/Estetiskt val
Är för dig som vill jobba mer med din praktiska och estetiska sida. Välj mellan slöjd, musik,
bild, idrott och hemkunskap. Detta väljer du vid tre tillfällen under läsåret och kan på så sätt
prova på många olika ämnen eller fördjupa dig extra mycket i ett ämne.
Åter till skolan senast fredag 15/4 2016
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Elevens namn: ______________________________________________Nuvarande klass: ____________
Markera ditt val med ett kryss
Matematik
Engelska
Ishockey
Praktiskt/estetiskt
_________________________________________
______________________________________
Vårdnadshavarens underskrift
Vårdnadshavarens underskrift
Download