ENERGIFORMER

advertisement
ENERGIFORMER
ENERGIFORM
BESKRIVNING
RÖRELSEENERGI
Allt som rör sig har rörelseenergi. Ju högre hastighet och massa
kroppen har desto mer rörelseenergi har det.
Exempel:
bil i hög fart
LÄGESENERGI
Ju högre ett föremål befinner sig desto mer energi har det.
ELASTISK ENERGI
Exempel:
skidåkare högst upp på toppen av berget.
Energi kan lagras i elastiska föremål som dras ut, trycks ihop,
böjs eller vrids.
Exempel:
fjäder som dras ut
STRÅLNINGSENERGI
Energi finns i strålningen.
Ju kortare våglängd desto mer energi innehåller det.
VÄRMEENERGI
ELEKTRISK ENERGI
KÄRNENERGI
KEMISK ENERGI
Exempel:
Strålningen från solen kan i miniräknarens solceller omvandlas
till el.
Varma föremål avger värmeenergi, t.ex. spisplattan
Mängden energi beror på:
 Temperaturen
 Vilket ämne det är
 Mängden materia
Elektricitet kan få skruvdragaren att snurra
lampor att avge ljus spisen att avge värme och så vidare.
Lagrad i atomernas kärnor. Frigörs när vi delar eller slår samman
atomer.
Finns lagrad i maten, fossila bränslen, batterierna osv.
Några exempel:
Ett stearinljus: Kemisk energi i stearinet omvandlas till strålningsenergi och värme.
Ett vindkraftverk: Vindens rörelseenergi omvandlas till elenergi. (och värme)
En utförsåkare som far ned i pisten: Lägesenergi omvandlas till rörelseenergi. (och värme)
En bil: Kemisk energi i bensinen omvandlas till rörelseenergi och värme.
En hårfön: Elenergi omvandlas till rörelseenergi och värme.
I solen: Kärnenergi omvandlas till strålningsenergi och värme.
När man drar upp en klocka så den börjar gå: Elasticitetsenergi omvandlas till rörelseenergi.
Hur kan energi omvandlingar ske i ett ekosystem?
Energiomvandlingar i ett ekosystem kan ske genom exempelvis omvandlingen från solenergi
till kemisk energi i växter, från kemisk energi i växter till rörelse- och värmeenergi i djur och
från kemisk energi till värmeenergi och kemisk energi från nedbrytning
Vilka energiomvandlingar blir det när jag cyklar till skolan?
När du cyklar till skolan så omvandlas kemisk energi i dina muskler till rörelseenergi och
värmeenergi som i sin tur bildar kinetisk energi i och med att pedalerna och hjulen rör sig.
Cyklar du i nerförsbacke så omvandlas även potentiell energi till kinetisk energi. Även värme
skapas av friktionen från däcken på hjulen.
Download