Uppgift på internationella relationer
Ni ska arbeta med en stats utrikespolitik och utrikespolitiska – och internationell roll. Utgå från
landguiden och globalis för att spara tid.
v
12 21
mar
Måndagar
Säkerhets- och
utrikespolitik
13 28
mar
14 4 apr
Torsdagar
24 Jakob & Henrik
Fördjupning – Staters utrikespolitik
31 Oscar & David
Redovisning av
utrikespolitik
EU - uppgift
7 D-dag
15 11 apr EU-uppgift
14 Anna & Trendelina
16 18 apr Lov
17 25 apr Helg
Lov
28 Vilhelm & Erik Hoff
Lektionsbesök- SIDA
Fördjupning – Globala frågor med SH C
Grupper på 3-4personer. Ni ska redovisa muntligt. Redovisningen ska innehålla hjälpmedel som
bilder, film. Vara på max 10minuter. Ni ska beröra:
1. Vad är det för slags stat! Är det ett låginkomstland, medelinkomstland,
höginkomstland. Demokrati-diktatur, befolkningstorlek, befolkningssammansättning, ev
inrikeskonflikter..
2. Internationell makt och styrka: Hur stort inflytande har staten. Vilken typ av makt
och inflytande har staten militärt –politiskt- ekonomiskt makt. Neutralitet eller ingår de i
politiska/ekonomiska samarbeten eller militära allianser
3. Utrikespolitiska mål och medel: Vad har staten för ekonomiska, diplomatiska och
militära medel. Vilka utrikespolitiska mål som välfärds-, säkerhets- och ideologiska mål.
Avgränsa gärna till en central utrikespolitisk fråga som Rysslands relation till Georgien.
4. Analys: Försök förstå de bakomliggande orsakerna till statens utrikespolitik. Anknyt gärna
till de konstruktivistiska, maktrealistiska och liberala teorin.