Historiska epoker i Sverige och världen

advertisement
Historiska epoker i Sverige och världen
Apor och halvapor - primater - framträdde (ca 70 miljoner år sedan).
Dinosaurierna dog ut (65 miljoner år sedan).
Ramapithecus, varelse som kunde klättra i träd och leva på marken (10-14 miljoner år sedan).
Människoapan Lucy (Australopithecus afarensis) levde (3 miljoner år sedan).
Homo habilis - den händiga människan, kunde använda redskap (2 miljoner år sedan).
Homo erectus - den upprätta människan, kände till bruket av elden. Spred sig över jordklotet, från Afrika till
Asien och Europa (1,3 miljoner - 300 000 år sedan).
Homo sapiens neanderthalensis - neanderthalmänniskan, den vetande människan, hade förfinade verktyg och
ritualer (100 000 - dog ut 30 000 år sedan).
Homo sapiens sapiens - den moderna människan, konkurrerade ut neanderthalmänniskan ? språk, bättre
jaktmetoder (50 000 år sedan - nu).
Äldre stenåldern (40 000 f Kr, i Sverige 11 000 f Kr - 4200 f Kr)
"Jägarstenåldern"
Venus från Willendorf (modergudinna, 20-30 000 år sedan).
Homo sapiens sapiens spreds över jordklotet. Amerika koloniserades av människor (28 000 f Kr).
Naturmotiv i Lascaux-grottan i Frankrike (15 000 år f Kr).
Världens äldsta stad, Jeriko i nuvarande Jordanien (8350 f Kr).
Jordbruket uppstod i Mellanöstern (8000 f Kr).
Isen började försvinna i Norden (8000 f Kr).
Catal Hüyük i Mindre Asien (Turkiet) (6250 f Kr).
I Skåne levde kanske 400 människor (6000 f Kr).
Människor slog sig ned vid Nilen i Egypten som jordbrukare (5000 f Kr).
Civilisation uppstod kring Gula floden (Huang-he) i Kina (5000 f Kr).
Yngre stenåldern (i Sverige 4200 f Kr - 1800 f Kr)
Jordbrukarstenåldern
Människor kom till Mesopotamien (4000 f Kr).
Sumerernas skriftspråk, kilskrift (3100 f Kr).
Dat gamla rikets tid i Egypten (3000-2000 f Kr).
Högkultur i södra Mesopotamien (3000 f Kr). Sumerer. Tempelstater. Städer: Ur och Uruk.
Stora städer i Indien: Mohenjo-Daro och Harappa (3000 f Kr).
Norra och södra delarna av Egypten formade ett gemensamt rike (3000 f Kr). Hieroglyfer. Pyramider.
Faraoner.
EGYPTEN GAMLA RIKET (2800-2100 f Kr)
Tamhästen framträdde i Skandinavien (2500 f Kr).
Minoiska kulturen på Kreta började (2000 f Kr).
Hettiterma, indoeuropéer, bebodde Mindre Asien (2000 f Kr). Byggde upp ett välde som omfattade hela
Mindre Asien och Syrien.
Indoeuropeisk stam slog sig ned i Iran (2000 f Kr).
Indoeuropeiska folk kom i vågor till Grekland. Först kom jonerna (1900 f Kr). Sedan akajerna.
Copyright © 2000 stenbacka.com
Bronsåldern (i Europa 3000 f Kr, i Sverige 1800 f Kr - 500 f Kr)
Arierna, ett krigarfolk, trängde ned i Indien och tog över (1700 f Kr). Kaster.
Babylonien med kung Hammurabi (1700 f Kr). Hammurabis lag: "öga för öga".
Mykenska kulturen blomstrade (1600-1200 f Kr). Talade grekiska.
Shangdynastin i Kina (1600 f Kr).
Hettiter lärde sig framställa järn (1500 f Kr).
EGYPTEN NYA RIKET (1500-1000 f Kr)
Praktfulla gravar i Danmark, Skåne och Halland (1500-1100 f Kr).
Babylonien stormakt (1800-500 f Kr).
Nya riket i Egypten (1500 f Kr).
Egypten stormakt (1600-500 f Kr).
Indoeuropeiska folket dorerna kom till Grekland (1200 f Kr). Bosatte sig på Peloponessos och Kreta.
Invandringsperioden var slut.
Hettiternas rike upphörde (1200 f Kr).
Mykene förstörde handelsstaden Troja ("Ilion") i Mindre Asien (1200 f Kr). Sagan om Troja: Den unge Paris,
son till Trojas kung, rövade bort den sköna Helena från kung Menelaos i Sparta och hur grekerna för att
hämnas detta brott bötjade krig mot Troja. Mykenes härskare Agamemmon vann tack vare rådet från
Odysseus att göra en väldig trähäst.
Zhoudynastin i Kina (1100-t f Kr).
Ridkonsten spreds till Skandinavien (1000 f Kr).
Homeros: Illiaden och Odyséen (770-t f Kr).
Roms födelse (753 f Kr).
ANTIKEN (700-t f Kr till 400-t e Kr) "Europas rötter"
Fenicier handelsmän i Medelhavet (700 f Kr).
Grekisk kolonisation (700-500 f Kr).
Assyrien mäktigt (700-600 f Kr). Behärskade Syrien, Palestina och ett tag Egypten.
Assyrien bröt ihop (600 f Kr).
Sapfo, kvinnlig poet, skrev om sin kärlek till unga flickor (ca 600 f Kr). Levde på ön Lesbos.
Etruskisk kultur i mellanitalien (600-500 f Kr).
Egypten föll i persernas händer (525 f Kr).
Konfucius (551-479 f Kr).
Ny religion i Indien, buddhism (500 f Kr). Siddhartha Gautama.
Äldre järnåldern (500 f Kr - 375 e Kr)
KLASSISKA TIDEN I GREKLAND (500 - 330 f Kr)
Copyright © 2000 stenbacka.com
DET ANTIKA GREKLAND
Zeus - härkade över andra gudar och människor med hjälp av blixten
Apollon - sången och diktkonstens gud (avbildas med lagerkrans)
Hefaistos - smidekonstens gud, hamrade blixtar åt Zeus och smidde smycken åt gudinnorna
Pallas Athena - vapen (hjälm på huvudet), vetenskap
Afrodite - skönhetens och kärlekens gudinna
Eros - den unge kärleksguden (pil och båge i handen)
Hermes - bevingad budbärare
Pan - naturens härskare
Dionysos - vinets gud
Poseidon - Zeus bror, härskade över havet (treudd)
Dödsriket: Hades Färja: Karon, som förde de döda över vattnet. Hunden: Kerberos
Mötesplats: Delfi, Apollons helgedom, med oraklet.
Annan mötesplats: Olympia på Peloponnesis, idrottstävlingar
Dikten och teatern:
Tragedier (sorgespel) och komedier (lustspel)
Aischylos: Prometeus hårda öde
Sofokles: Kung Oidipus (svårt brott)
Euripides: Medea (svartsjuka och hämndlystnad)
Aristofanes: komedier
Matematik och vetenskap:
Pytagoras (rätvinkliga triangeln), Arkimedes (specifik vikt)
Erathostenes (geografi och astronomi)
Den etruskiska epoken i Rom var över. Rom blev republik (500 f Kr). Res publica = det allmänna.
Två grupper i rom: patricier (adel) och plebejer. De 300 främsta patricierna bildade senaten.
Segern vid Marathon (490 f Kr). Aten lyckades hindra persernas invasion.
Aten stod på höjden av sin makt (435 f Kr). Staden hade ca 300 000 invånare.
De grekiska stadsstaterna handlade med silvermynt (400 f Kr).
Herodotos, grekisk historiker (400-t f Kr). Även Thukydides.
Viktiga byggnationer på Akropolis i Aten: Parthenon, Erechteion och Niketemplet (400-t f Kr).
Hippokrates, medicinens fader, levde på ön Kos (400-t f Kr).
Perikles, en av de stora i Atens historia, genoförde demokrati (400-t f Kr).
Kelter började flytta ur i Europa (400-t f Kr). Druider, barder.
Atenska konstnärer, författare och filosofer: Sokrates, Platon, Aristoteles (400-t f Kr).
Aten och Sparta utkämpade krig, som innebar att Atens storhetstid var över (431-404 f Kr). Peloponnesiska
kriget.
Grekiska stadsstater med Aten i spetsen kallas demokratier (klassiska tiden) (400-300 f Kr).
Sokratos tog giftbägaren (399 f Kr).
HELLENISTISKA TIDEN (340-31 f Kr)
Grekiskt förbund under Makedoniens kung Alexander (336 f Kr). I ett tio år långt fälttåg "befriade" han
underkuvade folk i Egypten och Babylon och kontrollerade Persien fram till Indusfloden. Dog 33 år gammal i
en febersjukdom.
Hellenistiska tiden mellan 330-t f Kr och 160-t f Kr. Grekisk kultur viktig.
Plebejerna fick tillträde till alla ämbeten i Rom (300 f Kr).
Stormaktsvälde med centrrum i Gangesregionen: Maurya-imperiet (300 f Kr). Härskare: Ashoka.
Romarna behärskade hela den italienska halvön (270 f Kr).
De puniska krigen inleddes (264 f Kr). Romarna ville förhindra att Sicilien erövrades av Kartago.
Kejsaren av Qin i Kina, ville ena de kinesiska staterna (250 f Kr).
Copyright © 2000 stenbacka.com
Vid 200-t f Kr begav sig romarna utanför den italienska halvön.
Kartagos överbefälhavare Hannibal tågade från Spanien och över Alperna in i Italien, men lyckades inte
besegra romarna trots ett tioårigt fälttåg (218-201 f Kr).
Handynastin i Kina (200 f Kr till 200 e Kr).
Kinesiska muren började byggas (200 f Kr). Arbetet tog tusen år och muren blev 200 mil lång.
Det gamla kungariket Makedonien förvandlades till romersk provins (148 f Kr).
Grekiska hamnstaden Korint och handelsstaden Kartago förstördes av romarna (146 f Kr).
Den romerska senrepubliken (133-31 f Kr).
Marcus Tullius Cicero, författare (100-t f Kr).
Spartacus-upproret slogs ned (71 f Kr). 6 000 slavar kortfästes längs Via Appia, vägen som leder in till Rom.
Caesar, rike Crassus och förnäme Pompejus slog sig i hop till ett förbund, triumviratet (60 f Kr).
Gaius Julius Caesar, senator och konsul, som gjort sig till envåldshärskare, mördades av en konspiration (15
mars 44 f Kr).
Kejsardömet: Octavius, adoptivson till Caesar, gick segrande ur den påföljande maktkampen, och blev under
namnet Augustus ledare för Rom (31 f Kr-14 e Kr).
Augustus erövrade Egypten (30 f Kr).
Jesu födelse (0).
Pax Romana: lång tid av fred och ekonomisk blomstring (0-200 e Kr).
Jesus korsfästes (33).
Aposteln Petrus blev den förste påven (40).
Petrus och Paulus avrättades i Rom (67).
Jerusalem förstördes av romarna (70 e Kr).
Vulkanen Vesuvius fick ett våldsamt utbrott och kvävde städerna Pompeji och Herculanen (79).
Romerske historieskrivaren Tacitus gav ut ett verk om germanerna (98).
Den kinesiske eunucken Zai Lun uppfann pappret (105 e Kr).
Plutarchos berättade om berömda greker och romare (100-t e Kr).
Några romerska kejsare:
Augustus 31 f Kr - 14 e Kr
Caligula 37-41
Claudius 41-54
Nero 54-68
Vespasianus 69-79
Trajanus 98-117
Hadrianus 117-138
Marcus Aurelius 161-180
Diocletianus 284-305
Rom hade sin största utbredning (början av 100-t). Provinser som styrdes av prokonsul.
Byzantion (Istanbul) brändes ned av Septimus Severus (197).
Kineserna uppfann kompassen (200).
Före detta slaven Calixtus blev påve nr 16 (217).
Malta blev romersk provins (218).
Kung Shapur av Persien invaderade Syrien (260).
Sockret uppfanns i Indien (280).
Mayakulturens storhetstid (300-900).
Hunnerna erövrade kinesiska huvudstaden Lo-yang (311).
Copyright © 2000 stenbacka.com
Kristendomen statsreligion i Rom under kejsar Theodocius (380).
Kejsar Konstantin gjorde den gamla grekiska staden Bysantion till ny huvudstad i östra Rom (330).
Hunner började dyka upp i Europa (300-t). Stäppnomader som var skickliga ryttare.
Folkvandringstiden (yngre järnåldern, 375-800)
Rom delades i en västlig och en östlig del (395).
Vandalerna invaderade Spanien (407).
Roms plundring (410).
Den i Alexandria verksamma kvinnliga filosofen Hypatia mördades av kristna (tidigt 400-t). Hennes
föreläsningar om Platon var berömda.
Hunnerledaren Attila satte skräck i Europa (400-t).
Vandalerna intog Kartago (439).
Attila dog i bröllopssängen (453).
Den siste västromerske kejsaren avsattes (476) och Västrom gick i praktiken under.
Den romersk-gotiske historikern Jordanes skrev om det område som är dagens Sverige (500).
Paris utropades av Clovis till frankernas huvudstad (507).
Slaviska folkvandringar (500-t).
Codex Justinanaeus, grunden för västerlandets lagstiftning, gavs ut (529).
Rikt utsmyckade båtgravar från bl a Vendel och Valsgärde i Uppland (600-1000).
Påven (=biskopen i Rom) blev den kristna kyrkans ledare (600).
Muhammed, köpman i Mecka, predikade islam (610).
Hela Arabien knutet till Muhammed (632).
Beowulfkvädet berättar om strider mellan svear och geatas (700).
Araberna hejdades av bysantinarna i Konstantinopel (718).
En arabisk här blev besegrad i Poitiers (nuv. Frankrike) (732). Frankernas ledare: Karl Martell.
Araberna hejdade kinesernas attacker vid Talasfloden (751).
Karl den Store regerade Karolingerriket (768-814).
Vikingatiden (800-1060)
8 Aggressiva folk som nordafrikanska och spanska muslimer, ryttare från österns stäpper och de
skandinaviska vikingarna hotade från flera håll Europa (800-t).
8Karl den store kröntes till kejsare i Rom (800).
Ansgar, munk från Westfalen, besökte Birka (830 och 850). Det fanns kristna trälar i Sverige vid denna tid.
8Harald Hårfager besegrade småkungar vid Havsfjord, betraktas som Norges enande (872).
8Island började koloniseras av nordbor (874).
Svenske hövdingen Rurik bosatte sig i Novgorod (800-t).
8Under Alfred den store samlade sig angelsachsarna till motvärn mot vikingarna i England (880). Vikingarna
bildade dock eget rike i sydöstra England, Danelagen.
8Alltinget på Island, som blev ett eget område (930).
8Städer började uppstå i Europa (900- 1000-t). Orsaken var den allt livligare handeln.
8Otto den store besegrade magyarerna på Lechfältet vid Augsburg (955).
8Songdynastin i Kina inleddes (960-1279).
8Nordbor började kolonisera Grönland (984).
Kristna sveakungar:
Copyright © 2000 stenbacka.com
Erik Segersäll
Det sägs att Erik Segersäll blev sveakung 988.
d. före 994
Olov Skötkonung
ca 990-ca 1020
Son till Erik Segersäll.
Källa om Olov Skötkonung: Adam av Bremen.
Olov Skötkonung förste kungen som regerade över både Svealand och Götaland.
Första mynten slås i Sigtuna (1000).
8Island antog kristendomen (1000).
Runstenar rester av Jarlabanke vid Vallentunasjön (1000).
8Leif Eriksson upptäcker Vinland (1000).
Olov Skötkonung döpte sig (1010).
Anund Jakob
ca 1020-ca 1050
Son till Olov Skötkonung.
8Norske kungen Olav Haraldsson (den helige), verkade för kristendomens genomförande, stupade vid
Stiklestad.
Emund Gamle
ca 1050-ca 1060
Son till Olof Skötkonung.
Gränsläggningsdokument som anses visa att Sverige var enat (1050).
Kristna kyrkan splittras. Romersk-katolsk i väst med centrum i Rom och grekisk-ortodox i öst med säte i
Konstantinopel (1054).
Uppsalaätten dör ut; av tradition medeltidens bakre gräns (1060).
Äldre medeltid (1060-1250)
Den svenska medeltiden brukar räknas från utslocknandet av Uppsalaätten (Ynglingaätten) 1060 till
Stockholms blodbad 1520.
Stenkilska ätten:
Stenkil
ca 1060-ca 1066
Möjligen från Västergötland. Gift med Emunds dotter.
8Slagen vid Stamford Bridge och Hastings; Vilhelm Erövraren kung av England (1066).
Halsten Stenkilsson
ca 1066-1070/1080
8Påven Gregorius VII krävde bl a celibat och att krkliga ämbeten skulle tillsättas utan värdslig inblandning
(1075).
Inge d ä Stenkilsson
ca 1070/80-ca 1110
Nordisk ärkebiskop i Lund (1104). Kyrklig organisation började genomföras. Dessförinnan hade Norden lytt
under biskopssätet Hamburg-Bremen.
Kyrkan medverkar till att privat äganderätt till jord genomförs.
Copyright © 2000 stenbacka.com
8Första korståget (1095-99). Påven predikade heligt krig mot turkarna, som erövrat Jerusalem.
Filip Halstensson
Städer börjar växa fram.
Kunglig lagstiftning.
Borgar börjar byggas.
Jarlen riksämbetsman.
Herredagar sammankallas.
ca 1110
Inge d y Halstensson
1118(?)-ca 1120
Interregnum
ca 1120-ca 1130
8Kinesen Ghen Guel uppfann krutet (1120).
Florenslistan (1120-t). Förteckning över missionsbiskopssäten i Sverige: Skara, Sigtuna, Linköping,
Eskilstuna och Västerås.
Sverkerska och Erikska ätterna:
Sverker d ä
ca 1130-1156(?)
Sverker tillhörde en östgötsk stormannasläkt.
Kunde bli kung genom giftermål med Inge d y:s änka.
Den mångåriga kampen mellan sverkar och erikar påbörjades.
Sigtuna biskopssäta flyttades till Gamla Uppsala (1140).
Alvastra, första cistercinerkolstret (1143).
Lübeck grundades (1143).
Kyrkan började kräva skatter.
Erik den helige Jedvardsson
?-1160
Erik Jedvardsson. Sveriges nationalhelgon. S:t Erik.
Dog en våldsam död, erkändes 1158 som kung i Västergötland.
8Engl. Henrik II (reg. 1154-1189) "common law".
Första svenska korståget till Finland (1157)
Finland: västfinnar (finnar, tavaster, Satakunta), östfinnar (karelare), ingermanländare (ingrer och voter).
8Fredrik Barbarossa ("rödskägg") kejsare (1152/1155-1190)
i Tyskland, förkroppsligade riddarideal.
Karl Sverkersson
ca 1161-ca 1167
Sverker d ä:s son.
Efter kort mellanspel av den danske prinsen Magnus Henriksson, som åberopade släktskap med Stenkilska
ätten, blev Karl Sverkersson kung efter att ha besegrat Magnus Henrikssons trupper i Örebro.
Grundar många cistercienskloster.
Ärkebiskopssäte i Uppsala (1163-4). Stefan förste ärkebiskop.
Svensk flotta till angrepp i Ladoga mot Novgorod (1164)
Karl blev dräpt på Visingsö den 12 april av Eriks son
Knut.
Knut Eriksson
ca 1167-1195/6
Erik den heliges son. Dödade förutom Karl Sverkersson även två av Karls bröder.
8Toltekriket i Mexico kollapsade (1168).
Copyright © 2000 stenbacka.com
8Makten i Mellanöstern togs av den kurdiske fälthärren
Saladin: förenade Egypten med Syrien, Nordirak och stora delar av Arabien (1171).
8Universitetet i Paris grundades (1175).
8Fredrik Barbarossa förlorar slaget i Legano (1176) och
Tyskland och Italien är separerade efter detta.
8Islam återtog Jerusalem (1187).
Sigtuna förstördes av sjörövare (1187).
8Tredje korståget (1189-1192) med Fredrik Barbarossa (Tysk-romerska riket), Richard Lejonhjärta av
England, Philip Augustus av Frankrike.
Påvebulla (1193) talar om Knut Erikssons kamp mot hedningar i Finland.
Sverker d y Karlsson
1196-1208
Första gången Erik Jedvardsson benämns som helgon (1198).
8Venedig styrde fjärde korståget mot Konstantinopel
Bysans huvudstad som plundrades. Östra delen
av medelhavet fick sig en knäck i handeln (1201-04).
8England förlorar Normandiet till Frankrike (1204).
8Djingis-khans mongolanfall (1206-1227).
Maktkamp mellan Sverker d y och Eriks söner.
Slaget vid Lena (Västergötland) (1208). Sverker blev slagen av Erik Knutsson. Sverker flydde till Danmark.
Erik Knutsson
1208-1216
Sverker d y stupade i Gestilren i Västergötland efter att ha försökt återta makten (1210).
8Magna Charta, fred mellan engelske kungen Johan och
högadeln (1215).
8Judarna förbjöds att inneha statliga ämbeten, begränsade
deras näringsverksamhet och påbjöd dem att ha speciella kläder (1215).
Johan Sverkersson
1216-1222
Erik Knutssons son Erik föddes först efter faderns död och Johan blev kung. Den sista på manssidan av den
sverkerska ätten.
Dominikanerorden grundades (1216).
8Mongolerna börjar erövra Centralasien (1217).
8Danska perioden i Estland inleds (1219).
Korståg mot Estland (1220).
Erik Eriksson
1222-1229
Erik "läspe och halte". Den siste i erikska ätten. spetsen.
Västgötalagen (1220-talet). En av landskapslagarna. Lagman
Eskil Magnusson fick besök av Snorre Sturlasson.
8Franciskanerorden grundades (1223).
8Dominikanermunken Thomas av Aquino (1225-74): Summa Theologica.
Riksrådet omtalades för första gången (1225).
8Franske kungen Ludvig IX (reg. 1226-1270) känd för
sitt rättstänkande. Kungligt juridiskt system.
Copyright © 2000 stenbacka.com
Parlamentet i Paris som var högsta domstol.
8Djingis khan avled
Stormännen med folkungen och riksjarlen Ulf Fase i (1227).
8Danske kungen Valdemar besegrades av nordtyska furstar vud Bornhöved (1227).
Knut Långe i Uppland gjorde uppror (1229).
Knut Holmgersson Långe
1229-1234
Knut Holmgersson ingick i rådet som styrde för barnet Erik. Knut var släkt med kungaätten.
Erik i landsflykt till Danmark.
Erik Eriksson
1234-1250
Återvände som vuxen till Sverige.
Riksjarl: östgötastormannen Birger jarl, kungens svåger.
Tavaster kristnade (1237)
8Berlin grundas (1237).
8Isländske diktaren Snorre Sturlason ,ördades (1241).
8Mongolerna börjar dominera Ryssland (1240-t).
8Mongolerna framme i Ungern, Polen och Schlesien (1241). Sonsonen brände Batu Breslau.
Slaget vid Sparrsätra (1247). Birger jarl (Bjälboätten) slog ned uppror av de äkta folkkungarna med Knut
Långes bror Holmger i spetsen.
Skänninge möte (1247-48). Birger Jarl samarbetade med den påvliga legaten Vilhelm av Sabina. Celibat
infördes, präster fick rätt att avyttra jord utamför släkten. Domkapitel infördes.
Andra svenska korståget till Finland (1249) av Birger jarl
8Mongolerna förstör Bagdad som blomstrat från år 750.
Folkungatiden (1250-1389)
Erikska ätten dog ut 1250. Birger Jarl lyckades få sin son Valdemar vald till kung. Tronstrider mellan söner
och barnbarn. Detta slutade med Nyköpings gästabud (1317).
Folkungaätten (dvs Birger jarls ättlingar):
Valdemar Birgersson
1250-1275
Birger Magnusson jarl (1250-1266).
Slaget vid Herrevadsbro i Västmanland (1251). Filip Knutsson, en annan son till Knut Långe, avrättades.
8Italienaren Marco Polo (c1254-c1324): The Book of Various Experiences.
8Saladins släkt störtades av mamluker (1252).
8Mongolerna grundade ett starkt persiskt-mongolskt välde (1258).
8Mamlukerna slog tillbaka mongolerna (1260).
8Khubilai khan ledare över Mongoliet (1260-1294).
8Petrus Peregrinus, teorin om magneter (1265).
Birger jarl död (1266).
--8Mongoliska nomader utropade Yandynastin i Kina (1271-1368).
8Marco Polo for till Kina (1271).
Valdemars bror Magnus var sveahertig och innehade Södermanland som län.
Copyright © 2000 stenbacka.com
Brodern Bengt blev biskop i Linköping.
Brodern Erik blev lottlös.
Magnus och Erik sällade sig till upprorsmän som Johan Filipsson (sonson till Knut Långe).
I slaget vid Hova i Västergötland (1275) besegrades Valdemar och Magnus blev kung.
Magnus Birgersson Ladulås
1275-1290
Bror till Valdemar.
Stormannaresningen (1278) med bl a Johan Filipsson som avrättades.
8 Yuandynastin i Kina inleddes (1279-1367).
Alsnö stadga (1280). Möte på Alsnö (nuvarande Adelsö i Mälaren) med adelsmännen. Rustningsplikt.
Befriade från skatt. Länsmakt.
Åbo Slott (1280).
Uppror av Filip Knutssons son Johan, som förlorade och blev avrättad (1280).
Kyrkans privilegier fastställdes (1281).
8 "Sicilianska aftonsången" (1282). Fransmännen fördrevs från ön.
Förbud mot landsköp (1284). Stadsprivilegier till Jönköping.
Magnus utsåg sin äldste son till blivande kung (1284).
Östgötalagen (1286-1303).
8Glasögonen (Italien, 1286).
Birger Magnusson
(1290)1298-1318
Son till Magnus Ladulås.
Förmyndarstyrelse 1290-1298 under marsken Torgils Knutsson.
8Judar blev utkastade från England (1290).
8Mamlukerna kastade ut korsfararna (1291).
Hus för svenska studenter i Paris (1291).
Marsken Torgils Knutssons fälttåg till Finland (1293).
Grundade Viborgs fäste och stad (1293).
8Hansan grundades (1294).
8Marco Polo, köpman från Venedig, kommer hem från sina resor men ingen tror på honom (1295).
Upplandslagen (1296).
--Birger styrande kung. Hans bror Erik blev hertig i Södermanland och brodern Valdemar blev hertig i Finland
(1302).
8Judar fick tillgångar konfiskerade i Frankrike (1302).
8Francesco Petrach (1304-1374): tiden mellan antiken och 1300-talet kallade han "den mörka tiden"
(medeltiden).
Kyrkan blev det andliga frälset i Sverige (1305).
Håtunaleken (1306). Kungen togs till fånga av hertigarna Erik och Valdemar i Håtuna i Uppland.
Kungen frigavs (1308).
8Påven bodde i Avignon, "babyloniska fångenskapen" (1309-1376).
Freden i Helsingborg (1310). De tre kungabröderna, nordtyska furstar, Norges och Danmarks kungar kom
överens om att kungamakten i Sverige skulle minska till förmån för hertigarna.
Erik gifte sig med Norges tronarvinge Ingeborg (1310) och skulle därmed bli mäktigare än brodern Birger,
men Birger löste detta genom Nykörpings gästabud.
8Giovanni Boccaccio (1313-1375): The Decameron (1353). Det världsliga samhället (sekularisering).
Copyright © 2000 stenbacka.com
8Det mekaniska uret (Milano, 1315).
Nordeuropeiska nödår 1315-1317, stor svält.
Nyköpings gästabud (1317). Kung Birger, Magnus Ladulås son, bjöd in sina bröder, hertigarna Erik och
Valdemar till fest och låste in dem i en fängelshåla där de dog. Birger flydde
till Danmark efter att hertigarnas anhängare, bland dem Mats Kettilmundsson, gjort uppror. Birger son
avrättades och Eriks son valdes till kung vid Mora stenar i Uppland (1319).
8Osman inleder dynastin, Osmanska riket (1290-talet).
Magnus Eriksson
(1319)1332-1364
Hertig Erik av Södermanlands son.
Ärvde Norges krona.
Förmyndarregering: 1319-1332. Magnus 16 år.
Frihetsbrevet (1319). Magnus valdes till kung vid tre års ålder av en grupp stormän. Löste in tyska
furstas panträtt till Skåne och Blekinge och köpte
Halland. Strävade mot
ett nordiskt rike. Maktkamp mellan kungen, Hansan,
tyska furstar och svenska adelsmän. Frihetsbrevet inskränte kungens makt och
gav aristokratin ökat inflytande.
8Författaren Dante Aligheri dör 1321: La Divina
Commedia.
Freden i Nöteborg (1323) med Novgorod innebar slutet på korstågstiden i Sveriges och Finlands historia.
Hela det västfinska området och östfinska Västkarelen hade införlivats med Sverige och blivit en del av den
västeuropeiska kulturkretsen.
8Marsilius från Padua (död ca 1342): Defensor pacis (1324).
8William från Ockham (1300-1365), eng franciskanmunk, den moderna
(världsliga) vägen.
Magnus på friarresa till Nederländerna. Brud: Blanka av
Namur (1334).
Skånska landskap svenska genom köp (1330-t).
Skarastadgan (1335). Träldomen upphävdes i Västergötland och Värmland (1335).
8Hundraårskriget mellan England och Frankrike inleddes (1337-1453).
Allmän landslag (1340-t).
Rusttjänst (1345). Den som kunde ställa upp med en häst som var värd minst 40 marker och krigsutrustning
för man och häst räknades som frälse.
Olika rang inom det världsliga frälset:
Riksråd
Riddare
Jämställd med riddare
Svenne
Väpnare
Vanlig frälseman
8Danmark sålde Estland till Tyska Orden (1346).
Copyright © 2000 stenbacka.com
8Sjuka sjömän anlände till Messina på Sicilien från Krim (okt 1347).
Digerdöden (böldpestepidemi) 1347-1351. (Bacill: Pasteurella pestis)
8Omkring 350 massakrer på judar i Tyskland (1348-50). Judar försköts till Polen och Litauen.
Heliga Birgitta (1303-1373) for till Rom (1349).
Kollision med stormännen (1350-talet).
Landsomfattande lagsamling (1350).
Magnus Erikssons landslag (1350).
Svensk lag infördes i Finland (1350).
8Geväret (Europa, 1350).
Stormannauppror mot Magnus Eriksson (1356) där bl a Birgitta Birgersdotter deltog. En finanskris som hade
stärkt motsättningarna mellan kungen och rådsaristokratin var troligen orsaken.
8Uppror i Frankrike (Jacquerie) över hård beskattning
av hundraårskriget (1358).
Landets styrelse, som delats mellan Magnus och sonen Erik, ändrades efter Eriks död (1359).
Allmänt riksmöte i Kalmar, den första "riksdagskallelsen"
(1359).
Skåne återerövrades av Danmark (1360).
Valdemar Atterhag, dansk, brandskattade Visby (1361).
Direkta kungaval i Finland (1362).
Äktenskap mellan Magnus son Håkan och Valdemar Atterhags dotter Margareta (1363).
Svensk-norska och danska kungen var därmed förenade.
Mecklenburgska ätten:
Albrekt av Mecklenburg
1364-1389
Magnus Erikssons systerson. Valdes enligt gammal sed vid Mora äng utanför Uppsala.
Blev kung med hjälp av stormännen som hade vänt sig till furstendömet Mecklenburg. Ovilja mot Albrekts
feodal- och
våldsregim. Tvingades dela ut jord till stormännen.
Bo Jonsson Grip var mäktigast i Sverige genom tiderna.
Blev besegrad av en svensk-dansk
här.
8Mingdynastin i Kina grundas (1368-1644).
8Nytt stort rike i centralasien under Timur Lenk. Huvudstad Samarkand (1370).
Birgittinerorden stadfästes av påven (1370).
Freden i Stralsund (1370) med Valdemar Atterhag. Hanseatisk dominans över Östersjön. Hansestäder fick
Skanör, Falsterbo, Malmö och Helsingborg.
Albrekt av Mecklenburg avgav kungaförsäkran som inskränkte kungamakten (1371). Han tvingades lämna
slotten och länen till rådets förvaltning.
8Leonardo Bruni (1370-1444): humanism. Nytt intresse för antikens Rom.
Magnus Eriksson avled (1374).
Valdemar Atterhag dog (1375).
Håkan Magnusson, Norges kung, dog (1380).
8Bondeupproret i England (1381).
8Polen blir genom personalunion ett av Europas starkaste riken (1386).
Copyright © 2000 stenbacka.com
Striden om Bo Jonsson Grips gods inleddes och var början på Albrekt av Mecklenburgs avsättning (1386).
8Geoffrey Chaucer (1340-1400): Canterbury Tales (1387-1400).
Margaretas son Olof dog (1387) och Margareta lät utropa sig till dansk-svensk-norsk regent.
Bo Jonsson Grips gods hamnade i händerna på Margareta (1388).
Margaretas trupper besegrade Albrekts här och kungen blev tillfångatagen (1389).
8Stort slag i Kosovo mellan serber och turkar (1389).
Unionstiden (1389-1521)
Unionsregenter, inhemska kungar och riksföreståndare:
Margareta
1389-1412
Dansk drottning. Blev erkänd av de svenska stormännen för att bryta det tyska länsväldet i Sverige under
Albrekt.
Birgitta helgonförklarad (1391).
Beslut om reduktion, godsindragning (1396).
Möte i Kalmar, början på unionen (1397).
8Kineserna vet att ett solår är 365,22 dagar (1400).
8Mongolen Timur Lenk dödar den osmanske sultanen (1402)
8Kejsar Cheng Zu (1402-1424) i Kina lät bygga den förbjudna staden.
Firade julen (1403) i Vadstena kloster som "syster utanför klostret".
8Leon Battista Alberti (1404-1474): människan kan göra allt om den vill (renässansen).
8Lorenzo Valla (1406-1457): On Pleasure, försvare njutningen som det högsta goda (sekularisering).
8 Teutoniska Orden i Baltikum besegras (1410)
Erik av Pommern
(1396) 1412-1439
Margaretas systerdotterson.
Margareta utropade honom till kung i Danmark och lyckades få honom vald i Sverige.
Medregenent 1396-1412, från 1434 delvis inte erkänd.
Kalmarunionen (1397). Eriks kröning till kung. Syfte: att hejda den tyska expansionen.
Mål att göra Danmark till centrum i unionen. Krig mot Hansan,
finansierades genom höga skatter. Blockad drabbade produktion
av järn i Bergslagen.
8 Husitkrigen i Europa. Jan Hus brändes på bål som
kättare 1415.
8 Hohenzollarna börjar regera Brandenburg (1415).
8 Portugal erövrade Ceuta, en arabisk stad i Marocko. Inledningen på upptäckseran (1415).
8 I Sagres i södra Portugal grundar Henrik Sjöfararen
världens första sjöfartsskola (1416) med kartritare
astronomer, experter på skeppsbyggnad och navigation.
8 Frankrike höll på att gå under i hundraårskriget
men bondflickan Jeanne d'Arc dök upp. Hon lyckades
besegra engelsmän på 1420-talet. Men hon brändes
på bål som häxa år 1431 av engelsmännen.
(fransk nationalism stora symboler; helgonförklarad 1920).
Copyright © 2000 stenbacka.com
8 Familjen Medici styr Florence (1434-1494).
Uppror i Dalarna under lågfrälsemannen Engelbrekt Engelbrektsson (1434). Riksrådet och adeln slöt sig till
resningen. Engelbrekt med i riksrådet (1435). Engelbrekt dräptes 1436 och begravdes i Örebro.
Det första riksdagsmötet i Arboga (1435). Engelbrekt rikshövitsman, upprorstruppernas överbefälhavare.
Karl Knutsson Bonde
riksföreståndare
1438-1440
Aristokratin valde stormannen Karl Knutsson Bonde till rikshövitsman pga missnöje med Erik av Pommern.
Engelbrektsson mördades och Knutsson Bonde tog mördaren i försvar.
Maktkamp mellan de danska unionskungarna och de svenska sturarna 1441-1521.
Hatisk inställning mot danska, se Karlskrönikan.
Kristoffer av Bayern
1440-1448
Erik av Pommerns systerson. Valdes av de danska och svenska riksråden.
Valdes efter att ha lovat att riksrådet i varje rike
skulle få den verkliga makten.
Kristoffers landslag (1442). Riksrådets makt nästan total.
8 Påven Nicholas V (reg. 1447-1455) skapade Vatikanens bibliotek.
Rådet dominerades av ätterna Vasa och Oxenstierna.
Bengt & Nils Jönssöner Oxenstierna riksföreståndare 1448
Bengt och Nils Jonsson av ätten Oxenstierna utsågs till riksföreståndare. Tanken var att ur Vasa-Oxenstierna
plocka kandidater till unionskronan.
Karl Knutsson stöddes av rådsminoriteten och lyckades med hjälp av vapenmakt att bli vald till svensk kung.
Karl Knutsson Bonde
1448-1457
Nationell väckelse i Sverige. Blev vald till kung. Danmark valde Kristian I.
Maktkamp mellan honom och danske kungen Kristian I.
Riksråden möttes i Halmstad och garanterade unionens fortsättning (1450).
Expansions- eller upptäckseran (1450-1650).
8 Johann Gutenbergs boktryckarkonst (ca 1450).
8 Leonardo da Vinci (1452-1519), högrenässans.
8 Habsburgaren Fredrik III kejsare över tyskromerska riket (1452).
8 Turkarna erövrade bysantinska Konstantinopel (1453).
Traditionen med Östrom försvann.
8 Rosornas krig i England mellan ätterna York och
Lancaster (1455-85)
8 Första skruven av trä (Tyskland, 1455).
8 Gutenbergs bibel (1455).
8 Storfurstendömet Moskva uppstår och ryssarna är
inte längre underkuvade av mongolerna (1450-t)
Krig mot Kristian I ledde till att Karl Knutsson avsattes (1457).
KAMP OM MAKTEN (1457-1521)
Aktörer:
1) Kungarna, dels Karl Knutsson, dels de danska kungarna
Copyright © 2000 stenbacka.com
2) Rådet och dess ätter dels Vasa-Oxenstierna, dels Tott (Axelssönerna), Trolle.
3) Sturarna
Jöns Bengtsson Oxenstierna/Erik Axelsson Tott riksf. 1457
Ärkebiskop Jöns Bengtsson Oxenstierna och Erik Axelsson Tott förordnades till riksföreståndare efter
Knutssons avsättning.
Kristian I
1457-1464
Danske kungen Kristian valdes till kung även i Sverige.
Kristian tillhörde den oldenburgska ätten.
8 Pico della Mirandola (1463-1494), On the Dignity of Man: människan har stor värdighet, Gud skapade
Adam och Kristus. Humanism.
8 Turkarna erövrade Serbien (1459).
8 Francois Villon (1431-64) fr skald: Stora testamentet (1461).
8 Ivan III storfurste i Moskva (1462).
Karl Knutsson Bonde
1464-1465
Vasa-Oxenstierna, som blivit missgynnade av Kristian I, återkallade Karl Knutsson men avsatte honom på
nytt.
Kettil Karlsson Vasa (död 1465) och
Jöns Bengtsson Oxenstierna
riksförest. 1465-1466
Vasa-Oxenstierna återinträdde som riksföreståndare.
Kettil Karlsson Vasa var biskop i Linköping.
Erik Axelsson Tott
riksförest. 1466-1467
Då Kettil Karlsson Vasa avled ersattes han och senare även Jöns Bengtsson kuppartat av Tott.
Karl Knutsson Bonde
1467-1470
Karl Knutsson inkallades på nytt som kung och avled 1470.
Sten Sture (tre sjöblad) d ä riksförest.
1470-1497
Blev riksföreståndare under kuppartade former.
Unionsfientlig storman.
Kristian I landsteg på Norrmalm (1471). Slaget vid Brunkeberg. På Kristians sida fanns svenska stormän
och bönder från Uppland. Svenska rådet med ärkebiskopen
i spetsen försökte mäkla fred mellan den svenske
riksföreståndaren och unionskungen.
Ingen utlänning (tysk) fick bli borgmästare i svensk stad.
Uppsala Universitet grundades (1477). Främste förespråkare var ärkebiskopen Jakob Ulfsson.
8 Burgunds hertige Karl den djärve stupar (1477) efter att ha blivit
besegrad av den franske kungen Ludvig XI.
8 Novgorod erövras av Moskva (1478).
8 Kastilien och Aragonien förenas och bildar Spanien Ferdinand och
Isabela (1479).
Första drabbningen med "moskoviterna" (1479).
8 Mongolernas dominans av Ryssland upphör (1480). Ivan inte skyldig
att betala skatt till Gyllene Horden.
Frälsets rättigheter (1481). Varje frälseman skulle vara "kung över sina landbor". Men Sverige var inte feodalt
som i övriga Västeuropa. Bönder dömdes av tinget, inte av godsets sedvänja.
Copyright © 2000 stenbacka.com
Kalmar recess (1483). Kristian I:s son Hans fick bli kung med garantier för den svenska aristokrtin. Men Sten
Sture förhalade processen.
8 Bartholemeu Diaz lämnar Lissabon med tre skepp
och rundar Afrika (1487).
Sten Stures uppgörelse med Axelssönerna (1487).
8 Christofer Columbus från Genua upptäcker Amerika (1492).
8 Det sista islamiska fästet i Europa, Granada i Spanien
slogs tillbaka (1492).
8 Grafit till blyerts (Europa, 1492).
8 Danmark slöt förbund med moskoviterna som nyligen erövrat Novgorod (1493).
8 Påven Alexander VI delades Sydamerika i två delar, det
väster om strecker var spanskt, det öster portugisiskt (1494).
8 Frank. Karl VIII invaderar Italien. Krig i 60 år (1494).
Ny kamp om Karelen med moskoviternas Ivan III (1495).
8 da Vinci: Den sista nattvarden (ca 1495-1498).
Hans
1497-1501
Son till Kristian I.
8 Vasco da Gama far ut 1497 från Lissabon till
Indiska oceanen, Inden (1498) Calicut, hotar arabernas handel.
8 John Cabot for till Newfoundland (1497).
8 Desiderius Erasmus av Rotterdam, humanist (1466-1536): The Adages (1500), The Education of a
Christian Prince (1504), The Praise of Folly (1509), en kritisk version av grekiska nya testamentet (1516).
8 Pedro Cabral når Brasiliens kust (1500).
8 Första kejsarsnittet på levande kvinna, Jakob Nufer
(Schweiz, 1500).
8 Benvenuto Cellini (1500-1574), florentisk guldsmed och skulptör: Autobiography (individualism,
rensässans)
8 Högrenässansen (1500-1527): Leonardo da Vinci (1452-1519), Raphael (1438-1520), Michelangelo
(1475-1564).
Upprorsrörelse mot Hans (1501). Sten Sture ställde sig i spetsen.
Sten Sture d ä
riksförest.
1501-1503
8 Påven Julius II (reg. 1503-1513) börjar bygga den nya Peterskyrkan i Rom med Michelangelos målning.
Michelangelo: David (1501-1504).
Vid Sten Stures död behärskade upprorsmännen nästan hela Sverige (1503).
Svante Nilsson (Natt och Dag) riksförest.
1503-1511
8 Karl V (kejsare i tysk-romerska riket) ärver Burgund (1506).
Silverfynd i Sala (1510).
Riksdagen började framstå som en maktfaktor i Sverige (1510-t).
Svante Nilsson avled 1512.
Erik Arvidsson Trolle
riksförest.
1512
Rådsmajoriteten utsåg Erik Arvidsson Trolle till riksföreståndare. Motståndaren, sonen till Svante Nilsson,
gjorde skickligt motstånd och lyckades ogiltigförklara valet av Trolle.
Copyright © 2000 stenbacka.com
Sten Sture d y (Natt och Dag) riksförest.
1512-1520
Svante Nilssons son.
Sten Svantesson riksföreståndare vid 19 års ålder.
Sturarna ville skapa en stark furstestat och bryta
adelns makt med hjälp av de ofrälse stånden. Ville avsätta
Gustav Trolle, ärkebiskop, som anklagades för att ha samarbetat med danske kungen.
Kristian II ny kung i Danmark (1513).
8 Niccolo Machiavelli (1469-1527): Fursten (1513).
8 Teorin om ny kontinent, Amerika, bekräftades 1513 av
spanjoren Balboa.
8 Thomas More (1478-1535): Utopia (1516).
8 Karl V ärver Spanien efter morfadern Ferdinands död (1516).
8 Mamlukernas egyptisk-syriska välde störtas (1517).
Ett riksmöte beslöt att avsätta ärkebiskopen Gustav Trolle och riva hans borg Stäket (1517).
8 Martin Luther (f. 1483) spikar upp sina 95 teser (1517).
Brännkyrkaslaget (1518).
8 Portugisen Fernando Magellan seglar jorden runt start 1519.
Magellan dödas dock i Sydamerika 1522.
8 Cortez erövrar aztekernas rike 1519.
8 Karl V tysk-romersk kejsare, herre över Nederländerna
och Burgund, kung av Spanien etc (1519). Karl V
stamfader för den österrikiska grenen och Ferdinand
I stamfar för den spanska grenen (inkl Nederländerna).
Ärver Österrike av sin farfar kejsar Maximilian I.
8 Aztekerna huvudstad Tenochtitlán förstördes (1520). Aztekhärskare Montezuma.
Kristian II
1520-1521
Kristian II ville besegra det kätterska Sverige. Dansk här landsteg i Västergötland och besegrade svenska
trupper. Sten Sture d y dog efter att ha blivit sårad. Kristian hade rätt till Sverige genom arv och
inte genom val. Rättegång mot Stureanhängare (för kätteri efter anklagelser av Trolle) slutade med att 82
ledamöter avrättades. Stockholms blodbad (november 1520).
8 Tysklands Karl V förklarar Luther fredlös.
8 Osmanske kungen Suleiman den store regerar (1520-1566).
8 Turkarna intar Belgrad (1521).
Äldre Vasatid (1521-1611)
Vasaätten:
Gustav Eriksson Vasa
1521-1523
Hövitsmannen Gustav Eriksson, nära släkting till Sten Sture d y:s maka Katarina Gyllenstierna, startade
bondeuppror i Dalarna (1521). Unionskungen företräddes i Stockholm av ståthållaren Didrik Slagheck.
Gustav Eriksson valdes till riksdföreståndare, men fortfarande var slottsfogdarna lojala mot unionskungen
(1521). De fick hjälp av Hansastaden Lübeck, som tillhörde Kristian II:s motståndare.
Copyright © 2000 stenbacka.com
Lybska hjälpkårer nådde Sverige (1522). De fasta slotten kunde erövras.
Riksmötet i Strängnäs valde Gustav Vasa till kung (6 juni 1523).
Midsommartid 1523 gjorde Gustav sitt intåg i Stockholm.
Gustav I
1523-1560
Kansler: Laurentius Andrae (ärkedjäkne vid domkapitlet i Strängnäs).
Kalmarunionen formellt upplöst (1523).
8 Huldrych Zwingli (1484-1531) reformator: Usslegen und Gründ der
Schlussreden (1523).
Linköpingsbiskopen Hans Brask klagade över utsugningen av kyrkan (1524).
Malmö recess (1524). Lybeck stödde Danmark i Sveriges försök att kontrollera Gotland.
8 Bondeuppror i Tyskland (1525).
8 Thomas Müntzer (ca 1490-1525) ty teolog, talesman för bondeuppror.
Nya Testamentet på svenska av Olaus Petri (1526).
Siste katolske ärkebiskopen Johannes Magnus begav sig till Polen och återvände aldrig (1526).
Reformationen (1527). Olaus Petri (läraren vid domskolan i Strängnäs) främste talesman.
8 Ungrarna besegras av turkarna i Mohács (1526). Européerna såg ned på turkarna.
Västerås riksdag (1527). Kungen skulle få tillgång
till kyrkans inkomster och ta över biskoparnas slott.
8 I Karl V:s krig mot Frankrikes kung Frans I plundras Rom (1527).
Sveriges problem:
- Stora skulder till Lübeck
- Saknades pengar till rikets försvar
- Slotten var förfallna
- Adeln försvagad p g a att många gods kommit i prästernas
ägo
STATSSKICK OCH FÖRVALTNING:
- Kansli skötte korrespondensen i alla skatteärenden
- Räntekammare: fogdarna skulle skicka in uppgifter om skatteintäkter
Kansler och Räntmästare
Riksrådet samlade kungen när han ville ha stöd för politiska beslut
8 Tyska riksdagen i Speyer fattar år 1529 beslut om att
hejda reformationen. Minoriteten kallades protestanter.
Västgötaherrarnas uppror (1529). Landets ledande adelsman, rikshovmästaren Ture Jönsson (Tre rosor) och
Skarabiskopen Magnus Haraldsson gjorde uppror, men kuppmännen slittrades av Vasa
8 Turkarna försöker erövra Wien men stoppas (1529).
8 Spanjoren Pizarro erövrar inkariket (1531). Conquistadoren Pizarro erbjuder (1532) inkakungen
Atahualpa att ge sig under påven och Spanien. Sedan han kastat en bok på marken dödades han.
Huvudstaden Cuzco intogs.
8 Jungfrun av Guadelupe, jungfru Maria uppenbarade sig
för en indian (1531) utanför Mexico City.
Laurentius Petri, bror till Olaus, blev landets förste protestantiske ärkebiskop.
Landsflyktige Kristian II försökte med kejsare Karl V:s hjälp återerövra sina gamla kronor (1533).
Klockupproret i Dalarna (1531-33).
8 Francois Rabelais (1490-1553): Gargantua and Pantagruel (1532-1552).
Hanseaternas priviligier upphörde (1533).
8 Tsar Ivan IV "den förskräcklige" (1533-84).
8 Johan Calvin (1509-1564) upplevde en religiös kris och
blev protestant (1533): The Institutes of Christian Religion (kalvinism).
8 Michelangelo: Den sista domen (1534-1541).
Copyright © 2000 stenbacka.com
De svenka prästerna celibattvång upphörde (1530-t).
8 Englands Henrik VIII överhöghet för engelska kyrkan
(1534).
8 Grevefejden (1534-36). Lybeck gick till angrepp mot Danmark. Tyskarna lanserade Kristian II som
kungakandidat. Gusav Vasa stödde den av Jylland valda hertig Kristian III och trängde in i Danmark (1535).
Fred mellan Vasa och Kristian III. Lybecks privilegier upphörde (1536).
Gudstjänster på svenska (1536).
8 Reformation i Danmark (1536).
Effektivare centralförvaltning. Ny kansler: Conrad von Pyhy (1538). Aktivering av utrikespolitiken, nytt kansli
och "tysk" avdelning för handläggning av utrikesärenden.
8 Spanjorerna krossar mayariket (Guatemala, Mexico) (1540)
Arvhyllningen i Örebro av adeln (1540). Adeln föreslog att Sverige skulle bli arvkungadöme.
8 Loyola startar jesuitorden (1540).
Bibeln i svensk översättning (1541).
Brömsebroförbundet (1541). Försvarsförbund mellan Sverige och Danmark.
Dackeupproret (1542). Småländskt uppror under Nils Dacke.
Bönderna var missnöjda med förändringar i religion och
högt skattetryck.
8 Andreas Vesalius: De Humani Corporis (människans anatomi, 1543).
8 Copernicus: On the Revolutions of the Heavenly Spheres.
(Jorden kretsar runt solen) (1543).
Riksmöte, Västerås arvförening (1544): Arvkungadöme, prästerna eget stånd.
Sverige evangeliskt rike. Även lägre präster kallades till riksdagen.
8 Kyrkomötet i Trient (1545-63) (Trento, Italien) om att
återförena kyrkan, misslyckades. Motreformation.
8 Kriget mellan Karl V och Frans I slutar oavgjort (1546).
8 Oviedo: General History of the Indies (1547).
8 Ivan IV den förskräcklige utnämner sig till tsar (1547).
Mikael Agricolas översättning av nya testamentet till finska (1548).
Helsingfors anlades (1550).
8 Potatis och tobak importerades till Europa (1550-t).
8 Engl. Henrik VIIIs syster Maria ("Bloody Mary") regerade
1553-58 och återinförde katolicismen.
8 Freden i Augsburg (1555): varje furste får bestämma religion för
sina undersåtar.
Olaus Magnus: Historia om de nordiska folken (1555).
Strider med ryssarna och tsar Ivan IV den förskräcklige vid
Viborg (1555-1557).
8 Giovanni Pierluigi da Palestrina (1525-94): Missa Papae Marcelli.
8 Orlando di Lasso (1532-94): 2 000 verk, bl a motetter.
Finland hertigdöme, hertig Johan (1556-63).
8 Karl V abdikerar och hans son Filip II fick Spanien, Italien och
Nederländerna (1556). Andra sonen, Ferdinand I, blev kejsare i tysk-romerska riket.
Erik XIV
1560-1568
Erik XIV ville vara renässansfurste: stark kungamakt på
bekostnad av adeln. Riksrådet missnöjt.
I Sverige fanns 103 500 skattlagda gårdar (1560). Av dessa låg cirka 30 000
gårdar i Finland.
Revals borgerskap och ridderskapet i större delen av Estland
Copyright © 2000 stenbacka.com
ställde sig på Sveriges sida (1561) när Sverige tog över
norra delen av Estland.
Riksdagsbeslut (1561) om att kungen skulle få full kontroll
över hertigdömena och att dessa inte skulle få bedriva
utrikespolitik.
Sammankallade riksdagen (1563) för att låta sin sekreterare
Jöran Persson anklaga hertig Johan för högförräderi. Bodde
i Finland och hann inte fly utan spärrades in på Åbo Slott
och fördes till Gripsholms slott. Dödsdomen upphävdes
emellertid.
Nordiska sjuårskriget (1563-1570), kontroll över Östersjön. Krig mellan Dannmark och Sverige.
Rättegångar i regi av Höga Nämnden mot diverse personer.
8 Kalvinister förstörde Antwerpens katedral. Frihetshjälten
8 Hugenottkrigen i Frankrike utbröt (1562).
Egmont avrättades (1566).
Riksdag med de påföljande Sturemorden (1567).
Kungen lät av misstänksamhet avrätta adelsmän ur Stureätten.
Johan III
1568-1592
Ville inte foga sig i Eriks politik. Gifte sig med Katarina
Jagellonica, polsk prinsessa, och närmade sig Polen, ett
eget utrikespolitiskt drag. Gjorde uppror och grep makten.
8 Maria Stuart flyr till England (1568).
8 Nederländernas 80 år långa befrielsekrig startar (1568-1648).
Erik fängslades (1569).
Freden i Stettin (1570). Älvsborg återlöstes av svenskarna med 150 000 daler silvermynt.
Ryskt anfall slogs tillbaka (1570).
8 Ledaren för ett nytt inkarike, Tupac Amaru, avrättades
1572.
8 Bartolomeinatten (1572). Bröllop mellan Henrik av Navarra (hugenottledare)
och Margareta (dotter till änkedrottn. Katarina) följdes av flera mord.
Erik XIV dog, kanske p g a förgiftning av sin bror (1577).
Franske lyckoriddaren Pontus De la Gardie erövrade Kexholm, Karelen, Narva och Ingermanland, men ej
Nöteborg (1580-83).
8 Michel de Montaigne (1533-93) fr filosof: Essais (1580-88).
Finland storfurstendöme (1581).
8 Portugal tillhörde det spansk-habsburgska väldet
(1580-1640).
8 Walter Raleigh grundar kolonin Virginia.
8 Galileo Galilei om tyngdpunkter och hävstänger (1585-7).
8 Oövervinnliga armadan (1588). Spanjorerna hotades
av engelsmännen, som ville lägga beslag på de
rikedomar som fördes från Amerika.
8 Tycho Brahe.
Nytt krig. Karelen och östra Nyland härjades (1590).
8 Mikroskopet av Zacharia Janssen (1590).
Misslyckat svenkt företag mot Novgorod (1591).
Sigismund
Copyright © 2000 stenbacka.com
1592-1599
Uppsala kyrkomöte (1593): Sverige skall vara lutherankt.
8 Termometern av Galilei (1593).
8 Frankr. Henrik IV övergick till katolicism
(Paris kan vara värt en mässa) (1593).
Freden i Teusina, Sverige behöll Estland men avgav Ingermanland, Karelen (1595).
Klubbekriget, uppror av finska bönder i gränstrakterna
mot adelsmän (1596-97). Ståthållare Klas Fleming.
8 I Nantes gav Henrik IV hugenotterna religionsfrihet
(1598).
Georg Stiernhielm (1598-1672) skald.
Erik Sparre, framstående ung adelsman, ställde ökade krav
på kungarna under 1590-talet.
Hertig Karl (riksförest) 1599-1604
Linköpings blodbad (1600). Karl avrättade adelsmän som blivit
trogna Sigismund, som Karl störtat.
8 Englands ostindiska kompani bildas (1600).
8 Gnidningselektricitet i bärnsten (1600).
8 England ockuperade Irland (1601).
8 Holland ostindiska kompani (1602). Amsterdam huvudstad för handeln.
8 William Shakespeare (1564-1616): Hamlet (1603).
8 Englands Elisabeth I dog och kronan ärvs av huset Stuart.
Karl IX
1604-1611
Endast Karls släktingar skulle få ärva kronan.
"Oredans tid" i Ryssland. Karl IX hjälpte tsar Vasilij II för
att inte Ryssland skulle bli Polens bundförvant. Början till
Sveriges stormaktsperiod. Svenska härar nere i Europa.
8 Miguel de Cervantes Saavedra (1547-1616): Don Quijote (1605).
8 Rembrandt (1606-1669). Kulturell blomstring i Holland: Frans Hals,
filosofer Spinoza, Descartes och folkrättens grundare Hugo Grotius.
8 Kolonin Virginia grundlades (1607) pga tobak.
8 Claudio Monteverdi (1567-1643) operor: Orfeo (1607) etc.
8 Kolonin Quebec grundas (1608) pga fiske och pälsverk.
Kristoffers landslag (1608). I Karl IX:s appendix gäller Gamla Testamentets lag.
8 Protestanterna organiserar sig runt kurfursten Fredrik av Pfalz.
Katolikerna bildar liga runt hertigen Miximilian av Bayern.
8 Amsterdams centralbank (1609). Mot handelsfamiljerna.
8 Galileo Galilei (1610) ser stjärnhimlen med kikare.
Jakob De la Gardie nådde till Moskva (1610). Gustav II Adolfs yngre bror, Karl Filip, lanserades som rysk
tronkandidat. Polackerna lanserade Vladislav, son till Sigismund.
Svenskt anfall mot Novgorod 1611 under Jakob De la Gardie.
Svenskt-danskt krig pga svensk expansion i Ryssland och över Östersjön. Kristian IV ville ha dansk kontroll
över Östersjön.
Stormaktstiden (1611-1718/21)
Copyright © 2000 stenbacka.com
Vasaätten:
Gustav II Adolf
1611-1632
Kalmarkrigen (1611-1613). Den andra Älvsborgs lösen. Sverige fick återigen lösa ut Älvsborgs fästning,
denna gång med 25 000 kilo silver.
Nyköpingsriksdag: "systemskiftet 1611".
Gustaf Adolfs kungaförsäkran 1611: Han skulle lyssna
på ständernas synpunkter vid lagstiftning, beskattning,
och viktiga utrikespolitiska beslut.
Adelsprivilegier (1612). Adeln fick kraftigt utökade förmåner.
Freden i Knäred (1613): Älvsborgs lösen. Sverige tvingades ge upp sina krav på Lappmarken vid Ishavet.
8 Mikael Romanov tsar i Ryssland (1613).
Svea Hovrätt, högsta domstol (1614).
Svensk-holländskt försvarsförbund i Haag (1614). Holland var Europas ledande sjönation och ville ha
kontroll över Östersjön.
Riksdagsordning (1617). Stånden skulle sammanträda
i skilda lokaler. För adeln byggdes riddarhuset.
Freden i Stolbova (1617). Sverige fick Kexholms län
och Ingermanland. Ryssland isolerat från Östersjön.
Svenska riksdagen beslöt att den som gick över till
katolicism skulle landsförvisas och förlora arvsrätten.
Adelsprivilegier vid förvaltningen (1617).
Riddarhusets indelning: 1) grevar och friherrar 2)
"riksrådsättlingar" 3) lågadeln.
Kammarkollegium, skatter (1618).
8 Hohenzollern regerar Brandenburg och Preussen
(Tyska Orden) (1618).
8 30-åriga kriget startar (1618)
8 Anthonis van Dyck (1599-1641) flaml mål: Susanna och gubbarna (1620) m fl.
8 Fartyget "Mayflower" avseglade med 102 puritaner
(1620), landsteg i Plymouth, Massachusetts.
Riga erövrades av Sverige (1621). Rivalen om Östersjön, Polen, hade lidit nederlag. Ryska handelsvägen till
Östersjön var avskuren.
8 Francis Bacon (1561-1626) empirist: Novum organon scientiarum (1621).
Västerås gymnasium, landets första (1623).
Åbo hovrätt (1623).
8 Maryland grundades av landsflyktiga engelska katoliker
(1632).
Kopparmyntsfoten (1625). Tiodalerplåten vägde 20 kg.
8 Tyske kejsaren satte upp egen armé under von Wallenstein (1625).
Kanslikollegium, Kungl. Maj:ts kansli (1626).
Riddarhusordning (1626).
- herreståndet (grevar och friherrar)
- riddarståndet (riksrådets ättlingar)
- svenneståndet (övriga adelsmän)
ordförande: lantmarskalk, utsedd av kungen.
Slaget vid Wallhof (1626). Svensk seger över Polen över kontrollen av Livland.
Sverige går in i krig med Preussen (1626).
Copyright © 2000 stenbacka.com
Ståndens ledande män: lantmarskalken (adeln), ärkebiskopen (prästerna), Stockholms borgmästare
(borgarna)
Strängnäs gymnasium (1626).
Linköpings gymnasium (1627).
8 Heinrich Schütz (1585-1672) ty opera: Daphne (1627) m fl.
David Klöcker Ehrenstrahl (1628-98), målare, "den
svenska målarkonstens fader."
Regalskeppet "Vasa" sjönk (1628).
Lantmäteriet (1628).
Gustav Adolf sände trupper till Stralsund (1628).
Lars Wivallius (1605-69) skald, fängslad 1629-41 pga bedrägeri. Dikter.
Stilleståndet i Altmark (1629). Livland svenskt pga lyckat angrepp på polska Preussen.
Sverige gav sig in i 30-åriga kriget (1630). Gustav Adolf steg i land i Tyskland med en svensk armé på 30 000
man och fick ekonomiskt bistånd av Frankrike.
Åbo gymnasium (1630).
Olov Rudbeck (1630-1702) läkare, botaniker, fornforskare,
arkitekt etc ("Atland eller Manheim" (Atlantikan) )
Traktaten i Bärwalde (1631) Frankrike var Sveriges allierade. Frankrike betalade 400 000 riksdaler årligen
mot att Sverige hade 36 000 man i Tyskland.
Svensk seger vid slaget i Breitenfeld, nära Leipzig (1631). Motståndaren, Tilly, hade för gammaldags
stridsteknik (den spanska skolan).
Universitet i Dorpat (nuvarande Tartu) (1632).
Västerås biskop Johannes Rudbeckius grundade den första högre flickskolan (1632).
Gustav Adolf inleder fälttåg mot Bayern (1632).
Kungen stupar i Lützen, sydväst om Leipzig (6 nov 1632).
Kristina
1632-1654
Förmyndare: 1632-1644. Axel Oxenstierna.
Per Brahe d y guvernör i Finland (1637-41, 1648-54)
Regeringsformen 1634. De fem höga riksämbetsmännen, Amiralen,
Kanslern, Drotsen, Marsken och Skattemästaren.
Regenten - Riksrådet - Kollegierna - Riksdagen
Nederlaget vid Nördlingen (1634). Sachsen och Brandenburg slöt fred med kejsaren.
Krigskollegium, armén (1634).
Amiralitetskollegium, flottan (1634).
Mantalspenning (1634).
Landshövdingar (1635).
8 Nicolas Poussin (1594-1665) fr målare: Et in Arcadia ego (1636-38) m fl.
Sverige tvingades avstå hamnar i Preussen för fortsatt fred med Polen (1635). Ekonomisk kris. Tullarna hade
gett 500 000 riksdaler per år, en tredjedel av kronans intäkter.
1636 års handelsordning: förbud för utrikeshandel norr om Stockholm och Åbo.
Svensk kolonisering i Nordamerika (1637): Nya Sverige.
Nytt subsidieavtal mellan Frankrike och Sverige (1638). Sverige kunde nu mer aktivt kriga. Fälttåg under
Johan Banér (1638-41), Lennart Torstensson (1641-43), Karl Gustaf Wrangel (1646-47).
Åbo Akademi (1640) grundades av Per Brahe.
8 Fredrik Vilhelm "den store kurfursten" (1640-1688),
Brandenburg och Preussen.
8 Skotskt uppror (1640). Det "långa parlamentet" i England (1640-1653).
8 Inbördeskrig i England (1642). Upprorsledare: Oliver Cromwell.
--Copyright © 2000 stenbacka.com
Kristina myndigförklarad (1644).
8 Qingdynastin i Kina inleddes (1644-1912).
Adelsprivilegier (1644). Adelns ställning stärktes ytterligare.
Freden i Brömsebro (1645). Sverige erhöll Jämtland och
Härjedalen, Halland på 30 år, Ösel och Gotland. Sverige tog med hjälp av Holland
över Danmarks roll som Nordens ledande makt.
Jämtland, Härjedalen och Gotland införde svensk lag (1645).
Svenske befälhavaren, pfalzgreven Karl Gustav stormade Prag (1648).
8 Westfaliska freden (1648). Religionskrigen var över.
Vorpommern, Wismar, Bremen och Verden, Wildeshausen svenskt (1648).
8 Robert Herrick (1591-1674) eng skald: Hesperides (1648).
8 Engelske kungen Karl I avrättades av parlamentet (1649).
Oliver Cromwell ledare för republiken (1649-1660).
Bergskollegium, bergsverken (1649). Finansmannen Louis De Geer och skickliga
vallonska smeder.
8 Ryssland når fram till Stilla havet (1649).
8 Frankrike Europas mäktigaste makt (1650). Framgångsrika
rådgivare, kardinalerna Richelieu och Mazarin.
8 Folkliga uppror i Europa mot enväldiga kungar (1650-t)
Riksdagen (1650) fruktade allians mellan drottningen och de
ofrälse stånden. Godkände att Pfalz skulle efterträda
drottningen. Drottningen kröntes.
Franske filosofen Descartes frös och dog i Sthlm (1650).
Kommerskollegium, sjöfart och handel (1651).
Kristina meddelade rådet att hon ville abdikera men övertalades att stanna kvar (1651).
8 Uppror på Irland (1651).
8 Thomas Hobbes (1588-1679): Leviathan (1651).
8 Gerrard Winstanley (1609-ca 1660): Law of Freedom (1652).
8 Holländsk bosättning i sydafrika, boer (1652).
12 procent av skatterna gick till Kristinas hov (1654).
Pfalziska ätten:
Karl X Gustav
1654-1660
Ny kansler efter Axel Oxenstierna: sonen Erik, som dog 1656 (1654).
Kusin till Kristina, från tyska furstendömet Pfalz-Zweibrücken.
Riksdagen 1655: fjärdepartsräfsten. En fjärdedel av den jord som adeln fått efter 1632 skulle återlämnas till
kronan.
Holländarna erövrade kolonin Nya Sverige (1655).
Sverige angrep Polen (sommaren 1655), eftersom Polen var i krig med Ryssland.
Warszawa och Krakow erövrades. Den polske kungen flydde. Sverige angrep Västpreussen och
Brandenburg ställde sig på svensk sida. Men en polsk motståndsrörelse mobiliserades, stödd av den svarta
madonnan i Czestochowa som lär ha räddat polackerna från
undergång och blev polskt nationahelgon. Holland ville inte att Sverige skulle ha hegemoni över handeln på
Östersjön.
Ryskt anfall mot Ladoga i Keksholms län samt Ingermanland,
men anfall avvärjdes (1656).
Försvenskningsplan för Östersjöprovinserna (1658).
8 Diego Velázquez (1599-1660) sp målare: Hovdamerna (1656) m fl.
8 Jan Vermeer van Delft (1632-75) flaml mål: Spetsknypplerskan m fl.
Copyright © 2000 stenbacka.com
Georg Stiernhielm (1598-1672) skald o lärd: Herkules (tryckt 1658).
"Den svenska skaldekonstens fader".
Freden i Roskilde (1658). Danmark fick avträda Skåne, Blekinge,
Halland, Bornholm, Bohus och Trondheims län.
Sverige hade brutit den danska inringningen.
Sverige anföll Köpenhamn, men staden höll emot pga hjälp
från Holland (1660).
Freden i Köpenhamn (1660).
8 Engl. Royal Society (1660).
Karl XI
1660-1697
Förmyndare: 1660-1672. Kungens svåger Magnus De la Gardie rikskansler (1660).
8 Frankrikes Ludvig XIV förklarade sig enväldig (1661-1715)
"kung Sol"
Christopher Polhem (1661-1751).
8 Danmark och Norge enväldigt (1661).
Sedelmynt utgivet av Palmstruch (1661).
Sverige i förbund med hertigdömet Holstein-Gottorp (1661).
Malmö recess (1662). Skånelandskapens ständer skulle få säte och stämma i den svenska riksdagen.
8 Frankrikes ostindiska kompani (1664).
8 Jean Baptiste Molière (Poquelin, 1622-73): Tartuffe (1664), etc.
8 Jean Baptiste Lully (1632-87) fr opera: Alceste, Atys m fl.
8 Läkare ordinerar kinin mot malaria (1666).
8 Jean Racine (1639-99): Andromaque (1667) etc.
Riksdag 1668.
Sveriges Riksbank tillkom (1668).
Trippelalliansen (1668). Förbund Sverige - England - Holland, udden riktad mot Frankrike.
8 Diderich Buxtehude (1637-1707) da-ty barock, spelade i Lübeck (1668).
Lunds Universitet (1668). Ett led i försvenskningen av Skåne.
8 Jean de La Fontaine (1621-95) skald o lyriker: Fabler (1668-92).
8 Den sista Hansatag (Hansariksdagen) hölls (1669).
8 England tog Jamaica som blev piratcentrum (1670).
8 Giovanni Cassini mäter jordens avstånd till solen (1671).
Ny rådigivare till Karl XI: Johan Gyllenstierna.
--Riksdag 1672.
Svenskt förbund med Frankrike (1672). Pga detta drogs
Sverige in krig med Brandenburg. Sverige förlorade
slag i Fehrbellin (1675).
Danska försök (1676-79) att ta tillbaka förlorade län
i Sverige.
Drabbningen vid Ölands södra udde (juni 1676). Europas största örlogsfartyg, Kronan, sprang i luften.
Slaget i Lund (1676), svenska lyckades knappt slå
tillbaka danskarna. Försvenskningspolitik i Skåne efter
snapphanarnas gerillaaktiviteter.
8 Ole Römer mäter ljusets hastighet (1676).
8 Baruch Spinoza (1632-77) nederl/jud filosof: Ethica (1677).
Staden och örlogshamnen Karlskrona anlades (1679).
Fred mellan Danmark och Sverige (1679).
Copyright © 2000 stenbacka.com
Räfst och reduktion (beslöts på riksdagarna 1680
och 1682).
DET KAROLINSKA ENVÄLDET (1680-1718/21)
Kungen enväldig (1680). Det karolinska enväldet.
8 Kväkarkolonin Pennsylvania av William Penn (1681).
Garantiakten i Haag (1681). Holland blev "mest gynnad nation" i svensk utrikeshandel.
8 LaSalle utforskar Mississippis mynning (1682).
8 Tsar Peter I "den store" (1682-1725).
8 Turkarna belägrade Wien (1683), som fick hjälp av
Polen.
Karl XI:s krigsartiklar (krigslag) (1683).
Skåne, Halland, Blekinge och Bohuslän införde svensk lag (1686). Tysk lag tillämpades fortfarande i
Östersjöprovinserna.
8 Frankr. Ludvig XIV upphäver religionsfriheten.
Protestanter emigrerade (1685).
Kyrkolag (1686), prästerna skulle predika respekt för
överheten och undervisa barnen att läsa i bok.
8 Isaac Newton: Principa Mathematica (1687).
8 Den ärorika revolutionen i England 1688. Hollands Vilhelm av
Oranien drev tillbaka de franskvänliga Stuartarna. England blev
den drivande kraften mot Frankrikes hegemonisträvanden.
8 Henry Purcell (1659-95) eng opera: Dido och Aeneas (1689) m fl.
Lasse Lucidor (Lars Johansson, 1638-74), skald: Helicons blomster (1689).
De finska soldaterna i den svenska armén måste lära sig
kommandoorden på svenska (1689).
8 Engl. Declaration of Rights (1689).
Personalunion Storbritannien - Holland hjälpte Sverige att hålla danskarna stången (1689).
Kassationsakten (1689). Ingen opposition mot kungen tilläts.
Altonafördraget (1689). Sverige i offensivallians med Lüneburg. Holsteinske-gottorpske hertigen återfick sina
besittningar i Danmark.
8 John Locke (1632-1704): Two Treaties on Government (1690).
Den svenska kyrkolagen började gälla i Estland och Livland (1690).
8 Englands centralbank (1694).
Vid riksdagen 1693 fick kungen rätt att ta upp skatt
i krigstider utan att höra riksdagen.
Förordning om Livlands styrelse (1694). Lantdagen behölls men språket skulle vara på svenska.
Den livländske adelsmannen Johan Reinhold Patkull blev avrättad för uppror mot Sverige (1694).
8 Censuren upphävs i England (1695).
Svår missväxt 1690-t.
Karl XII
1697-1718
Slottet Tre Kronor brann ned (1697).
Nödår i Finland (1697-99).
8 I freden tvingade Turkiet (1699) avstå Kroatien och
Ungern till Österrike.
Copyright © 2000 stenbacka.com
8
I Karlowitz (1699) förenades Österrike och Ungern.
Anfallsförbund mellan Danmark - Sachsen-Polen - Ryssland med udden riktad mot Sverige (1699).
8 Spanska tronföljdskriget(1702-13): Frankrike och Spanien mot
England, Holland och Österrike. Freden i Utrecht 1713. Kejsaren och
Ludvig XIV gjorde anspråk på spanska kronan.
Stora nodiska kriget (1700-1721):
Freden i Traventhal (1700). Danmark anföll Sverige, men svenskarna gick till motanfall. Frankrike förmedlade
freden.
1700: polskt (sachsiskt) anfall och belägring av Riga och Livland. Erik Dahlberg kastade ut
anfallarna.
1700: svensk seger mot tsar Peter vid slaget i Narva mot ryssarna.
1701: Sverige besatte Kurland och polske kungen August besegras vid floden Düna.
1701: Kungariket Preussen.
Den svenska armén trängde djupt in i Polen och den sachsiska armén led ett stort nederlag i slaget vid
Kliszów (juli 1702).
Svenska fälttåg i Polen (1702-06).
Ryska anfall mot de svenska Östersjöprovinserna (1702).
Antonio Vivaldi (1678-1741) it tonsättare prästvigdes (1703): Årstiderna.
8
Jonathan Swift (1667-1745): Ett anspråkslöst förslag (1704).
Den ryska Östersjöflottan och hamnen i Kronstadt (1704).
Ryssland erövrade Narva och Dorpat (1704).
Karl XII förmådde den polska riksdagen att avsätta August och välja Stanislaw Leszczynski till ny kund
(1704). Polen blev svenskt lydrike.
Karl XII gjorde ett fälttåg österut och besegrade ryska arméer i Grodno och Pinsk (vintern 1705-06).
Vid slaget i Fraustadt slog general Rehnskiöld en sachsisk-rysk armé (1706).
Freden i Altranstädt (1706). August avsade sig den polska tronen och stoppade alla fientligheter mot Sverige.
8 Carl von Linné (1707-1787).
8 Storbritannien bildas (1707).
Hösten 1707: svenskt fälttåg mot Moskva med 40 000 man.
Lewenhaupts 16 000 man starka armé från Kurland led svåra bakslag. Från Finland anföll Lybecker och skulle
inta S:t Petersburg.
Slaget vid Holofczin (juli 1708). Svensk seger, men problem på grund av den brända jordens taktik.
Vintern 1708/09 drog den svenska armén i stället söderut mot Ukraina i skydd av Mazepa.
Våren 1709 hade den svenska armén 23 000 man kvar och kunde inte anfalla Moskva.
Slaget i Poltava (28 juni 1709). Staden belägras men svenskarna tvingades kapitulera och dra sig söderut mot
Turkiet.
Lewenhaupts armé med 10 000 man kapitulerade i Perevolotjna (1 juli 1709).
Ny allians Danmark - Sachsen - Ryssland. Anfallsförbund mot Sverige (1709).
1709-1714: Karl XII vistades i Bender, Turkiet.
Danskt anfall mot Skåne (hösten 1709).
Slaget i Helsingborg (1710). Magnus Stenbock vann en avgörande seger.
1710: ryska anfall mot Finland.
Neutralitetsakten i Haag (1710). Brandenburg-Preussen och ett antal övriga stater tecknade ett fientligt
förbund mot Frankrike. Sverige tog avstånd från detta och fick se sina tyska provinser invaderade.
Böldpestepidemi i östra Sverige (hösten 1710). 100 000 dödsoffer.
Svenska Pommern anfölls av Danmark, Sachsen och Ryssland (1711).
8 Engelska pressen: Spectator (1711-12).
Turkiet förklarade krig mot Ryssland (1711) men avbröts snabbt genom Freden vid Prut.
8 Första ångmaskinen av Thomas Newcomen (1712).
Copyright © 2000 stenbacka.com
Slaget vid Gadebusch (1712). Magnus Stenbock besegrade en dansk armé i Pommern.
Kapitulationen i Tönningen (våren 1713). Stenbock kapitulerade med 10 000 man i Holstein-Gottorp.
Stora Ofreden i Finland (1713-1721).
Riksdag 1713-14.
1713: Magnus Stenbocks skånska armé tvingades kapitulera i
Tyskland.
Kalabaliken i Bender (1713). Karl XII i husarrest.
8 1713: Fred i spanska tronföljdskriget. Storbritannien stormakt till sjöss. Frankrike slaget.
Efter slaget vid Storkyrko i Österbotten (februari 1714) ockuperade Ryssland Finland.
Karl XII lämnade Bender (hösten 1714) och nådde Stralsund på 15 dagar (november).
December 1715: Karl XII återvände till Skåne. Lund högkvarter. Den
holstein-gottorpske diplomaten Georg Heinrich von Görtz blev allenarådande minister (1716-1718, avrättad
1719). Sverige
militärdiktatur. Nödmynt för att finansiera kriget.
"Mose och Lambsens wisor", pietism, (1717).
Preussen och Hannover slöt sig till Ryssland och blev Sveriges fiender. Sverige miste sina sista tyska provinser
(1715).
Missväxtår 1717-1719.
Ålandskongressen 1718. Tsar Peter föreslog att Sverige skulle avstå Östersjöprovinserna, men få Rysslands
stöd att erövra Norge. Karl XII sa nej till landavträdelser.
Hösten 1718 inledde Karl XII anfall mot Norge, men blev skjuten vid Fredriksstens fästning (30 november
1718).
Frihetstiden (1718/21-1772)
Pfalziska ätten:
Ulrika Eleonora
1719-1720
I december 1718 blev det i Stockholm känt att Karl XII var död. Riksdagskallelse skickades ut till början av
1719.
Författningsrevisioner 1719, 1720: skuggkonung, riksdagsoch ämbetsmannavälde.
8 Daniel Defoe: Robinson Kruse (1719).
8 Georg Friedrich Händel (1685-1759) ty tons: operaverk bl a
Giulio Cesare, Rodelinda, Orlando m fl (1719-38) etc.
Fred med Hannover (1719). Bremen-Verden avträddes.
Fred med Preussen (1720). Vormpommern samt öarna Usedom och Wollin avträddes.
Hessenska ätten:
Fredrik I
1720-1751
ARVID HORN (1720-1738)
Arvid Horn, kanslipresident (1720-1738).
John Law (1671-1729) sko ekonom, fr finansminister, Louisianaskandalen (1720-t)
Freden i Nystad (1721). Sverige förlorade Livland, Estland,
svenska Ingermanland, södra delen av Viborgs och Keksholms
Copyright © 2000 stenbacka.com
län.
Fyra universitet i Sverige: Uppsala, Lund, Åbo och Greifswald.
Förbund mellan Sverige och Ryssland, med udden riktad mot
Danmark. Holstein-Gottorp ville vinna Sveriges krona med
rysk hjälp.
1723: Adeln fick sina privilegier beskurna.
8 Johann Sebastian Bach (1685-1750): Johannes- och Matteuspassionerna (1723 resp 1729)
Svensk-ryskt defensivförbund (1724).
Produktplakatet (1724). Sjöfarten på Sverige reglerades så att främmande länders fartyg hädanefter endast
fick frakta varor från det egna landet eller dess kolonier.
Skolordningen (1724). Apologistklasser, yrkesinriktade klasser, vid trivialskolor.
8 Jonathan Swift (1667-1745): Gullivers resor (1726).
Konventikelförbud (1726-1858).
Hannoverska alliansen (1727) ingick Sverige tvärtom ett förbund med Storbritannien,
Frankrike och Preussen mot Ryssland.
Arvid Horn stod som segrare mot holsteinska partiets ledare Josias Cederheim, som licentierades (dvs
avskedades) (1727).
1731: Ostindiska kompaniet bildades på initiativ av den i Göteborg bosatte skotten Colin Campbell (fram till
1813).
1732-49 Carl von Linné skickas ut på uppdrag i Sverige.
Olof von Dalin (1708-63): veckotidskriften Then Swänska Argus (1732).
Riksdag 1734.
1734: oppositionspartiet, hattarna, bildades och föraktade
fredsvännerna "mössorna".
Sveriges Rikes Lag (1734).
Carl von Linné: botaniskt klassificeringssystem (1735).
Riksdgaen 1738 och 1739.
HATTARNAS STYRE
1738: hattarna fick majoritet i sekreta utskottet. Tidig form av parlamentarism. Rådsledamöter avskedades.
Svensk-franskt vänskapsförbund (1738). Ett formligt förbund ingicks med Frankrike. Arvid Horn avgick.
8 Den första mekaniska spinnapparaten (1738).
1739: Major Malkolm Sinclair skickas till Turkiet. På hemvägen blev han överfallen och dödad av ryssarna.
Turkiet
hann dock sluta fred innan Sverige hann anfalla Ryssland.
8 Kolonialkrig 1739-1763.
8 David Hume (1711-76): A treatise on human nature (1739-40).
Vetenskapsakademien i Stockholm (1739).
Riksdagen 1740-41.
I mars 1741 slöt Sverige en överenskommelse med Frankrike att mot fransk ekonomisk ersättning angripa
Ryssland (juli 1741). Överbefälhavare Charles Emile Lewenhaupt.
Meningen var att ge den ryska kejsarkronan till Elisabet med franskt stöd
och få tillbaka förlorade provinser.
8 Fredrik II, "den store" av Preussen (1740-1786).
Missväxtår 1741-43.
Reformerta och anglikanska trosbekännare fick tillstånd att utöva sin religion (1741).
Lewenhaupt kapitulerade i augusti 1742 i Helsingfors. Finland var åter ockuperat av Ryssland.
Kejsarinnan Elisabet sände ut ett manifest om finsk självständighet.
Copyright © 2000 stenbacka.com
Riksdag 1742-43.
1743: Freden i Åbo: Större delen av Finland
kunde räddas om Adolf Fredrik utsågs till tronföljare.
Dalaupproret, "stora daldansen" som stoppades utanför Stockholm (1743).
1744: ryska expeditionskåren i Sverige hemförlovades.
1745: vänskaps- och försvarsförbund mellan Sverige och Ryssland.
Pappersmyntfot (1745). Pga Pommerska kriget hade inflationen varit stor.
Riksdagen 1746-1747. Nytillträdde ryske ministern i Stockholm, J A von Korff, inledde samarbete med
mössorna. Den franske ministern stödde hattarna. von Korff gick för hårt fram och hattarna fock ökat stöd.
1746: Karl Gustav Tessin, hattpartiet, kanslipresident.
Defensivfördrag med Preussen och subsidiefördrag med Frankrike (våren 1747): sämre relationer SverigeRyssland efter svenskt förbund
med Preussen och Frankrike.
8 Charles Louis de Montesquieu (1689-1755): Om lagarnas anda (1748).
Manufakturprivilegier (1748).
Österrikiska tronföljdskriget slutade 1749 med freden i Aachen.
Tabellverket (1749).
1749: De svenska prästerna blev skyldiga att föra bok över
vilka som föddes och dog i församlingarna.
Holstein-Gottorpska ätten:
Adolf Fredrik
1751-1771
Hustru: drottning Lovisa Ulrika, bror Fredrik den store.
8 Benjamin Franklin positiv/negativ elektricitet (1751).
8 Den stora franska encyklopedin (1751-72) i 28 band. Redaktörer:
Montesquieu, Voltaire, d'Holbach, Rousseau.
Sthlms första lånebibliotek (1750-t).
8 Joseph Haydn (1732-1809) ös tons: Skapelsen, Årstiderna m fl (1750-t).
Storskifte (1757) på 1760-talet.
8 Sjuårskriget/Pommerska kriget (1756-1763). Krig mellan Preussen och Ryssland - Österrike - Frankrike.
I juni 1757 beslöt hattarna att Sverige skulle gå med i kriget mot Preussen efter fransk påtryckning.
8 Francois Marie de Voltaire (Arouet, 1694-1778): Candide (1759) m fl.
Riksdag 1760-1762.
Freden i Hamburg (1762). Fred mellan Sverige och Preussen utan landavträdelser.
8 Jean-Jacques Rousseau (1711-1778): Émile (1762). Om samhällsfördraget (1762).
8 James Macpherson (1736-96): Ossians sånger (1760-t).
8 Wolfgang Amadeus Mozart (1756-91) ös tons: Figaros bröllop m fl (1762).
8 Freden i Paris (1763): England fick Canada, östra Louisiana, Florida (Spanoen).
8 Spinning Jenny (1764).
1764 års subsidieförbund mellan Sverige och Frankrike.
Ryssland ingick förbund med Preussen (1764).
Ryssland i förbund med Danmark (1765).
8 James Watts ångmaskin (1765).
8 Botniska handelstvånget slopades (1765).
DE YNGRE MÖSSORNA
Riksdagen (1765-66) fick de yngre mössorna majoritet. Kanslipresident: Carl Gustaf Löwenhielm. Vände sig
mot hattarna som stöddes av adel och rika borgare.
Copyright © 2000 stenbacka.com
Hårdhänt deflationspolitik, höjda skatter, sedelindragning, förbud mot lyxkonsmtion.
Tryckfrihetsförodning: censuren förbjöds (1766).
8 James Cook seglade i Stilla havet och kartlade Australien och Nya Zeeland (1768-79). Med var Linnés
lärjungar Daniel Solander och Anders Sparrman.
Abdikationskrisen (1768). Kungen nedlade kronan och tvingade riksdagen att kallas.
Hattarna tog över, men det blev ingen författningsändring.
Riksdagen 1769-1770.
Mössorna fick lämna ifrån sig makten (1769). Hattarnas kanslipresident: Claes Ekeblad.
Gustavianska tiden (1772-1809)
Holstein-Gottorpska ätten:
Gustav III
1771-1792
Allians mellan Sverige och Frankrike (1771).
Sveaborg försvarsdugligt (1772). Augustin Ehrensvärd. Även
Svartholm i Lovisa.
Gustav III:s statskupp (19 augusti 1772).
Regeringsformen (1772).
Carl Wilhelm Scheele upptäcker syre (1772).
8 Polens första delning (1772). Preussen, Österrike
och Ryssland delar upp landet.
8 Londons finansbörs (1773).
8 Boston Tea Party (1773).
Kungliga Operan (1773).
8 Wolfgang von Goethe (1749-1832): Den unge Werthers lidanden (1774).
Tryckfrihetsförordning (1774), mer restriktiv än 1766.
Storskifte i Finland (1775).
8 William Withering använder digitalis mot hjärtsjukdomar (1775).
8 De amerikanska kolonierna förklarar sig självständiga (1776).
8 Adam Smith (1723-90): On the Wealth of Nations (1776).
Vasa hovrätt (1777).
Silvermyntfot (1777) av Gustav III:s finansminister Johan Liljencrantz.
8 Europeisk kris till följd av det amerikanska frihetskriget (1778).
8 Krig mellan Storbritannien och Frankrike (1778).
Johan Henrik Kellgren (1751-95): Mina löjen (1778), Man eger ej snille
för det man är galen (1787), Dumboms lefverne (1791), Ljusets fiender (1792)
etc. Samarbetade med Gustav III.
8 Galvani upptäckte elströmmen (1780).
Sverige ingick väpnat neutralitetsförbund med Ryssland och Danmark riktat mot Storbritannien (1780).
Religionsfrihetslag i Sverige (ej locka lutheraner) 1781.
Judereglementet: Judar fick bosätta sig i Sthlm, Gbg, Norrk (1782).
8 Immanuel Kant (1724-1801) ty filosof: Kritik der reinen Vernunft (1781).
Tomas Thorild (1759-1808): Passionerna (1782-84). Polemik mot Kellgren.
8 Freden i Paris 1783. Storbritannien erkände USA.
Gustav III träffade kejsarinnan Katarina i Fredrikshamn (1783).
Svensk-franskt subsidieförbund (1784). Sverige erhöll ön Saint Barthélemy.
Svenska akademien (1786).
Copyright © 2000 stenbacka.com
Svenska Västindiska Kompaniet (1786). Ägnade sig bl a åt slavhandel.
Riksdagen (1786). Opposition - ryssvänlig - mot kungen. Separatister inom de högre stånden i Finland: Göran
Magnus Sprengtporten. Kejsarinnan Elisabets agitation på 1740-talet om ett självständigt Finland.
8 Krig mellan Ryssland och Turkiet (1787).
Arrangerat gränsintermezzo vid Puumala i Savolaks för att få ryssarna att framstå som angripare (våren 1788).
Sjöslaget vid Hogland (juli 1788).
Liikalanoten (aug 1788) till kejsarinnan Katarina. Kriget var olagligt ochsvenskarna önskade fred.
Anjalaförbundet (12 aug 1788). Myteri av 112 officerare. Kriget olagligt.
8 Australiens "historia" börjar (1788).
Krig med Finland (1788-1790).
Säkerhets- och föreningsakten (1789).
Bönder fick rätt att köpa frälsejord (1789).
8 Grundlagsstiftande församling i Philadelphia beslöt
1789 att USA skulle ha president och konress.
George Washington.
Riksgäldskontoret (1789). Riksgäldssedlar. Två olika typer av sedlar i Sverige.
8 Franska revolutionen
8 Maj 1789: Riksdagen sammanträdde i Versailles.
8 Juni 1789: Tredje ståndet förklarar nationalförsamling.
8 Juli 1789: Folket plundrar Bastiljen.
8 Jeremy Bentham (1748-1832): Principles of Morals and Legislation (1789).
8 Augusti 1789: Adelns och prästernas privilegier avskaffades. Frihet, jämlikhet, broderskap.
Carl Michael Bellman (1740-95): Fredmans epistlar (1790).
8 Edmund Burke (1729-97): Reflections on the Revolution in France (1790).
8 1790: Prästerna under statlig kontroll, motrevolution.
Viborgska gatloppet. Gustav III:s flotta lyckades slå sig ut (juli 1790).
Slaget vid Svensksund (juli 1790).
Freden i Värälä (augusti 1790): Sverige i fred med Ryssland utan landavträdelser.
1791 års Drottningsholmstraktat: närmande Sverige-Ryssland med udden riktad mot den franska revolutionen.
8 1791: Fr. kungen försökte fly men greps.
8 1792: Krig mellan Frankr. och Österrike och Preussen.
Nationalmuseum (1792).
Gustav III mördades av Anckarström i mars 1792.
Gustav IV Adolf
1792-1809
Förmyndare: 1792-1796, hertig Karl av Södermanland, kungens
farbror. Aktiv i regeringen: Gustav Adolf Reuterholm.
General: Gustav Mauritz Armfelt.
8 1793: Frankr. i krig också med Storbr. och Holland.
8 Polens andra delning (1793). Preuss, Ryssl och Österrike.
8 Frankrike gör metersystemet officiellt (1793).
8 1793-94 Skräckväldet: Kungen och drottningen avrättades.
Frankrike blev republik. Robespierre
8 1794: Robespierre avrättas. Småfolket trycks tillbaka.
8 1795: Ny grundlag i Frankr.Fem direktorer, en riksdag.
8 Polens tredje delning (1795). Pr, Ry och Ös.
8 Edward Jenner utvecklar första vaccinet mot smittkoppor (1796).
8 Robert Malthus (1766-1834): Principle of Poulation (1798).
Copyright © 2000 stenbacka.com
8
1799: Direktorerna störtas. Napoleon enväldig. Tre
konsuler. Napoleon förste konsul.
Svensk-ryskt avtal, Gatjinatraktaten (1799).
8 Batteriet av Alessandro Volta (1800).
Trollhätte kanal öppnades (1800).
Väpnat neutralitetsförbund - Ryssl-Sverige-Danm-Preussen. Riktat mot
Storbritannien (1800). Som svar bombade Storbritannien Köpenhamn (1801). Danmark gick ur
neutralitetsförbundet.
8 Ludwig van Beethoven (1770-1827) ty tons: Kristus på Oljeberget,
Fidelio, Nionde symfonin (1800-1815).
8 1802: Napoleon konsul på livstid.
8 Gerardus Johannes Mulder upptäcker proteinerna (1802).
8 1803: USA köper land väster om Mississippi av Frankr.
Handelsavtal mellan Sverige och Storbritannien (1803).
8 1804: Napoleon krönte sig till kejsare.
8 Napoleon "son av revolutionen": alla lika inför lagen,
ingen skulle ha några privilegier, religionsfrihet,
statliga skolor
Gustav IV Adolf på besök i Baden (1804). Han bevittnade kidnappningen
av en landsflyktig prins av Baorbon. Hertigen blev senare avrättad.
8 Första ånglokomotivet (1804).
Sverige bryter de diplomatiska förbindelserna med Frankrike (1804).
8 Tredje koalitionen mot Frankrike av Storbr-Ryssland-Preussen (1805).
8 Napoleons flotta besegrad i Trafalgar utanför Spanien
av Storbritanniens amiral Nelson (1805).
8 Friedrich Sertürner, morfin utvinns ur opium (1805).
1805: Sverige förklarade krig och anslöt sig till förbundet mot Frankrike och
blev Rysslands allierade. En månad senare förlorade ryska och österrikiska arméer i Austerlitz.
Österrike begärde fred och koalitionen upplöstes.
Kontinentalsystemet (1806).
Ryssland slöt fred med Frankrike i Tilsit, Freden i
Tilsit (1807).
8 Första ångbåten (1807).
8 Brittiska flottan bombarderar Köpenhamn (1807).
Subsidiekonvention Sverige-Storbritannien (februari 1808).
Ryska storanfallet mot Sverige (21 februari 1808). 24 000 man ryckte mot
gränsen mot svenskarnas 12 000 under befälet Wilhelm Mauritz Klingspor.
Danmark förklarar krig mot Sverige (14 mars 1808).
Lantvärnet, folkuppbåd, män mellan 18 och 25 (1808).
Den svenska våroffensiven (april 1808).
Svartholm och Sveaborg med Carl Olof Cronstedt gav upp (maj 1808) pga psykologisk
krigsföring. 7000 man överlämnade sig.
Segern i Juutas med Georg Carl von Döbeln (1808).
Nederlaget i Oravais (1808).
Vapenvilan i Olkijoki (november 1808). Sverige överger Finland.
8 Importen av afrikanska slavar till USA förbjöds (1808).
Kung Gustav IV Adolf avsätts genom statskupp (13 mars 1809).
Hertig Karl (riksföreståndare)
Copyright © 2000 stenbacka.com
1809
Kungens farbror, Hertig Karl, tog över ledningen för regeringskonseljen.
Förslag på ny konstitution av regeringen: "Håkanssonska förslaget" av landshövding Anders af Håkansson.
Kritikerna: "Säkerhetsakten klädd i ny rock."
Ständerna kallades till den 1 maj 1809.
- Gustav IV Adolf och hans barn skulle uteslutas rätten till kronan.
Ständerna tillsatte ett konstitutionsutskott med Hans Järta som sekreterare. Förslaget antogs av ständerna 5-6
juni 1809.
* Kungen skulle ha den styrande makten. Innan beslut fattades skulle kungen höra sina rådgivare i statsrådet.
Statsråden var juridiskt ansvariga inför riksdagen. Kungen utsåg själv statsråden och alla ämbetsmän. Kungen
kunde utfärda förordningar och styrde utrikespolitiken.
* Lagstiftningsmakten delades mellan kung och riksdag. Kungen kunde lämna propositioner till riksdagen och
skulle godkänna riksdagsbeslut.
* Riksdagen innehade beskattningsmakten.
* Domstolarna hade den dömande makten.
Riksdagen och Hertig Karl godkände regeringsformen och Hertig Karl kunde väljas till ny kung, Karl XIII.
I ett försök att få Norge att ansluta sig till Sverige valde riksdagen överbefälhavaren för den norska armén,
danske prinsen Kristian August, till kronprins och efterträdare till Karl XIII.
1800- och 1900-talen
REGERINGSFORMEN 1809 (6 juni 1809).
Ätten Holstein-Gottorp:
Karl XIII
1809-1818
Freden i Fredrikshamn (17 sept 1809). Sverige gav upp hela Finland.
Den valde tronföljaren, prins Karl August, avlider pga slaganfall under en militärövning i Kvidinge hed (nära
Ljungbyhed i Skåne (1810).
Riksmarskalken Axel von Fersen d y mördas (1810).
Löjtnanten Carl Otto Mörner tog på eget bevåg kontakt med den franske marskalken Jean Baptiste
Bernadotte, som accepterade och valdes till kung av Örebro riksdag (sommaren 1810).
Riksdagsordningen (1810). Fortsatt ståndsriksdag.
Kronprins Karl Johan tar ledningen för utrikespolitiken (hösten 1810).
Lantbruksakademien (1811).
Bondeuppror pga utskrivningar slås ned i Klågerup i Skåne (1811).
"1812 års politik". Överenskommelse i Åbo mellan Karl Johan och tsar Alexander I om att Sverige skall avstå
att återta Finland mot att Ryssland tillåter att Sverige erövrar Norge (1812).
Indragningsmakten (1812). Hovkanslern får rätt att dra in tidningar.
8 Napoleons fälttåg mot Ryssland (1812). 600 000 franska soldater fick möta den "brända jordens taktik".
Sverige deltar i "folkslaktningen" i Leipzig (1813). Napoleons armé besegras av ryska, preussiska,
österrikiska och svenska styrkor, 16-19 oktober 1813.
Freden i Kiel (januari 1814). Danmark byter Norge mot svenska Pommern.
Riksförsamlingen i Eidsvoll, Norge antar en fri norsk författning, grundlov (17 maj 1814).
Konventionen i Moss (1814). Efter ett kort militärt ingrepp tvingas Norge att gå i union med Sverige, mot att
Sverige erkänner Eidsvoll.
8 Napoleon flydde efter nederlag till ön Elba, som blev hans furstendöme (1815). Kom dock tillbaka till
Paris, störtade kung Ludvig XVIII, utropade sig på nytt till kejsare och regerade under de "100 dagarna" till
dess att han besegrades i Waterloo, nära Bryssel, av brittiska styrkor.
Copyright © 2000 stenbacka.com
Wienkongressen (1815). Svenska Pommern tillföll Preussen.
8 Wienkongressen enades om att minska antalet tyska stater från 400 till 38 (1815).
8 Heliga Alliansen (Metternichska systemet) mellan Österrike, Preussen och Ryssland (september 1815).
Bildades av Alexander I som en reaktion mot liberalism och revolutionära rörelser.
Ätten Bernadotte:
Karl XIV Johan
1818-1844
Södertälje kanal (1819).
8 USA köpte land av Spanien (1819).
8 Carlsbad-dekreten (1819). Metternichs inflytande över Tyska förbundet innebar att universitet i de 38
Wienkongress-delstaterna skulle ta bort subversiva idéer.
8 Revolutionärer tvingade monarkerna i Spanien och De två sicilierna att anta liberala konsitiutioner (1820).
Metternich blev oroad.
Adeln avskaffades i Norge (1821).
8 Österrikiska trupper gick in i Spanien och De två sicilierna och återupprättade de gamla regimerna (1821).
Universiteten och Vetenskapsakademien fick plats i prästerståndet (1823).
8 Monroedoktrinen (1823).
"Mellanrikslag" med tullättnader mellan Sverige och Norge (1825).
8 Första järnvägen för allmänt bruk byggdes under George Stephensons ledning (1825).
8 Joseph Niépce tog världens första fotografi, av en lada (1826).
Laga skifte (1827): på sikt byarnas upplösning.
Skandinavismen börjar (1829).
8 Katolikerna på Irland fick medborgerliga rättigheter (1829).
8 Ryssland värnade om de ortodoxa kristna på Balkan, som tillhörde Osmanska riket. Serbien och det
blivande Rumänien fick ökat självbestämmande (1829).
Bruksägarna fick plats i borgarståndet (1830).
8 Julirevolutionen 1830 i Frankrike. Arbetare, borgare och studenter krossade den gamla regimen och
återinförde den trefärgade revolutionsflaggan. Ny kung, Ludvig Philip, tillträdde, kom att kallas borgarkungen.
Borgerskapets revolution (1830).
8 Liberalerna segrade i brittiska underhusvalen (1830). Valsystemet reformerades. "Rotten boroughs" miste
makt till de nya industristäderna.
8 Uppror i Bryssel (1830). Belgien lösgjorde sig från Nederländerna.
8 Kungariket Grekland skapades, efter att grekerna lösgjort sig från Osmanska riket med brittiskt, ryskt och
franskt stöd (1830).
8 Ryssland slog ned polska uppror (1830-31).
Metodistkyrkan introducerades av skotten George Scott (1830).
J G Richert och C H Anckarsvärd, liberaler, lade fram "Förslag till nationalrepresentation" (1830).
Lars Johan Hierta grundar Aftonbladet, organ för den liberala oppositionen (1830).
Göta kanal färdig (1832).
Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning (1832).
8 Storbritannien upphävde slaveriet i sina besittningar (1833).
Svår koleraepidemi drabbar Sverige (1834).
Myntrealisation (1834). Silvermyntfoten som uppgavs 1809 återställdes.
Frälsebönderna fick plats i bondeståndet (1834).
8 Uppror av amerikanska nybyggare i Texas, med amerikansk hjälp blev Texas sjävständigt från Mexico
(1836).
8 Samuel Morse uppfann telegrafen (1837).
Copyright © 2000 stenbacka.com
Erik Gustaf Geijer blir liberal (1838).
Realgymnasiet införs (1839).
Carl Jonas Love Almqvist: Det går an (1839).
Det första skandinaviska studentmötet i Köpenhamn (1839).
8 Opiumkriget mellan Storbritannien och Kina (1839). Efter tre år förlorade kineserna.
Riksdag 1840-1841.
Förslag om tvåkammarriksdag (1840) som föll (1844).
Departementalreform (1840).
Arvid Posse, justitiestatsmin
1840
Carl Thörneblad
1840-43
Folkskolestadgan (1842).
Lars Herman Gyllenhaal 1843-44
Den kommunala självstyrelsen reformerades (1843).
Oskar I
1844-1859
Johan Nordenfalk
1844-46
Kungssång författad av C V A Strandberg och tonsatt av Otto Lindblad (1844).
Indragningsrätten för tidningar avskaffades (1844-1845).
Lika arvsrätt för kvinnor och män (1845).
8 Texas blev amerikanskt (1845).
Skråväsendet avskaffades (1846).
8 Reglering av gränsen USA-Canada (1846). Oregon, Washington och Idaho tillhörde USA.
Arvid Posse
1846-48
Fattigvårdförordning (1847). Varje socken skulle ta hand om sina fattiga. Huvudansvaret flyttades från
husbönderna till det allmänna.
8 Bakterier (Semmelweiss) (1847).
8 Februarirevolutionen 1848. Kung Ludvig Philip flydde och republik utropades. Regeringen bestod av
liberaler och några socialister.
8 Socialisten Louis Blancs (1811-82) teorier om produktion i kooperativa, fackföreningsägda verkstäder
omsattes till viss del i praktiken när några "nationalverkstäder" existerade i kampen mot arbetslösheten (1848).
Andra franska s k utopiska socialister (uttryck lanserat av Marx) var Saint-Simon (1882-1837), Fourier
(1772-1837) samt Proudhon (1809-65).
Februarirevolutionen återföljdes i Sverige av "marsoroligheterna" (1848).
8 Inspirerade av februarirevolutionen gjorde människor i Wien revolution i mars (1848). Ungern förklarade
sig under ledning av Lájos Kossuth självständigt. Revolutionen i Wien slogs ned och upproret i Ungern
krossades med hjälp av ryske tsaren trupper.
8 Allslavisk kongress i Prag (1848). Panslavismens födelse.
Gustaf Sparre
1848-56
8 Allitalienskt uppror mot Österrike (1848). Upproret slogs ned av österrikiske fältmarskalken Radetzky.
8 Mexico tvingades avstå sina norra provinser Californien och New Mexico till USA (1848).
8 Karl Marx och Friedrich Engels: Det kommunistiska manifestet (1848).
Enväldet avskaffades i Danmark (1848).
8 Guldrush i Kalifornien (1848).
Svensk-norska trupper till Danmark, som stöd under första dansk-tyska kriget (184).
8
Juniupproret 1848. Klasskrig mellan arbetare och borgare. Den folkvalda riksdagen blev dock inte
socialistisk. Napoleons brorson, Ludvig Napoleon, vann presidentvalet samma år.
Copyright © 2000 stenbacka.com
Aktiebolagslag (1848). Företagens kapitalanskaffning underlättades.
Baptisterna bildade sin första församling i Sverige (1848).
Per Götrek: Kommunistiska manifestet på svenska (1848).
8 Livegenskapen avskaffades i Österrike (1848).
1849 års läroverksreform: Eleverna tvingades inte att läsa klassiska språk. Reallinjen.
Nordens första ångsåg (1849) i Sundsvall.
8 Allmän rösträtt för män i Danmark (1849).
8 Taipingupproret (1850).
8 Första världsutställdningen, Kristallpalatset, i London (1851).
8 Ludvig Napoleon utropade sig till fransk kejsare, Napoleon III (1852). Kejsaren lät bygga boulevarder i
Paris.
8 Harriet Beecher Stowe: Onkel Toms stuga (1852).
Proposition av Gripenstedt att staten skulle bygga stambanor över hela lander (1853).
8 Amerikansk flotta utanför Edo (nuvarande Tokyo) (1853). Japan accepterade handelsavtal, men började
snabbt att modernisera samhället.
8 Krimkriget (1853-1856). England och Frankrike ställde upp på Turkiets sida i kriget mot Ryssland.
Novembertraktaten (1855). Storbritannien och Frankrike garanterar Sveriges och Norges territorium mot
ryska angrepp.
Evangeliska Fosterlandsstiftelsen grundades av den västerbottniske lekmannapredikanten Carl Olof Rosenius
(1856).
Första järnvägssträckan Örebro-Ervalla öppnades (1856).
Fredrika Bremer: Hertha, eller en själs historia (1856).
Ålandsservitutet (1856). I freden i Paris bestäms att Åland inte får befästas (1856).
Claës Efraim Günther
1856-58
Den ekonomiska liberalismens främsta företrädare, Johan August Gripenstedt, blev finansminister (1856).
8 Sepoysupproret (1857-58) i Indien. Rykte om patroner insmorda i ox- och grisfett fick de infödda
soldaterna i brittisk tjänst att göra uppror.
Louis De Geer
1858-70
C F Göransson, Edskens bruk i Sandviken förbättrar bessemerprocessen (1858).
Ogift kvinna blir myndig (1858).
Husagan för vuxna tjänare avskaffas (1858).
Näringsidkare och fastighetsägare utan burskap fick plats i borgarståndet (1858).
Konventikelplakatet upphävs (1858).
Karl XV
1859-1872
Louis De Geer
1858-70
Dissenters rätt att utträda ur statskyrkan (1860).
8 Republikanen Abraham Lincoln vann presidentvalet i USA (1860). Han ville inte att slaveriet skulle spridas
till de nya delstaterna i väster. Han ville inte förbjuda slaveriet i södern.
8 Livegenskapen upphörde i Ryssland (1861).
8 Elva amerikanska delstater bröt sig ur unionen och bildade Amerikas konfedererade stater. Några
slavstater stannade kvar i unionen. Inbördeskrig (1861-1865).
Mosaiska trosbekännare (judar) fick bo var de ville i riket (1860).
8
Kungariket Italien utropades (1861). Under ledning av kungariket Sardinien och med hjälp av Napoleon
III lyckades italienarna besegra österrikarna i Italien.
Kommunallagar banar väg för kommunal självstyrelse (1862).
Copyright © 2000 stenbacka.com
Första fullständiga stambanan Stockholm-Göteborg öppnades (1862).
8 Home Stead Act (1862). Nybyggarna fick fri eller nästan fri jord i mellanvästern.
8 Republikanerna förklarade alla slavar för fria (1863).
8 Danmark anfölls av Preussen (1863). Slesvig och Holstein hade knutits närmare Danmark. De tysktalande
gjorde uppror. Bismarck gick nationalisterna till mötes, ingick förbund med Österrike och anföll Danmark,
som tvingades avstå hertigdömena till Preussen och Österrike.
Sverige avstår vid Ulriksdalskonferensen från att gå in i dansk-tyska kriget om Slesvig. Nederlag för
skandinavismen (1863).
8 Ryssland slog ned polskt uppror (1863).
Justitiestatsminister Louis De Geer lägger fram proposition i representationsfrågan (1863).
Näringsfrihet (1864).
Ny, liberal strafflag (1864).
Första kvinnan, Elfrida Andrée, i statlig tjänst i Sverige (1864).
8 Första arbetarinternationalen (1864).
Sverige ansluter sig till europeiska frihandelssystemet (1865).
8 Telegrafkabel under Atlanten mellan Europa och USA (1865).
8 Sydstaterna förlorade inbördeskriget (1865). Abraham Lincoln mördades av en
sydstatsfanatiker. 618 000 amerikaner stupade i inbördeskriget.
Representationsreformen (december 1865).
TVÅKAMMARRIKSDAGEN (1866-1969)
Riksdagsordningen (1866).
8 Konflikt i den preussisk-österrikiska administrationen av Slesvig-Holstein utgjorde grogrunden till krig
mellan Preussen och Österrike. De övriga tyska staterna var neutrala. Överläggsna preussiska vapen
garanterade snabb seger över Österrike. De flesta tyska stater införlivades i Preussen.
8 Italien erhöll staden Venedig av österrikarna (1866) efter att ha deltagit på preussisk sida i kriget mot
Österike.
Lantmannapartiet bildades (1867). Dominerades av självägande bönder.
8 USA köpte Alaska av Ryssland (1867).
8 Efter att ha besegrats i krig 1859 och 1866 skapades dubbelmonarkin Österrike-Ungern, där Frans Josef
var kejsare i Österrike och kung i Ungern (1867). De slaviska folken i Ungern var missnöjda. Fröet till första
världskriget såddes.
8 Storbritannien skapade ett självstyrande provinsområde i Nordamerika, Dominion of Canada (1867).
Missväxtår (1868-1869).
Stockholms murareförening (1869). Sveriges första fackförening.
8 Suezkanalen öppnades (1869).
8 Pacificjärnvägen i Nordamerika från Stilla havet till Atlanten (1869).
8 Påven förklarades ofelbar (1870).
8 Praktiskt användbar generator av elström av Zenobe Gramme (1870).
8 Rom besattes av italienska trupper (1870) efter att ha varit skyddat av franska trupper.
Axel Gustaf Adlercreutz
1870-74
Kvinnor fick ta studenten (1870).
8 Tysk-franska kriget (1870-1871). Preussen provocerade fram krig. Efter några veckor kapitulerade 100
000 franska soldater och franske kejsaren i Sedan i norra Frankrike.
8 Tyska riket utropades (1871) i spegelsalen i Versailles. Kejsare: Preussens kung Wilhelm I och Bismarck
kansler för Tyska riket.
8 Pariskommunen (1871). En utropad republikansk regering i Paris vägrade erkänna nationalförsamlingen.
Copyright © 2000 stenbacka.com
Socialister tog ledningen i Paris. Nationalförsamlingens trupper krossade upproret.
8 "Tredje republiken" i Frankrike med allmän rösträtt för män (1871).
8 "Dr Livingstone, I presume?" (1871). Amerikanske journalisten Stanley fann Livingstone i byn Ujiji vid
Tanganyikasjön i Afrika. Inledning på imperialismen.
Fattigvårdsförordning (1872). Fattiga skulle endast få "livets uppehållande".
Oskar II
1872-1907
Axel Gustaf Adlercreutz
1870-74
8 Jules Verne: Jorden runt på 80 dagar (1873).
Eduard Carleson
1874-75
Louis De Geer
1875-76
Statsministerämbetet infördes (1876). Louis De Geer förste statsminister.
Louis De Geer, statsminister
1876-80
8 Alexander Graham Bell uppfann telefonen (1876).
8 Tysken N A Otto konstruerade en praktiskt användbar gasdriven förbränningsmotor (1876).
8 Drottning Victoria kejsarinna av Indien (1877).
Svenska Missionsförbundet utbröts ur Evangeliska Fosterlandsstiftelsen (1878).
8 Serbien, Montenegro och Rumänien självständiga (1878). Bulgarien blev autonomt, fortfarande under
Turkiet. Bosnien och Hercegovina styrdes av Österrike, men fortsatte att tillhöra Turkiet.
Sundsvallsstrejken (1879). 5 000 man strejkade på sågverken, men förlorade tack vare bristen på
fackföreningar. Fackföreningsrörelsens genombrott.
August Strindberg gav ut Röda Rummet (1879).
8 Amerikanen Thomas Alva Edison konstruerade glödlampa på koltråd (1879).
Arvid Posse
1880-83
Stockholm fick elektriskt ljus och telefon (1881).
8 Rysslands reformvänlige tsar Alexander II mördades (1881).
August Palm började agitera (1881).
August Strindberg: Det nya riket (1882).
8 Trippelalliansen (1882). Föbund mellan Tyskland, Österrike och Italien, mot Frankrike. Gott tyskt
förhållande till Ryssland.
8 Egypten brittiskt protektorat (1882) pga kontroll över den franskbyggda Suezkanalen.
Studentföreningen Verdandi med Karl Staaff som ordförande bildades (1882).
Carl Johan Thyselius
1883-84
Robert Themptander
1884-88
8 Hiram Maxim konstruerade kulsprutan (1884).
Kvinnor fick rätt att fritt välja make (1884).
Fredrika Bremerförbundet (1884).
8 Konferens i Berlin om riktlinjer för Afrikas delning (1884-85). Storbritannien intog "Kap-Kairo"-linjen
medan Frankrike intog Senegal-Djibouti-linjen.
Försvarsbeslut (1885).
Sveriges Allmänna Exportförening (1887). Främja svensk export till utlandet.
Tullvännerna vann andrakammarvalet (1888).
Gillis Bildt
1888-89
Gustaf Åkerhielm
1889-91
Socialdemokratiska arbetarpartiet grundades (1889).
Copyright © 2000 stenbacka.com
Riksdagen antog "munkorgslagen" med straff för samhällsfarlig agitation (1889).
8 Den andra internationalen (1889) föreslog att 1 maj skulle bli arbetarnas internationella demonstationsdag.
Sveriges allmänna rösträttsförbund (1890). För allmän rösträtt.
8
Bismarcks avgång (1890) pga konflikt med kejsaren. Under Bismarcks tid hade socialistiska organisationer
och tidningar varit förbjudna.
8 Elmotorer började användas i industrin (1890).
Den första automobilen kom till Sverige (1891).
Skansen öppnades (1891).
Erik Gustaf Boström
1891-1900
E G Boström löste grundskatte- och försvarsfrågorna (1892).
Försvarsbeslut (1892).
Folkriksdag för allmän rösträtt (1893 och 1896).
8 Förbund mellan Ryssland och Frankrike (1894), mot Tyskland. Ryssland erhöll ekonomisk hjälp av
Frankrike för järnvägsbyggande.
Mellanrikslagen upphävdes (1895).
Tullfrågans lösning innebar att lantmannapartierna slog sig ihop (1895).
8 Kielkanalen färdig (1895).
8 Första moderna Olympiska Spelen (1896).
8 Theodor Herzl: Der Judenstaat (1896). Sionistiskt program.
Den första filmen visades i Sverige (1897).
8 Marconi lyckades med trådlös telegrafi (1897).
SAP:s första partiprogram (1897), som byggde på tyska Erfurtprogrammet 1891. Stark marxistisk prägel.
Den förste socialdemokratiske riksdagsmannen: Hjalmar Branting (1897).
Stockholmsutställningen (1897).
Landsorganisationen (LO) grundades (1898).
8 Spanien förlorade kriget mot USA (1898). Filippinerna amerikanskt.
8 Allmän rösträtt för män i Norge (1898).
8 Fashoda, södra Sudan (1898). Krig hotade mellan Frankrike och Storbritannien om Afrika, men
fransmännen retirerade. Bäddade för ententen, 1904.
Åkarpslagen antogs (1899).
Kooperativa Förbundet grundades (1899).
8 Boxarupproret i Kina (1899). Kinesisk kamp mot Kinas beroende av utlandet. Upproret slogs ned av
västmakter och Japan. Grunden för nationalistisk rörelse i Kina, Kuomintang.
8 Eiffeltornet i Paris inför världsutställningen 1900 (1899).
8 Boerkriget (1899-1902). Pga mineralfyndigheter i de boerkontrollerade områdena i Sydafrika, beslöt
britterna att krossa boerstaterna.
Fredrik von Otter
1900-02
Folkpartiet gick in i Liberala samlingspartiet (1900). Kamp för rösträtt och parlamentarism.
Försvarsreform: ökad övningstid, slopat indelningsverk (1901).
8 Marconi sände det första trådlösa meddelandet över Atlanten (1901).
Lag om ersättningsskyldighet för arbetsgivare till skadade arbetare i vissa yrken (1901).
Svenska Arbetsgivareföreningen (SAF) grundades (1902).
Frisinnade Landsföreningen (1902). Valorganisation för Liberala samlingspartiet. Ledare: Karl Staaff.
Erik Gustaf Boström
1902-05
8 Bröderna Wright flög med ett motordrivet plan (1903).
Allmänna valmansförbundet bildades (1904).
Copyright © 2000 stenbacka.com
8
8
Japan anföll Ryssland (1904), som tvingades kapitulera (1905). Rysk expansion i Fjärran östern hejdades.
Förbund mellan Storbritannien och Frankrike (1904), mot Tyskland. Storbritannien kände sig hotat av
Tysklands upprustade flotta och strävan efter kolonier.
8 "Blodiga söndagen" i S:t Petersburg (22 januari 1905). Tsar Nikolaj II:s trupper slog ned en folkmassa,
som ville överlämna budskap om folkvald riksdag i Ryssland.
Johan Ramstedt
1905
Christian Lundeberg
1905
8 Albert Einstein presenterade relativitetsteorin (1905).
Unionen Sverige-Norge upplöstes (1905).
Svenska Lantmännens Riksförbund (1905).
Karl Staaff
1905-06
Den första helt parlamentariska svenska regeringen bildades (1905).
Arvid Lindman
1906-11
Nationella framstegspartiet (1906). Reformkonservativt parti.
Hinke Bergegren och hans ungsocialister uteslöts ur SAP (1906).
Riksdagen antog vallag som gav alla vuxna män rösträtt till andra kammaren (1907).
Nationalförening mot emigration (1907).
8 Trippelententen (1907). Förbund Storbritannien-Frankrike-Ryssland, mot Tyskland.
Emigrationsutredningen tillsattes (1907).
8 Persien (nuvarande Iran) delades upp i en rysk och en brittisk intressesfär (1907). Kamp om oljan.
Gustav V
1907-1950
Arvid Lindman
1906-11
8 Bulgarien självständigt (1908), Bosnien-Hercegovina annekterades av Österrike, efter turkisk omvälvning.
Vallagen antogs slutligt (1909). Allmän rösträtt för män till andra kammaren.
Storstrejken (1909).
8 Fransmannen Louis Bleriot flög över Engelska kanalen med flygpan (1909).
Den första flygmaskinen i Sverige (1910).
Sveriges Industriförbund (1910).
8 Sydafrikanska unionen skapades (1910). Förbund mellan britter och boer.
Strindbergsfejden (1910).
Karl Staaff
1911-14
Klassindelning i tre socialgrupper (1911):
I (överklassen) borgarklassen (aristokrater, byråkrater, storföretagare), akademiker
II (medelklassen) (mindre, medelstora företagare, funktionärer, lärare, vårdpersonal, bönder
III (arbetarklassen)
Olympiaden i Stockholm (1912).
8 Kuomintang tvingade fram republik i Kina (1912). Kejsaren abdikerade.
8 Titanic förliste (1912).
Socialdemokratiska vänsterföreningen bildades 1912 och drev tillsammans med SSU en mer progressiv linje.
Pansarbåtsinsamlingen (1912).
Nationella framstegspartiet och Lantmannapartiet sammanslogs till Lantmanna- och borgarepartiet under
ledning av Arvid Lindman (ljusblå) (1912).
Första kammarens nationella parti (1912). Ledare: Ernst Trygger (mörkblå)
Filadelfiaförsamlingen i Stockholm anslöt sig till pingströrelsen (1913). Ledare: Lewi Pethrus.
Bondeförbundet bildades (1913).
8 Albanien självständigt (1913).
Copyright © 2000 stenbacka.com
Folkpensionsreformen (1913).
Bondetåget (1914).
8 Panamakanalen öppnades (1914).
FÖRSTA VÄRLDSKRIGET (juli/augusti 1914 - november 1918)
8
Skotten i Sarajevo (28 juni 1914). Österrikiske tronföljaren Franz Ferdinand mördades av en medlem i
"Svarta handen", en separatistorganisation som ville förena österrikiska Bosnien med det självständiga
Serbien.
Då Österrike inte fått rätt att spåra upp nationalisterna i Serbien, förklarade landet tillsammans med Tyskland
krig mot Serbien, som var bundsförvant med Ryssland.
Svarta veckan (veckan månadsskiftet juli/augusti 1914):
* Ryssland mobiliserade sin armé för att försvara Serbien.
* Tyskland uppfattade mobiliseringen som ett kommande krig Ryssland-Tyskland och förklarade krig mot
Ryssland och dess bundsförvant Frankrike.
* Tyskland anföll omedelbart Frankrike enligt Schlieffenplanen, dvs genom Belgien.
* Anfallet på Belgien hotade Storbritannien, som till Frankrikes hjälp förklarade krig mot Tyskland.
Hjalmar Hammarskjöld
1914-17
8
I augusti/september (1914) nådde tyskarna nästan fram till Paris, men genom "undret vid Marne" lyckades
fransmännen stoppa inkräktarna.
Sveriges Fastighetsägarförbund (1914).
Jordbrukarnas riksförbund bildades (1915).
8 Italien övergav trippelalliansen och gick in i kriget på ententens sida (1915).
Jordbrukskassorna (1915). Senare Föreningsbanken.
8 Två stora anfall 1916 slutade oavgjort med miljontals döda.
8 Irländskt uppror påsken 1916 slogs ned av britterna.
8 Lenins verk om imperialismen som kapitalismens sista stadium (1916).
8 Marsrevolutionen i Petrograd (1917). Arbetare och soldater bildade råd (sovjeter). Tsaren avgick och en
stor del av makten låg hos riksdagen och sovjeten i Petrograd.
Sveriges socialdemokratiska vänsterparti bildades (1917) sedan SAP:s partiledning försökt tysta de
oppositionella riksdagsmännen. Olika falanger inom partier: en leninistisk med anknytning till Lenins
bolsjeviker och en humanistisk.
Carl Swartz
1917
Impopulär moderat regering, som rämnade under revolutionär oro, livsmedelsdemonstationer, expropriationer
hos bönder och sammanstötningar mellan polis och folkmassor ("den svenska revolutionen"). Kungen
tvingades utse en liberal-socialdemokratisk ministär och parlamentarismen var därigenom införd.
PARLAMENTARISMEN
Nils Edén
1917-20
lib
Regeringen Edén-Branting, socialdemokraterna representerade i regering. Parlamentarismen har införts
(1917).
Brattsystemet infördes (1917). Motbok. Inga kommersiella intressen vid försäljning.
8 Tysk sjöblockad mot England (1917). Även neutrala fartyg sänktes av ubåtar. "Det oinskränkta
ubåtskriget".
8 Britterna satte in bepansrade stridsvagnar, tanks, i kriget (1917).
Copyright © 2000 stenbacka.com
8
8
USA gick in i kriget (1917) på Englands sida.
Oktoberrevolutionen (1917). Bolsjevikernas röda garden besatte alla viktiga platser i Petrograd (natten
mellan den 6 och 7 november 1917). /24-25 oktober enligt den gamla ryska tideräkningen/. Lenin bildade en
ny regering, folkkommissariernas råd.
8 Den demokratiskt valda ryska riksdagen upplöstes med våld av Lenin (1918) som förklarade
"proletariatets diktatur".
8 Bolsjevikerna i Ryssland slöt fred med Tyskland (mars 1918). Tyskland kunde under våren föra över stora
styrkor till västfronten.
8 Tsarfamiljen i Ryssland avrättades av bolsjevikerna (sommaren 1918).
8 Amerikanska insatser medförde att den tyska krigsmoralen sjönk (våren 1918). Kejsar Wilhelm II
abdikerade och socialdemokraterna tog makten. Den 11 november 1918 begärde den tyska regeringen
vapenvila.
8 Tyska flottister gjorde uppror i Kiel och Lübeck (november 1918).
8 I München tog soldat- och arbetarråd makten och avsatte Bayerns kung (1918).
8 Allmän rösträtt för män i Storbritannien (1918).
Spanska sjukan härjade (1918).
Fattigvårdslag (1918). Bortauktionerande av åldringar och barn förbjöds.
Rösträttsreform: lika rösträtt vid kommunala val, kvinnlig rösträtt (1918, 1919).
MELLANKRIGSTIDEN (1919 - 1939)
8
8
8
I Berlin gjorde spartakisterna (motsv. bolsjeviker) uppror, som dock slogs ned (januari 1919).
Ungern var mars-augusti 1919 kommunistisk rådsrepublik.
Förhandlingar om fredsvillkoren i Paris (början av 1919). USA:s president Wilson, Frankrikes
regeringschef Clemenceau och Storbritanniens premiärminister Lloyd George. De besegrade stängdes, trots
diplomatisk praxis, ute. Inte heller Ryssland var representerat, pga den bolsjevistiska regeringen.
8 Tyskland undertecknade fredsfördraget (28 juni 1919) i spegelsalen i Versailles. Tyskland avträdde
Elsass-Lothringen till Frankrike, en del av Schlesien till Polen, förlorade alla kolonier, fick ha en armé på högst
100 000 man, fick ej vara med i Nationernas förbund, tvingades att erkänna sig skyldiga till kriget och skulle
betala krigsskadestånd.
Åtta timmars arbetsdag (1919).
8 Irländska nationalister i Sinn Fein upprättade IRA, Irländska republikanska armén (1919).
8 Ernest Rutherford åstadkommer den första kärnklyvningen (1919).
Sveriges socialdemokratiska vänsterparti anslöts till tredje internationalen (Komintern) (1919).
Sverige inträdde i Nationernas Förbund (1920).
Hjalmar Branting
1920
s
Deflation (1920-22).
8 Mahatma Gandhi inledde frihetskampen i Indien (1920).
Sveriges första rent socialdemokratiska regering (1920).
Lagen om 48 timmars arbetsvecka (1920).
Husagan för omyndiga avskaffades (1920).
Kvinnor behövde inte be sin make om lov för att söka arbete utanför hemmet (1920).
Efterkrigsdepression och tillbakagång för socialdemokratin i AK-valen (1920).
Louis De Geer d y
1920-21
opol
Oscar von Sydow
1921
opol
Dödsstraffet avskaffades (1921).
8 Lenin introducerade den Nya Ekonomiska Politiken (NEP) för att få bukt med krisen i Rådsryssland.
Återgång till privata initiativ (1921).
Copyright © 2000 stenbacka.com
Bondeförbundet och Jordbrukarnas riksförbund blev Bondeförbundet (1921).
Ålandsfrågan löstes: Åland tillföll Finland men skulle vara obefäst (1921).
Sveriges socialdemokratiska vänsterparti sprängdes (1921). Majoriteten bildade Sveriges kommunistiska
parti sedan de gått med på Lenins 21 teser. Minoriteten återvände till socialdemokraterna 1923.
Hjalmar Branting
1921-23
s
Förbudsomröstningen (1922).
8 Republiken Eire (Irland) skapades (1922) men Nordirland stannade kvar inom Storbritannien.
8 Benito Mussolini, ledare för fascisterna, tog makten i Italien (1922) med hjälp av sina svartskjortor. Il
Duce.
Liberala samlingspartiet sprängdes (1923). Förbudsvännerna och de frikyrkliga gick till frisinna folkpartiet (C
G Ekman) och de icke-förbudsvänliga och kulturradikala till Liberala partiet.
Behörighetslag för kvinnor (1923). Kvinnor blev behöriga till de flesta högre yrken.
Ernst Trygger
1923-24
h
8 Sovjetunionens första författning (1923).
8 Frankrike besatte Ruhrområdet (1923) för att tvinga tyskarna att betala sitt krigsskadestånd. Detta efter
tyska problem med skadeståndet. Tyskland svarade med storstrejk. Tyskland betalade med hjälp av att
trycka nya sedlar. Hyperinflation. 1 000 000 000 000 mark för ett ägg. Tyska medelklassen drabbades
hårdast.
8 Upprorsförsök i München, "ölkällarkuppen", av Adolf Hitler (1923).
Hyresgästernas Riksförbund (1923).
Hyresgästernas Sparkasse- och Byggnadsföreningar (HSB) (1923).
Hjalmar Branting
1924-25
s
8 Adolf Hitler: Min kamp (1924).
8 Lenin avled (1924). Maktkamp mellan Stalin och Trotskij (Röda arméns skapare).
Z Höglund och andra medlemmar lämnade kommunisterna mot Moskvas maktanspråk (1924).
Ny försvarsordning: nedrustningm flygvapnet upprättades (1925).
8 Kvotlagar i USA (1924). Invandringen till USA begränsades.
Ekumeniska mötet i Stockholm (1925).
Hjalmar Branting dog.
Rickard Sandler
1925-26
s
Carl Gustaf Ekman
1926-28
fris
8 Tyskland medlem i NF (1926).
8 Militärkupp i Portugal (1926). Salazar beredde vägen för en 40 år lång diktatur.
Stripakonflikten (1926).
Skolreform (1927). Folkskolan blev bas för alla skolstudier. Flickor fick tillträde till de statliga gymnasierna.
Flickläroverk inrättades.
Volvo började tillverka personbilar (1927).
8 Charles Lindbergh flög över Atlanten (1927).
Flickor fick tillträde till högre läroverk på samma sätt som pojkar (1927).
Lagen om kollektivavtal och arbetsdomstol (1928).
Arvid Lindman
1928-30
h
8 Stalin ledare för Sovjet. Första femårsplanen lades fram (1928). Bondesamhället skulle förvandlas till
industristat.
8 Allmän rösträtt för kvinnor i Storbritannien (1928).
Copyright © 2000 stenbacka.com
Kommunisterna splittrades återigen. Sillén orienterade sig mot Moskva och de mer kritiska under Kilbom
antog namnet Sveriges socialistiska parti (1929).
Riksförbundet Landsbygdens Folk (RLF) (1929). Senare Lantbrukarnas Riksförbund (LRF).
8 Börskraschen på Wall Street (1929).
Carl Gustaf Ekman
1930-32
fris
Ådalshändelserna (1931).
8 Japanska trupper gick in i Manchuriet, Kina. NF protesterade men detta hade ingen verkan (1931).
Världsdepressionen nådde Sverige (1931).
Ivan Kreuger tog sitt liv (1932). Kreugerkraschen.
Felix Hamrin
1932
fris
Per Albin Hansson
1932-36
s
8 Adolf Hitler rikskansler i Tyskland (1933).
Krisuppgörelsen mellan s och bf (maj 1933). Kohandeln.
8 30 procents arbetslöshet i USA (1933).
8 Albert Einstein (1879-1955) emigrerade till USA pga judeförföljelser i Nazityskland (1933).
Högerns ungdomsorganisation, Sveriges nationella ungdomsförbund, ombildades till parti, Sveriges nationella
förbund (1934) med nationalsocialistiska idéer.
8 Hitler föredrog den tyska armén, riksvärnet, framför nazistiska halvmilitära SA (Sturm-Abteilung), vars
ledare mördades (1934).
De liberala och folkfrisinnade partierna sammanslogs till Folkpartiet (1934).
Bertil Ohlin: Fri eller dirigerad ekonomi (1934). Socialliberalism.
Alva och Gunnar Myrdal: Kris i befolkningsfrågan (1934). Familjepolitik.
Friviliig arbetslöshetsförsäkring (1934).
Tre högerriksdagsmän bröt sig ut ur partiet och bildade en s k nationell grupp (1935).
FK:s nationella parti och AK:s Lantmanna- och borgarpartiet slog sig ihop till Riksdagshögern (1935).
8 Italienska trupper intog Abessinien (nuvarande Etiopien). NF införde blockad mot Italien men detta hade
ingen effekt (1935).
8 Allmän värnplikt infördes i Tyskland (1935) trots att detta stred mot Versaillesfreden.
Folkpensionsreform (1935).
Axel Pehrsson Bramstorp
1936
bf
"Semesterregeringen".
Försvarsreform: upprustning (1936).
8 Fransk "folkfront" tog över styrelsen (1936), stöddes av socialister, radikala borgerliga partier och
kommunister. 40-timmars arbetsvecka, skattereformer, förstatliganden.
8 Tyskland besatte Rhenlandet (1936) som skulle vara avmilitariserat. Protester från Frankrike och
Strobritannien.
Per Albin Hansson
1936-46
s
Marquis Childs: Sweden: the Middle Way (1936). Samförståndsanda i Sverige, sedd av amerikansk
journalist.
Lantarbetstidslag (1936). Industrins arbetstider skulle gälla inom jordbruket.
Dyrortsgruppering av pensionärer (1937).
Mödrahjälp och statliga bosättningslån (1937).
8 "Axeln Berlin-Rom-Tokyo" (1937), förbund riktat mot Frankrike-Storbritannien-Ryssland.
8 Japan anföll centrala Kina (1937). Kuomintang (Guomingdang) och kommunisterna bekämpade
tillsammans fienden.
Copyright © 2000 stenbacka.com
Två veckors betald semester för alla löntagare (1938).
Saltsjöbadsavtalet (1938).
8 Österrike "anslöts" till Tyskland (1938).
8 Hitler besatte Sudetområdet i västra Tjeckien, sedan han fått godkännande av detta från Frankrike och
Storbritannien vid kongressen i München (september 1938). Västs eftergiftspolitik.
Sverige uppgav Ålandsplanen (1939).
8 "Stålpakten" mellan Tyskland och Italien (1939). Formellt allierade.
8 General Franco och fascisterna segrare i spanska inbördeskriget (1939).
8 Försvarsgaranti mellan Polen och Storbritannien samt Frankrike, mot Tyskland (1939).
8 Ribbentrop-Molotov-pakten: ickeangreppspakt Tyskland-Sovjetunionen, mot Storbritannien-Frankrike
(augusti 1939). Tyskland skulle dominera västeuropa, och Sovjetunionen östeuropa, inklusive Balticum och
Finland.
Särskilda producentbidrag för småbrukare (1939).
ANDRA VÄRLDSKRIGET (1 september 1939 - 8 maj 1945)
8
8
Tyskland angrep Polen (1 september 1939).
Sovjetunionen angrep också Polen, och landet delades i oktober 1939 i en tysk och en sovjetisk del.
Samlingsregering (1939). s, h, bf, fp.
8 Sovjetunionen angrep Finland (november 1939). Vinterkriget. I freden i mars 1940 fick Finland avstå
Karelska näset och arrendera ut Hangö som flottbas.
Sverige intervenerade inte i finska vinterkriget (1939).
Sveriges Lantbruksförbund (SL) (1939).
Norrskensflammans lokaler i Luleå sprändes (1940).
8 Tremaktspakten mellan Tyskl, Japan och Italien (1940).
8 Tyskland angrep Norge och Danmark (9 april 1940).
8 Holland och Belgien ockuperades av Tyskland (maj 1940).
8 Winston Churchill ny premiärminister i Storbritannien (maj 1940). "Blod, svett och tårar".
8 Frankrike angreps av tyskarna. Engelska soldater tvingades överge det europeiska fastlandet, genom att
hastigt transporteras från Dunkerque i Frankrike. I juni kapitulerade Frankrike sedan paris fallit (1940).
8 Estland, Lettland och Litauen ockuperades av Sovjetunionen (sommaren 1940).
8 Italien gick med på Tysklands sida i kriget (sommaren 1940). Startade krig på Balkan och i Nordafrika.
8 Kraftiga tyska bomraider mot Storbritannien (augusti 1940). Tyskarna pressades tillbaka av brittiska
jaktplan.
8 Trotskij mördades i Mexico, på uppdrag av Stalin (1940).
Transportförbud för kommunistiska tidningar (1940).
Konfiskation av tyskfientliga tidningar (1940).
8 Island ockuperades av britterna (maj 1940). Avlöstes av amerikanska trupper 1941.
Transitering av tyska soldater till det ockuperade Norge (1940).
8 Tyskarna hjälpte italienarna genom att besätta Jugoslavien och Grekland (våren 1941). Tysk pansarkår
under Romel till Nordafrika. Avsikt att tränga tillbaka britterna och få kontroll över Suezkanalen.
Det socialistiska partiet försvann ur riksdagen (1941).
8 Tysklands fälttåg mot Ryssland. Operation Barbarossa (midsommar 1941). Tre miljoner man gick till anfall.
"Korståg mot kommunismen".
Transitering av tysk division från Norge till Finland ("midsommarkrisen") (1941).
8 Finland medkämpande med Tyskland i fortsättnigskriget (midsommar 1941).
8 I november 1941 stod tyskarna utanför Leningrad och Moskva.
8 Japanskt flyganfall mot flottbasen Pearl Harbor på Hawaii (december 1941). Krig USA-Japan.
Försvarsbeslut (1942).
Copyright © 2000 stenbacka.com
8
8
8
8
Amerikanska segrar i Midway i Stilla havet (1942).
Tysk offensiv i Ryssland, tyska trupper i Volga och Kaukasus (sommaren 1942).
Romel stoppas av engelsmännen vid El Alamein väster om Alexandria (hösten 1942).
Slaget vid Stalingrad (början av 1943). Tyska armén kapitulerade i Stalingrad efter ett våldsamt slag mot
Sovjet.
8 USA och England invaderade Sicilien och det italienska fastlandet (1943).
Permittenttrafiken upphörde (1943).
8 "Slaget om Atlanten" vanns av de allierade, då de med hjälp av radar kunde sänka mängder av tyska ubåtar
(1943).
Bondeförbundet antog namnet Landsbygdspartiet-Bondeförbundet (1943).
8 Tyskland förlorade kontrollen över sitt luftrum (1943).
8 Toppmöte i Teheran (november 1943). Churchill, Roosevelt och Stalin möttes. Stalin fick löfte om att en
andra front skulle öppnas i Nordeuropa under 1944.
8 Brittisk-amerikansk invasion i Normandie i Frankrike, D-dagen (6 juni 1944). Tyskarna drevs mot öster,
samtidigt som Sovjet ryckte mot väster.
8 Rom föll (våren 1944) och de allierade intog norra Italien. Mussolini störtades av antifascister. De tyska
styrkorna i Italien kapitulerade.
8 Attentat mot Hitler (20 juli 1944), som dock misslyckades.
Socialdemokraterna antog "Arbetarrörelsens efterkrigsprogram" (1944).
Island självständig republik (1944). Landet bröt därmed unionen med Danmark.
Bertil Ohlin ledare för folkpartiet (1944).
8 Finsk fred med Sovjetunionen (september 1944).
8 Det allierade bombanfallet mot Dresden (februari 1945). 135 000 människor dog.
8 Jaltakonferensen (februari 1945). Churchill, Roosevelt och Stalin träffades i Jalta på Krim för att planera
för efterkrigstiden. Östeuropa skulle styras av sovjettrogna regimer. Länderna skulle styras demokratiskt.
8 Sovjetiska styrkor nådde Budapest i Ungern (februari 1945) och den svenske diplomaten Raoul
Wallenberg fördes till Moskva, där han fängslades och senare dog.
8 Hitler begick självmord i en underjordisk bunker i Berlin (30 april 1945).
8 I början av maj 1945 intogs Berlin av Röda armén och Tyskland kapitulerade villkorslöst (8 maj 1945).
8 Förenta Nationernas (FN) stadga undertecknades i San Francisco (juni 1945).
Samlingsregeringen avgick (1945).
DET KALLA KRIGET (1945-1989)
8
Potsdamkonferensen (sommaren 1945). Truman, Attlee och Stalin. Växande ideologiska och
maktspänningar mellan USA-England och Sovjet.
8 USA atombombade Japan två gånger, i Hiroshima och Nagasaki (augusti 1945). Japan kapitulerade en
vecka senare.
8 Ett fritt enat Vietnam utropades av kommunistledare Ho Chi Minh (1945). Krig med forna kolonialmakten
Frankrike.
8 Folkdemokratier i Östeuropa upprättades av Sovjet (1945).
Per Albin Hansson dog (1946).
Tage Erlander
1946-69
s
8 Winston Churchills tal om en järnridå i Europa (mars 1946).
Folkpensionerna höjdes kraftigt (1946).
Handelsavtal med Sovjetunionen (1946). "Ryssavtalet".
Fria skolmåltider (1946).
Principbeslut om allmän sjukförsäkring (1946).
Copyright © 2000 stenbacka.com
8
Trumandoktrinen (1947). Pga Storbritanniens bristande förmåga att bekämpa det kommunistiska upproret
i Grekland, garanterade USA att hjälpa den fria världen mot kommunismen varhelst den uppstod.
8 Marshallhjälpen (1947). USA stödde länder ekonomiskt. Sovjetisk misstro.
Allmänna barnbidrag (1947).
Sverige fick sitt första kvinnliga statsråd (1947).
8 Indien självständigt (1947).
8 Pakistan, nybildad stat ur Indien, självständigt (1947). Muslimsk stat.
Beslut om jordbrukspolitiken (1947).
Wigforss radikala skatteförslag (1947) som i stort sett antogs av riksdagen.
8 Pragkuppen (februari 1948). Tjeckoslovakien förvandlades till en folkdemokrati.
Arbetarskyddslag (1948).
8 Vänskaps-, samarbets- och biståndspakten (1948) mellan Finland och Sovjetunionen. Finland förband sig
att inte släppa igenom utländsk trupp som skulle anfalla Sovjet. Trots denna pakt var Finland alliansfritt.
Paasikivi-linjen.
8 Boernas apartheidpolitik blev Sydafrikas linje (1948).
8 Berlinblockaden (1948-1949). Sovjet blockerade alla transporter till den västliga delen av Berlin, som
dock försörjdes genom en luftbro.
8 Jugoslavien under Tito bröt med Sovjetunionen (1948). Tito lyckades eftersom han hade en egen
kommunistisk armé.
8 Valutareformen (1948) i Tyskland.
8 Mahatma Gandhi mördades av fanatisk hindu (1948).
8 Staten Israel utropades av judiska invandrare på palestinsk mark (1948). Staten godkändes av FN.
Misslyckade förhandlingar om nordiskt försvarsförbund (1948-49).
Ernst Wigforss avgår som finansminister (1949).
8 Väst upprättade Förbundsrepubliken Tyskland av sina ockupationszoner (1949).
8 Sovjet utropade Tyska demokratiska republiken (DDR) av sin ockupationszon (1949). Tysklands delning
var ett faktum.
8 USA och västmakterna organiserade sitt försvarsamarbete i North Atlantic Treaty Organization (NATO)
(1949).
8 Sovjetunionen provsprängde atombomb (1949). USA:s kärnvapenhegemoni var över. Amerikansk
upprustning som svar och forskning på att ta fram vätebomb.
8 Inbördeskriget mellan kommunisterna och Guomingdang slutade med Chinags flykt. Mao utropade
Folkrepubliken Kina (1 oktober 1949).
Gustav VI Adolf
1950-1973
Tage Erlander
1946-69
s
Riksdagsbeslut om enhetsskola (1950). Folkskola åk 1-6. 7-9 parallellskola baserat på elevens val.
8 Strider mellan Nord- och Sydkorea (sommaren 1950). Korea hade efter Japans kapitulation ockuperats
av Sovjet (nord) och väst (syd). FN utpekade Nordkorea som angripare. Under FN-flagg inledde USA
strider mot Nordkorea. Kina stödde dock Nordkorea.
Rätt att utträda ur statskyrkan utan villkor (1951).
Semester tre veckor (1951).
8 Kol- och stålunionen (1951). V-Tyskl, Frankr, Italien, Benelux.
8 Japan åter självständigt efter amerikansk ockupation (1952).
8 Egyptiske kungen störtades av överste Gamal Abdel Nasser (1952).
Nordiska rådet sammanträdde för första gången (1953).
8 Arbetaruppror i Östberlin (1953). Arbetare krävde fria val och regeringens avgång. Sovjet satte in
stridsvagnar och slog ned upproret med våld.
8 Vapenstillestånd mellan Nord- och Sydkorea (38:e breddgraden) (1953).
Copyright © 2000 stenbacka.com
Televisionen startade (1954).
8 Ho Chi Minhs gerillakrigföring var framgångsrik (1954). Fransmännen lämnade Vietnam och Vietnam
delades vid 17:e breddgraden. Kommunistiskt i norr, USA-stödd regim i syd.
Allmän sjukförsäkring (1955).
8 Warszawapakten (1955). Sovjet och de östeuropeiska staterna bildade ett formellt försvarssamarbete.
"Oktoberrevolutionen" (1955). Motboken övergavs till förmån för Systembolag.
8 Ockupationen av Västtyskland upphörde (1955).
8 Vilda strejker i Polen (1956). Högre löner och fria val. Nya, mer nationellt inriktade kommunister
installerades.
8 Ungernrevolten 1956. Sovjetiskt pansar slog ned revolten.
8 Avstalinisering i Sovjet (1956). Chrustjev angrep Stalins regim.
8 Nasser förstatligade Suezkanalen (1956), som fransmän och britter hade kontroll över. Frankrike-England
anföll Egypten, men fördömdes av USA-Sovjet i FN. Frankrike-England fick därför avbryta sitt anfall.
Bondeförbundet bytte namn till Centerpartiet (1957) efter framgångar i städerna under pensionsstriden.
8 Sputnik (1957).
8 Romfördraget (1957). EEC. De fyra friheterna i Europa.
8 Revolt av européerna i Algeriet (1958). de Gaulle president, gjorde Algeriet självständigt.
8 Fidel Castro bekämpade i gerillastrider regimen på Cuba och blev ledare för landet (1959).
EFTA skapades som alternativ till EEC (1959).
8 I Sharpeville, Sydafrika krossades demonstration och 69 personer dödades av polis (1960). Internationell
kritik av apartheid.
8 Berlinmuren (1961) pga östtysk emigration till väst av ung arbetskraft.
8 Jurij Gagarin första människan i rymden (1961).
8 Cubakrisen (1962). Konfrontation USA-Sovjet nära. Sovjet drog avlägsnade robotbaser mot att USA
inte angrep Cuba.
8 USA:s president John F. Kennedy mördades i Dallas (1963).
8 Martin Luther Kings tal i Washington: "I have a dream" (1963).
Kristen demokratisk samling (KDS) bildades (1964).
8 Kina provsprängde atombomb (1964).
8 Chrustjev avsattes pga hans liberalisering (1964). Leonid Bresjnev vann maktkampen.
8 The Great Society och medborgarrättslag i USA (1964). Lyndon B Johnson.
Sveriges kommunistiska parti bytte namn till Vänsterpartiet kommunisterna (1967) under C H Hermanssons
eurokommunistiska inriktning.
8 Sexdagarskriget (1967). Egypten spärrade av Israels sjöfart söderifrån. Israel gick snabbt till anfall mot
Egypten, Syrien och Jordanien och erövrade Gaza, Västbanken och Golan.
8 Pragvåren 1968. Ny mänskligare kommunistisk ledning slogs ned av Sovjet och Warszawapakten.
8 Internationell studentrevolt kulminerade i Paris (1968). de Gaulle avgick efter att ha förlorat
folkomröstning.
8 Martin Luther King mördades och raskravaller över USA följde (1968).
8 Första människan på månen (1969).
8 Kulturrevolutionen i Kina avslutades (1969). Studenter och arbetare återgick till sina sysslor.
Olof Palme
1969-76
s
Högern bytte namn till Moderata samlingspartiet (1969) för att visa att man ville ingå i en borgerlig regering.
Gruvstrejken (1969-70).
8 Socialisten Salvador Allende valdes till president i Chile (1970).
8 Kina medlem i FN (1971).
8 Väst- och Östtyskland erkände varandra (1972).
8 USA:s president Richard Nixon besökte Kina (1972). Pingpong-diplomatin.
Copyright © 2000 stenbacka.com
Carl XVI Gustaf
1973Olof Palme
1969-76
s
8 Oljekrisen (1973) pga kriget mellan Israel och Egypten-Syrien.
8 Danmark medlem i EG (1973).
8 Militärkupp i Chile (1973). Allende störtades av general Augusto Pinochet.
8 Vapenstillestånd i Vietnam. USA lämnade landet (1973).
8 Oktoberkriget (1973). Egypten och Syrien anföll Israel. Vapenstillestånd efter medling av USA och
Sovjetunionen.
REGERINGSFORMEN 1974
Olof Palme
1969-76
s
8 Watergateskandalen (1974). USA:s president Richard Nixon tvingades avgå.
8 Sydvietnams huvudstad Saigon intogs av kommunisterna (1975) och bytte namn till Ho Chi Minh-staden.
8 Röda khmererna erövrade Kambodjas huvudstad Phnom Penh (1975).
Thorbjörn Fälldin
1976-78
c
8
Anwar Sadat, Egyptens president sedan 1970, åkte till Jerusalem och talade inför knesset. Våldsam
reaktion i arabvärlden (1977).
Ola Ullsten
1978-79
fp
Thorbjörn Fälldin
1979-82
c
8 Islamiska revolutionen i Iran (1979). Ayatollah Ruhallah Khomeini drev shaen på flykt.
8 Fredsfördrag mellan Egypten och Israel (1979) efter påtryckningar av USA.
8 Sovjetiska trupper gick in i Afghanistan (1979).
8 Margaret Thatcher ny konservativ premiärminister i England (1979). Sträng sparsamhet och
inflationsbekämpning. Utförsäljning av statliga företag.
Folkomröstning om kärnkraft (1980).
Storkonflikt på arbetsmarknaden (1980). 800 000 människor indragna. Sverige stod stilla i tio dagar.
8 Strejkvåg i Polen (1980). Fackföreningsrörelsen Solidaritet.
8 Irakiskt anfall mot Iran (1980).
8 Ronald Reagan valdes till president i USA (1980). Starkt konservativ.
8 Socialisten Francois Mitterrand vann presidentvalet i Frankrike (1981). Förstatligade näringsliv och
industrier.
8 Militärstyre i Polen (1981). Solidaritet förbjöds.
8 Anwar Sadat mördades på årsdagen av oktoberkriget (6 oktober 1981).
8 Israel gick in i Libanon för att tvinga PLO och dess ledare Yassir Arafat att lämna Libanon (1982).
Internationell kritik mot Israel.
Olof Palme
1982-86
s
8 Indira Gandhi, indisk premiärminister, mördades (1984).
8 Michail Gorbatjov ny ledare i Sovjet (1985).
Olof Palme mördades (28 februari 1986). Christer Pettersson dömdes i tingsrätten för mordet, men frikändes
i hovrätten.
Ingvar Carlsson
1986-91
s
8 Folkligt palestinskt uppror mot Israel på Gaza och Västbanken (1987).
8 Indira Gandhis son, Rajiv Gandhi, premiärminister, mördades (1991).
Carl Bildt
1991-94
m
Ingvar Carlsson
1994-95
s
Göran Persson
1995s
Copyright © 2000 stenbacka.com
Copyright © 2000 stenbacka.com
Download
Random flashcards
Svenska

105 Cards Anton Piter

Create flashcards