Presentation Marknadsföra skola mha IT

advertisement
Skolledarträff nr 3 om IT och
ledarskap:
Att marknadsföra skolan
med hjälp av IT!
Charlotte Berglund
070-5148307
Professionell Utveckling i Sverige AB
4 skolledarträffar!
- Leda lärande (skolledare från Mölndal)
- Veta vad som är rätt (Skolverket)
- Marknadsföra skolan med hjälp av IT
- Leda framåt
Copyright © Professionell Utveckling i Sverige AB
Några utgångspunkter
!   Samhället och skolan förändras! Internet har slagit
! 
! 
! 
! 
igenom och är en betydande faktor när det gäller
informationsspridning och kommunikation.
Föräldrar och elever förutsätter idag att skolorna
anammar ny teknik och nya vägar för kommunikation.
PIM-projektet - IT och media är i fokus.
50% av Stockholms grundskoleelever väljer en annan
skola än den närmsta och gör ett aktivt val.
Utifrån brukarundersökningen får IT-användningen i
undervisningen lågt betyg.
Copyright © Professionell Utveckling i Sverige AB
Två perspektiv!
Två sätt att se på ”Att marknadsföra skolan
med hjälp av IT”
1. Proffsig
kommunikation
på nätet,
hemsidor osv
2.Att kommunicera
hur skolan använder
IT i pedagogiken
Copyright © Professionell Utveckling i Sverige AB
Målet för dagen
!   Reflektera över hur mycket ni använder IT för att
marknadsföra era skolor idag.
!   Öka er motivation för att med hjälp av internet än mer
höja er konkurrenskraft på marknaden.
!   Öka medvetenheten kring hur viktigt det är att budskap
som förmedlas via skolornas hemsidor är av professionell,
intresseväckande och affärsmässig kvalitet.
!   Några tips på vad som är viktigt att tänka på i
professionell kommunikation.
Copyright © Professionell Utveckling i Sverige AB
Vad skulle kunna göra att andra skolor fortsätter
sopa IT-utvecklingen under mattan?
!
!
!
!
!
!
!
!
!
  Pengar prioriteras på annat
  Vi får våra elever ändå
  Otydligt vem som ska uppdatera allt
  Dålig teknisk plattform
  Vi tror inte att det behövs för att skapa lärande
  Det har ju gått bra i alla år utan
  Jag känner mig själv osäker
  Tidsbrist
 …
Copyright © Professionell Utveckling i Sverige AB
Vilka glasögon brukar du ha på dig?
Copyright © Professionell Utveckling i Sverige AB
Diskutera parvis i 5 min: Hur långt har ni
kommit?
!   Vad gör du själv och din skola annorlunda och bättre
kring IT jämfört med förra terminen ?
!   Vilka konkreta exempel kan du se på förändrat beteende
kring IT hos dina kollegor?
Copyright © Professionell Utveckling i Sverige AB
En fråga
!   Hur många här inne arbetar på en skola som använder IT
i undervisningen? Sträck upp en arm!
!   Ta en minut och berätta för din kollega vad du skulle
svara en extern person som ställer frågan:
Hur mycket använder ni IT i undervisningen på din skola?
´
!   Hur många här inne uttryckte svaret med enbart positivt
perspektiv?
!   Hur många här inne uttryckte svaret med inslag av
minusglasögon?
Copyright © Professionell Utveckling i Sverige AB
Vilka är målgrupperna för det ni skriver på nätet?
!
!
!
!
!
!
!
!
  De föräldrar som har barn på skolan
  De föräldrar som håller på att välja skola
  Nuvarande elever
  Framtida elever
  Befintlig personal
  Framtida personal
  De elever som gått på skolan tidigare
 …
Copyright © Professionell Utveckling i Sverige AB
Hur väljer allmänheten skola idag och framöver?
!
!
!
!
!
!
!
!
  Referenser från bekanta
  Egen upplevelse
  Rykte
  Besök
  Genom att söka och läsa på webben
  Det bemötande jag fick första gången
  Närhet
 …
Copyright © Professionell Utveckling i Sverige AB
Tänkbara fallgropar
Vi vänder oss på webben i huvudsak till de vårdnadshavare
och elever som går på skolan idag
Vår frustration eller otillräcklighet kring IT gör att vi läcker
det till andra
Vi missar att lyfta fram det som faktiskt finns och är bra och
fokuserar istället snarare på det som inte finns
Vi har vårt eget intresse som perspektiv i vår marknadsföring
snarare än att ställa oss i skorna på dem vi vänder oss till
Vi saknar själva intresse för IT
Vi känner oss okunniga kring IT och sopar därför den delen
under mattan ett tag till
Copyright © Professionell Utveckling i Sverige AB
Använd enbart positiva uttryckssätt
i er kommunikation
?
+
_x
vad som går,
finns,
är möjligt
vad som inte är bra/inte går/brister
nyttan för den vi talar med? Ingen
nyttan för oss själva? Försvar
13
Copyright © Professionell Utveckling i Sverige AB
Apropå utmaningen med att undvika negationer…
Förbudsregler kring internetanvändning med ”du får
inte” byttes framgångsrikt ut för att undvika
negationer till:
Internet får användas – dock inte till vad som helst
(Stig Roland Rask KK-stiftelsen)
Kanske kan detta vara ett ännu bättre alternativ:
Internet får användas – till det som rör skolans arbete
Copyright © Professionell Utveckling i Sverige AB
!   När vi jobbar med argumentation och marknadsföring
behöver vi arbeta med både
EGENSKAPER
Vad något är eller har
kalla fakta
OCH
FÖRDELAR
Vad det innebär för
fördelar, nytta, tjänar,
slipper, vinner
Copyright © Professionell Utveckling i Sverige AB
Lätt att förstå utanför skolvärlden?
!   Vi är en F-5-skola, F-3 skola
!   EQ
!   Varje basgrupp har varsin ansvarspedagog. Vi arbetar
tematiskt i olika gruppkonstellationer
!   NTA
!   Mombus
!   StegVis
Copyright © Professionell Utveckling i Sverige AB
Säljande uttryck?
!   Vi har många moderna koncept t ex flexibla
!
!
!
!
 
 
 
 
! 
undervisningsgrupper
Läs mer om oss på hemsidan!
Skolans huvuduppgift är att förmedla kunskap
Skolans inriktning är musik och språk
Alla våra klassrum är utrustade med ActiveBoard – ett
pedagogiskt verktyg som inspirerar eleverna i sitt lärande.
Föräldrar är alltid välkomna hit!
Copyright © Professionell Utveckling i Sverige AB
!   Vad vi skriver och marknadsför är en sak. Hur vi sen
själva agerar, den konkreta upplevelsen på skolorna,
påverkar hur trovärdig vår marknadsföring är.
!   Hur väl stämmer det ni skriver i er marknadsföring
överens med verkligheten?
!   Det är viktigt att alltid vara ärliga i vad vi förmedlar, men
vi kan undvika att vara överärliga, dvs även berätta om
det som inte fungerar. Håller ni med?
!   Hur påverkar också det vi kommunicerar externt, dem
som arbetar internt på skolan? Diskutera två och två
Copyright © Professionell Utveckling i Sverige AB
Personlig skriftlig reflektion
Utifrån vad vi pratat om idag, gör din egen
att göra lista:
”Vad jag kan göra bättre från och med nu vad
gäller att marknadsföra skolan med hjälp av IT”
Copyright © Professionell Utveckling i Sverige AB
Download