Delta i undersökningen om befolkningens användning av

advertisement
TK-41-526-16
Delta i undersökningen om befolkningens användning av
informations- och kommunikationsteknik
Vi undersöker sätten att använda mobiltelefon, internet och annan datateknik.
Resultaten används för utvecklingsprojekt om det inhemska informationssamhället.
Undersökningen producerar också internationell jämförelseinformation, eftersom den görs
i över 30 länder i Europa.
Ni kan svara via internet eller per telefon
Det är viktigt att Ni deltar – oberoende av hur eller om Ni alls använder internet.
Undersökningen ger en riktig helhetsbild av finländarna bara om olika slags människor
deltar i den. Frågorna gäller bara Er egen användning av informations- och
kommunikationsteknik och en bredare kännedom om informationsteknik behövs inte.
Att svara via internet




Webblanketten finns på adressen: www.stat.fi/keruu/stvk/lomake.
Ni kan logga in antingen med Era egna bankkoder eller med följande personliga koder:
Användar-ID:
Lösenord:
Avgiftsfritt servicenummer för problemsituationer: 0800 09191 (vardagar kl. 10–20)
Att svara per telefon

Vår telefonintervjuare kontaktar fr.o.m. början av nästa vecka personer som vi inte
har fått in svar från på webblanketten.
Svaren är konfidentiella
För undersökningen har 4 850 personer i åldern 16–89 år slumpmässigt tagits ut ur
Statistikcentralens databas över befolkningen i Finland. Resultaten publiceras som tabeller,
där enskilda svarspersoners uppgifter inte kan identifieras. Statistikcentralens personal har
enligt lagen tystnadsplikt.
Mera information ges av överaktuarie Perttu Melkas 029 551 2511 eller per e-post
[email protected]
Tack för samarbetet!
Jussi Heino
statistikdirektör
Statistikcentralen är ett statligt ämbetsverk som sammanställer statistik och gör utredningar som gäller
samhällsförhållanden. Insamlingsmaterialet kompletteras med bakgrundsuppgifter ur de administrativa material som
Statistikcentralen har tillgång till. Statistikcentralen får bara lämna ut material och sammanslaget material för
vetenskapliga undersökningar och statistiska utredningar. Materialet som lämnas ut kan senare sammanslås med andra
uppgifter. Utlämningen av material sker alltid på ett sådant sätt att det inte är möjligt att direkt identifiera dem som
deltagit i undersökningen.
Postadress:
00022 STATISTIKCENTRALEN
Besöksadress:
Verkstadsgatan 13, Helsingfors
Telefon:
029 551 1000
www.stat.fi
FO-nummer: 0245491-1
TK-41-526-16
Vi undersöker befolkningens användning av informations- och
kommunikationsteknik
Statistikcentralens intervjuare ringer Er inom den närmaste framtiden. Intervjuaren frågar
om användningen av mobiltelefon, internet och annan datateknik. Undersökningen gäller
alla, oberoende av om Ni själv använder dator, mobiltelefon eller varkendera. Bara på så
sätt kan vi få en riktig helhetsbild av befolkningens användning av informations- och
kommunikationsteknik.
Information om finländarnas användning av informations- och
kommunikationsteknik
Resultaten används för utvecklingsprojekt av det inhemska informationssamhället, bl.a. för
utvecklingen av webbtjänster för äldre personer. Undersökningen producerar också
internationell jämförelseinformation, eftersom den görs i över 30 länder i Europa.
Era uppgifter är viktiga, ingen annan kan ersätta Er
För undersökningen har 4 850 personer i åldern 16–89 år slumpmässigt valts ut för att vi
ska kunna beskriva människor i olika åldrar och i olika delar av landet på ett tillförlitligt
sätt. Personerna har uttagits ur Statistikcentralens databas över befolkningen i Finland. Det
är viktigt att Ni svarar eftersom en person som tagits ut för undersökningen inte kan
ersättas i urvalet.
Att svara per telefon
Ni behöver inte förbereda Er inför intervjun. Frågorna gäller bara Er egen användning av
informations- och kommunikationsteknik och Ni behöver inte ha en bredare kännedom om
informationsteknik.
Svaren är konfidentiella
Resultaten publiceras som tabeller, där enskilda svarspersoners uppgifter inte kan
identifieras. Statistikcentralens personal har enligt lagen tystnadsplikt. Mera information
ges av överaktuarie Perttu Melkas 029 551 2511 eller per e-post
[email protected]
Tack för samarbetet!
Jussi Heino
statistikdirektör
Statistikcentralen är ett statligt ämbetsverk som sammanställer statistik och gör utredningar som gäller
samhällsförhållanden. Insamlingsmaterialet kompletteras med bakgrundsuppgifter ur de administrativa material som
Statistikcentralen har tillgång till. Statistikcentralen får bara lämna ut material och sammanslaget material för
vetenskapliga undersökningar och statistiska utredningar. Materialet som lämnas ut kan senare sammanslås med andra
uppgifter. Utlämningen av material sker alltid på ett sådant sätt att det inte är möjligt att direkt identifiera dem som
deltagit i undersökningen.
Postadress:
00022 STATISTIKCENTRALEN
Besöksadress:
Verkstadsgatan 13, Helsingfors
Telefon:
029 551 1000
www.stat.fi
FO-nummer: 0245491-1
TK-41-526-16
Delta i undersökningen om befolkningens användning av
informations- och kommunikationsteknik
Vi undersöker sätten att använda mobiltelefon, internet och annan datateknik.
Resultaten används för utvecklingsprojekt om det inhemska informationssamhället.
Undersökningen producerar också internationell jämförelseinformation, eftersom den görs
i över 30 länder i Europa.
Det är viktigt att alla deltar – undersökningen ger en helhetsbild av finländarna bara om
vi får information om olika slags människor. Frågorna gäller bara Er egen användning av
informations- och kommunikationsteknik och en bredare kännedom om teknik behövs inte.
Ni kan svara via internet eller per telefon
Vi kunde inte hitta Ert telefonnummer. Ni kan delta genom att svara på internet. Ni kan
också kontakta oss för att komma överens om en telefonintervju.
Att svara via internet



Webblanketten finns på adressen: www.stat.fi/keruu/stvk/lomake.
Ni kan logga in antingen med Era egna bankkoder eller med följande personliga koder:
Användar-ID:
Lösenord:
Att svara per telefon


Genom att ringa till det avgiftsfria servicenumret 0800 09191 kan Ni under vardagar
kl. 10–20 komma överens om en intervju
Genom att skicka Er kontaktinformation till adressen: [email protected]
Svaren är konfidentiella
För undersökningen har 4 850 personer i åldern 16–89 år slumpmässigt tagits ut ur
Statistikcentralens databas över befolkningen i Finland. Resultaten publiceras som tabeller,
där enskilda svarspersoners uppgifter inte kan identifieras. Statistikcentralens personal har
enligt lagen tystnadsplikt.
Mera information ges av överaktuarie Perttu Melkas 029 551 2511 eller
per e-post [email protected]
Tack för samarbetet!
Jussi Heino
statistikdirektör
Statistikcentralen är ett statligt ämbetsverk som sammanställer statistik och gör utredningar som gäller
samhällsförhållanden. Insamlingsmaterialet kompletteras med bakgrundsuppgifter ur de administrativa material som
Statistikcentralen har tillgång till. Statistikcentralen får bara lämna ut material och sammanslaget material för
vetenskapliga undersökningar och statistiska utredningar. Materialet som lämnas ut kan senare sammanslås med andra
uppgifter. Utlämningen av material sker alltid på ett sådant sätt att det inte är möjligt att direkt identifiera dem som
deltagit i undersökningen.
Postadress:
00022 STATISTIKCENTRALEN
Besöksadress:
Verkstadsgatan 13, Helsingfors
Telefon:
029 551 1000
www.stat.fi
FO-nummer: 0245491-1
Download