VSTB, register, rapportering, resultat, epidemiologi

advertisement
VSTB, register, rapportering,
resultat, epidemiologi
Solida tumörsjukdomar hos barn och ungdomar
15-17 april 2015 i Strängnäs
Gustaf Ljungman, doc, öl, barnonkolog
[email protected]
Organisation barnonkologisk
vård i Sverige
•  6 barnonkologiska centra
•  alla barn med malign sjukdom diagnosticeras och
behandlas via barnonkologiskt centrum
•  ”shared care” vanligt och viktigt
•  Sektionen för pediatrisk onkologi med hematologi;
intresseförening under BLF
•  Sektionen har en styrelse där vårdplaneringsgrupper
•  SBLG, VSTB,VCTB, SALUB, SBRTG är representerade
VSTB
•  4 möten / år
•  6 barnonkologer från respektive barnonkologiskt centrum
•  1 barnonkolog/barnokologiprofilerad från länssjukhus
•  1 registeransvarig
•  3 barnradioterapeuter/onkologer
•  4 barnkirurger, 1 tumörortoped
•  1 patolog
•  5 adjungerade personer med nationellt diagnosansvar
•  Torben Ek ordförande
VSTB
•  Fattar beslut om deltagande i studier respektive
användandet av behandlingsprotokoll
•  Medlemmar deltar i internationella arbetsgrupper
och tar hem kunskap som distribueras via VSTB
Rapportering
•  Rapportering till
–  Barncancerregistret
•  kvalitetsregister
•  Fn. över 10 000 fall registrerade
•  Ca 42 % solida tumörer
–  Olika nordiska / internationella studier
•  Varför rapportera?
–  Kvalitetssäkring
–  Utvärdera nya behandlingar
–  Ha koll på sena komplikationer
Utvecklingen av 5 års överlevnad
1951-2010 i Sverige
Distribution av barncancersjukdomar i
Sverige diagnosticerade 1984-2010 <15 års ålder (n 7065)
Childhood Cancer Incidence and Survival in
Sweden 1984-2010, Report 2013
From the Swedish Childhood Cancer Registry
Editors: G. Gustafsson, P. Kogner and M. Heyman
Cancersjukdomar hos barn
•  cancersjukdomar hos barn ovanliga
•  ca 300 nyinsjuknade barn i Sverige varje år < 18 år
•  utreds/diagnosticeras på barnonkologiska centra
•  överlevnad:
ca 80% i dag; 10% 1950
Cancersjukdomar hos barn
•  1 av 540 barn får cancer i Sverige
•  60 barn dör varje år pga malign sjukdom
•  1/750 vuxna har haft cancer som barn
•  vanligaste dödsorsaken hos barn 1-15 år
•  hög morbiditet
Age-standardized annual incidence- and mortality
rates per million over time in Swedish children with
solid tumours diagnosed 1983-2007
80
Incidence
70
60
50
Mortality
40
30
20
10
0
1983
1985
1987
1989
1991
1993
1995
1997
1999
2001
2003
2005
2007
Actuarial survival curves in Swedish children with
solid tumours diagnosed 1983-2007 according to
diagnostic periods
10-year survival
82±1 Year of diagnosis ≥ 1995
76±1 Year of diagnosis < 1995
p < 0.01
(n=1324)
(n=1163)
Classification of children with solid tumours in Sweden
1983-2007. Overall Survival (±SE) at 5- 10- and 20
years’ follow up
Diagnostic criteria
Year of diagnosis < 1995 (12 years)
(p<0.01)
=1995 (13 years)
Gender
Males
(p=0.4)
Females
Age at diagnosis < 1 year
(p overall 0.045) 1-<5 years
5-<10 years
10-<15 years
No.
patients
1163
1324
1334
1153
429
782
529
747
Survival (%)
5-yrs
77±1
83±1
79±1
81±1
83±2
77±2
80±2
82±1
10-yrs
76±1
82±1
78±1
79±1
83±2
76±2
79±2
79±2
20-yrs
73±1
76±1
77±1
83±2
75±2
77±2
75±2
Actuarial survival curves by diagnostic main groups
II, IV-VII in Swedish children with solid tumours
diagnosed 1983-2007
10-year survival
98±1 V- Retinoblastoma
(n=143)
84±2 VI- Nephroblastoma
(n=367)
86±2 II- Lymphomas
(n=545)
74±5 VII- Hepatic tumours
(n= 81)
63±3 IV- Neuroblastoma
(n=355)
Actuarial survival curves by diagnostic main groups
VIII-XI in Swedish children with solid tumours
diagnosed 1983-2007
10-year survival
87±2 X- Germ cells tumours
(n=268)
83±5 XI – Other neoplasms
(n=133)
72±2 IX – Soft tissue
(n=359)
63±3 VIII- Bone tumours
(n=233)
Åldersfördelning för olika
diagnoser 1
Åldersfördelning för olika
diagnoser 2
Hur bra är de svenska/nordiska
resultaten?
Gatta et al, Lancet
Oncology 2014
**
Statens beredning för medicinsk utvärdering
(SBU rapport 124 1995)
” De stora framstegen inom barnonkologin är
en följd av multidisciplinär samordning och
en lyckad kombination av målinriktad
forskning och kliniskt utvecklingsarbete ”
Samarbete, samarbete,samarbete!
april 13, 2015
19
Barncancerforskningens resultat:
•  (75)-80% botas! fortsätter framstegen?
•  fortfarande den sjukdom som dödar flest barn
•  allt fler kroniskt sjuka
•  allt mer sena biverkningar och risker
•  starkt ökad biologisk förståelse
•  många nya droger och behandlingsmöjligheter
•  svårigheter att starta och genomföra kliniska studier
Barnonkologins utveckling –
dramatiskt förbättrad överlevnad
Tack för er uppmärksamhet!
[email protected]
Download