skrivning_del1_2016_2017_ver2(1)

advertisement
EGNA RESONEMANG OM MUSIKENS BETYDELSE
2016/2017 ver.2
s.1/4
MU – SKRIVNING, DEL 1 (ÅK 9, fråga 1-2)
Namn:___________________________ Klass:_____
1.
Berätta vilken betydelse musik har för dig personligen, och hur musik kan påverkar dig!
Kanske på olika sätt, beroende på vilken sorts musik & olika anledningar att lyssna på musik?
Ge exempel, och beskriv lite fler detaljer och egna reflektioner kring det.
OBS Välj inte samma sociala sammanhang som du väljer på skrivning del 2!
Skriv gärna fler än bara ett exempel, om du märkt att du påverkas på olika sätt av olika sorts musik och
sammanhang.
Exempel:
*Musik med hörlurar innan/under träning, avkoppling, koncentration, ev. favorit-låtar oavsett situation, mm.
*Musik för att uppleva starka känslor genom musiklyssning.
*Musik under vissa film-scener eller dokumentärer, Reklam-musik, mm.
*Musik vid olika sociala sammanhang (när man träffas och umgås, tex. olika traditioner, evenemang, mm.)
*Att själv spela eller sjunga
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
vänd →
s.2/4
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
2.
Vad kan det bero på, att musik kan påverka dig på dessa sätt?
(alternativt om musik ej påverkar dig på samma sätt som den gör för många andra)
Beror det på musikstilen enbart?
Eller skriv gärna om du märkt att olika detaljer i musiken påverkar dig olika, och om stämningen &
känslan i musiken ändras beroende på dessa detaljer. Påverkar det ditt eget humör eller känns det
viktigt på andra sätt?
Exempel på musikaliska detaljer:
Tempo, Sångsättet, sångrösten, texten, budskap eller handling i texten,
Kompstilen, (tex. ljusa/mörka toner, snabba/långsamma rytmer, starkt/svagt),
Instrumenten, ”Soundet” (bla. sättet man spelar på & ljud-inställningar på vissa instrument), etc.
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
vänd →
s.3/4
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
s.4/4
OM du blir klar innan lektionen är slut, och inte kan lägga till något mer just nu:
Lämna först in din skrivning del.1.
Jobba resten av lektionen på egen hand med att förbereda skrivningen del 2)
Öppna MU-planeringssidan med din iPad/mobil,
Öppna bifogade filer och läs mer om instruktioner & råd. (välj själv vilken som känns viktigast just nu).
Leta nya källtexter för ditt utvalda område att skriva mer om. Jobba med personlig källkritik.
Maila fler källtexter / internetlänkar till [email protected] så snart du valt ut.
Ange vilka stycken som du valt ut från källtexterna! (kopiera & klistra in, eller tala om vilka stycken, tex. 2:a & 5:e)
(Extra skriv-rader om du behöver):
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Glöm ej namn & klass på s.1
Tack!
Download