Sofielundsskolans Ordningsregler Du ska komma i tid till lektionen

advertisement
Sofielundsskolans
Ordningsregler
 Du ska komma i tid till lektionen
 Du ska ha med dig nödvändigt material för att
kunna delta i undervisningen
 Du ska tala sanning och använda ett trevligt
språk
 Du ska vara rädd om skolans, kompisarnas och
dina egna saker
 Du ska uppträda lugnt och trevligt
 Du ska genast berätta för någon vuxen om du
vet eller misstänker att någon är mobbad
R
E
S
P
E
K
T
Elevvårdsteam
kopplas in/Rektor
Biträdande rektor
kopplas in
Arbetslaget diskuterar
åtgärder
Möte med elev och
vårdnadshavare,
åtgärdsprogram upprättas
Enskilt samtal
med elev
Ex på åtgärder som kan vidtas:
Tillsägelse
Avvisning från lektionen, föräldrakontakt,
kvarsittning, placering i en annan grupp/hos
annan person, hemundervisning,
undervisning på en annan plats,
skoldaghem, ersätta/laga det som är
förstört, anmälan till socialtjänsten/polisen
Sofielundsskolans
värdegrund
och
ordningsregler
Värdegrund
Vi ska visa hänsyn och respekt för
varandra därför åtgärdar vi mobbing
Vi vill att alla ska ha en god arbetsmiljö
därför ingriper vi mot störningar av
verksamheten
Vi vill att alla ska må bra
därför ingriper vi mot diskriminering och
kränkande särbehandling
Vi vill att alla ska känna sig trygga
därför ingriper vi mot våld och
hot om våld
Vi vill att alla ska få en bra start i livet
därför samarbetar vi med föräldrarna
Ordningsregler
Du ska komma i tid till lektionen
R
Du ska ha med dig nödvändigt
material för att kunna delta i
undervisningen
E
Du ska tala sanning och ha ett
trevligt språk
Du ska vara rädd om skolans,
kompisarnas och dina egna saker
Du ska uppträda lugnt och trevligt
 Du ska genast berätta för någon
vuxen om du vet eller misstänker att
någon är mobbad
S
P
E
K
T
Download