Berätta vilken betydelse musik har för dig personligen, och

advertisement
EGNA RESONEMANG OM MUSIKENS BETYDELSE
2016/2017
s.1/5
MU – SKRIVNING, 9F
Namn:___________________________ Klass:_9F__
1.
Berätta vilken betydelse musik har för dig personligen, och hur musik kan påverkar dig!
Kanske på olika sätt, beroende på vilken sorts musik & olika anledningar att lyssna på musik?
Ge exempel, och beskriv lite fler detaljer och egna reflektioner kring det.
OBS Välj inte sociala sammanhang här!
(Åtminstone inte samma sammanhang som du skriver om på fråga 3! )
Skriv gärna fler än bara ett exempel, om du märkt att du påverkas på olika sätt av olika sorts musik och
sammanhang.
Exempel:
*Musik med hörlurar innan/under träning, avkoppling, koncentration, ev. favorit-låtar oavsett situation, mm.
*Musik för att uppleva starka känslor genom musiklyssning.
*Musik under vissa film-scener eller dokumentärer, Reklam-musik, mm.
*Musik vid olika sociala sammanhang (när man träffas och umgås, tex. olika traditioner, evenemang, mm.)
*Att själv spela eller sjunga
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
vänd →
s.2/5
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
2. FÖRKLARA VAD DET KAN BERO PÅ (hur musik kan påverka dig på det sättet)
(alternativt om musik ej påverkar dig alls)
Beror det på musikstilen enbart?
Eller skriv gärna om du märkt att olika detaljer i musiken påverkar dig olika, och om stämningen &
känslan i musiken ändras beroende på dessa detaljer.
Påverkar det ditt eget humör eller känns det viktigt på andra sätt?
Exempel på musikaliska detaljer:
Tempo, Sångsättet, sångrösten, texten, budskap eller handling i texten,
Kompstilen, (tex. ljusa/mörka toner, snabba/långsamma rytmer, starkt/svagt),
Instrumenten, ”Soundet” (bla. sättet man spelar på & ljud-inställningar på vissa instrument), etc.
Instrumenten, ”Soundet” (bla. sättet man spelar på & ljud-inställningar på vissa instrument), etc.
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
vänd →
s.3/5
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
3
MUSIKENS BETYDELSE I SOCIALA SAMMANHANG (när man har samlats och musik används)
Ge 1-2 exempel på sociala sammanhang där du märkt att musik används för att påverka deltagarna!
(OBS! Välj ej konserter här, utan situationer/tillfällen när musiken är en del av hela sammanhanget.)
Kan du hitta samband i vilken musik som väljs och vad man vill uppnå med situationen?
Varför tror du de valt den musik som de gjort?
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
vänd →
s.4/5
4
DINA KÄLLTEXTER & DITT INRINGADE OMRÅDE:
Ge en kort beskrivning av viktigaste fakta och påståenden/slutsatser, som dina käll-texter ger kring ditt
ämne (dina utvalda internet-länkar). Påstår de samma eller olika saker?
Vad anser du själv om ditt inringade område? Är det tex. något du inte håller med om helt?
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
OM du känner dig klar innan lektionen är slut:
s.5/5
Öppna MU-planeringssidan med din iPad/mobil,
Öppna bifogade filer och läs mer om instruktioner & råd. (välj själv vilken som känns viktigast just nu).
Leta nya källtexter för ditt utvalda område att skriva mer om. Tänk igenom om de verkar trovärdiga.
Maila fler källtexter / internetlänkar till [email protected] så snart du valt ut.
Och/eller förbered kompletteringar för skrivningen resten av lektionen.
Om du inte vill fortsätta med kompletteringar, lämna först in din skrivning del 1. Namn & klass!
* Läs på egen hand instruktionerna för eget skapande (för halvklass-lektionerna).
Maila frågor osv. [email protected]
Tack på förhand!
(Extra skriv-rader om du behöver):
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Ringa gärna in Nivån som du satsar på inom detta kunskapskrav:
”Egna resonemang om musikens betydelse individuellt, och i sociala sammanhang”:
E
C
A
Enkla resonemang / utvecklade resonemang, / välutvecklade resonemang,
Till viss del motiverade relativt väl-motiverade
Glöm ej namn & klass på framsidan! (s.1)
[email protected]
välmotiverade
Download