Vänd om och var stilla! Var har vi vår trygghet och tillit?

advertisement
Vänd om och var stilla!
Var har vi vår trygghet och
tillit?
Jesaja 30: 15- 16
”
”Egypten kan inte ge hjälp”
” Så sade Herren Israels Gud, Israels helige:
’Vänd om och var stilla, då kan ni räddas,
genom lugn och tillit vinner ni styrka’.
Men ni vill inte.
Ni sade: ’ Nej på snabba hästar skall jag flyga
fram ’. ’Ja, hastig blir er flykt. På snabba
springare skall vi rida’.”
Jesaja 30: 15- 16
Vad hotar våra liv och var söker vi vår
trygghet?
•
•
•
•
Ekonomisk oro.
Miljöhot. Vår livsstil är inte hållbar!!
Arbetslöshet
Ensamhet
Var har vi vår trygghet?
• I Pengar? Är Gud vår klippa, som vi har
vår yttersta trygghet hos?
• Var har vi vår identitet?
I ditt arbete? (Eller i detta att vi är skapade
till Guds avbilder)
• Vems bekräftelse söker vi?
Omgivningens eller vill vi behaga Gud med
våra liv?
• Hur ser dina relationer ut?
Vänd om och var stilla!!
•
•
•
•
•
Vägen!
Frivillig enkelhet.
Sök stillheten
Sänk livstempot!
Förströsta på Gud!
Download