3. Presentation från Ulla, Anette och Jesper

advertisement
Förutsättningar
Vinster
Förutsättningar
En tandem
Villiga cyklister
Koordination och kommunikation
Tillit!!!!!
Omgivningskunskap
Vinster: Det går riktigt bra och är
effektivt
Här är kommunen,
närsjukvårdsteamet
och ledningen ute
och cyklar
Förutsättningar
Resurser
Personal
Flexibelt samarbete
och kommunikation
Tillit!
Omgivningskunskap
dvs kunskap om varandras sammanhang
Vinster: Det går riktigt bra och är
effektivt
TRYGGHET
för
Patient
Personal
Organisation
Kontakt
[email protected]
Ulla Andin, överläkare
Siv Jonsson, distriktssköterska
Christina Pettersson, sjuksköterska
0510-850 47
Hemsjukvårdsläkare i Lidköpings
kommun
Jesper Poucette
Bakgrund
•Delat ansvar på primärvårdsnivå
•Vårdcentralens läkare - distriktssköterska i kommunen
•Individer som har svårt att ta sig till vårdcentralen
•Alla pratar om...
•Närsjukvårdsteamet
•700 st
•Bristande planering
•Otrygghet
Köksbordet…
•bättre diskussion
•hur det är i verkliga livet
•att orka berätta, förklara och förstå
•små operationer
•ledinjektioner
•läkemedel
•undersökningar
Tankar om det mobila arbetssättet
• Sjukvårdens olika tempo
• Att arbeta inne i hemsjukvården
• Kompetensen hos alla
• Att lita på varandra och våga gå över gränsen
• Vikten av en fungerande vardag - flexibel
• Reserverad tid - svara i telefon och ”e-post”
• Trygghet i situationen kring patienten
Download