Nyttigt för dig som missade Ethos och vårt frukostseminarium om

advertisement
Nyttigt för dig som missade Ethos och vårt frukostseminarium om Hållbarhet den 22 september.
CSR (Corporate Social Responsibility) handlar om att ta ansvar för den påverkan som företaget har
på sin omgivning och är ett sammanfattande begrepp för företagets arbete med mänskliga rättigheter, miljö, ekonomi och arbetsrätt.
Men varför lägga ner tid och pengar på hållbarhetsfrågor?
Hållbarhet är att riskminimera. Det handlar om att förebygga lagbrott och undvika affärsrisker och
kostnader som till exempel den negativa PR som BP, Enron och Lundin Mining fått. Om ert företag
hanterar kemikalier - har du koll på EUs kemikalielagstiftning Reach?
Hållbarhet är att ha en strategi för hållbar affärsutveckling och att samtidigt kommunicera den. Det
ger trovärdighet och stärker varumärket – både externt och internt. Resultatet kan bli lägre personalomsättning, ökad försäljning, lättare att rekrytera kompetent personal och trovärdighet i samhället i stort. Dessutom tar stora institutionella investerare hänsyn till företagens hållbarhetsarbete vid
sina placeringar.
Hållbarhet handlar även om att affärsutveckla med hållbarhet i fokus vilket kan leda till nya produkter, målgrupper och marknader. Ta till exempel Toyota och Lexus satsning på hybridbilar. Eller Body
Shop, Patagonia, och Norrgavel som har satsat på miljömedvetenhet och samhällsansvar och samtidigt byggt starka varumärken. Och det har visat sig att företag som arbetar med miljöteknik har
lättare att attrahera riskkapitalister.
Redovisa ert CSR-arbete enligt GRI – Global Reporting Initiative. GRI är en internationellt etablerad
rapporteringsstandard och ett verktyg som hjälper ditt företag att paketera CSR-arbetet och göra
det kommunicerbart.
Vi hjälper dig gärna att kommunicera ert CSR-arbete! Maila oss på [email protected]
PS. Skrämmande.
Ett träd räcker till 70 kg papper. I snitt förbrukar varje svensk ca 315 kg papper/år. Vilket innebär att
drygt 40 miljoner träd går åt bara i Sverige!!!
Med vänliga hälsningar
Tom, Otto, Vendela och Anna
PS: Vill du inte få våra nyhetsbrev kan du avanmäla dig här
Download