Team i samverkan

advertisement
Team i samverkan
Susanna Bihari Axelsson
Docent i Folkhälsovetenskap
Team
” Ett fåtal individer med
kompletterande kunskaper
och färdigheter som drivs av
ett gemensamt syfte, mål och
arbetssätt, för vilket de håller
sig själva ömsesidigt
ansvariga”.
(Katzenbach & Smith, 1993)
Teamegenskaper
• Identitet och ideologi.
• Entusiasm och energi.
• Specifik kultur.
• Personligt engagemang.
• Prestation och resultat.
Alla team är grupper,
men inte alla grupper
är team!
• Grupper bygger på likheter som ger
samhörighet.
• Team bygger på olikheter som kräver
samverkan.
Samverkan i team
och team i samverkan
• Team består av individer med olika
kunskaper och färdigheter som därför
måste kunna samverka.
• Men samverkan är också ett sätt att
hantera komplexa problem, som kräver
olika kunskaper och färdigheter.
• Team kräver samverkan, men är också
ett sätt att organisera samverkan.
Team som
organisatoriskt fenomen
• Team kan vara effektiva, men även
ineffektiva att lösa en uppgift.
• Team kan öka motivation och arbetstillfredsställelse, men kan även vara
besvärliga och tidskrävande.
• Team kan göra det möjligt att överskrida disciplinära, organisatoriska
och professionella gränser.
Multidisciplinärt team
En liten grupp människor,
ofta från olika professioner,
som arbetar tillsammans över
formella organisatoriska gränser
för att ge service till en viss
grupp av patienter eller klienter.
(efter Øvretveit, 1993)
Team medlemskap
Frågan om medlemskap är särskilt viktig
i ett multidisciplinärt team.
Viktiga beslut att fatta:
• Kombination och rätt
balans av olika professioner.
• Nivå av kunskaper och
erfarenheter, kön, status etc.
• Personliga egenskaper.
Team medlemmar bör
komplettera varandra
• Professionell expertis.
• Roller i teamets arbete.
• Förmåga att lösa problem
och fatta beslut.
Men alla måste ha
förmåga att samarbeta
”interpersonell färdighet”
Utveckling av team
• Det är ofta en lång och mödosam process
att utveckla ett multidisciplinärt team.
• Det kan vara svårt att kommunicera och
utbyta information mellan individer från
olika professioner och organisationer.
• Det kan vara svårt att acceptera olikheter i
kunskaper och synsätt, samt inse att dessa
olikheter kan vara en styrka.
• Det krävs därför stora investeringar i tid
och energi för att utveckla ett team.
Utvecklingsstrategi
• Skapa möjligheter för kommunikation och
informationsutbyte mellan individer från
olika professioner och organisationer.
• Erkänna, respektera och dra nytta av olika
kunskaper och professionella kompetenser i
hantering av komplexa behov och problem.
• Bygga upp en kultur med gemensamma
mål, värderingar, normer och beteenden.
• Skapa en samverkan i teamet som också
kan fungera som ett team i samverkan.
Download