TGL-KL - Lärarförsäkringar

advertisement
Dödsfall
– värdefull information
för dig
som jobbar inom Kommun
och Landsting.
Det kan finnas pengar
för din familj att få från
kollektivavtalade
försäkringar
om du avlider före 67 års
ålder.
Varje år missar anhöriga till Sveriges lärare att hämta ut
miljontals kronor från dessa efterlevandeskydd.
Ersättningen som många
missar:
• efterlevandeskydd via kollektivavtalade försäkringar
Dina anhöriga kan få
ersättning
från en kollektivavtalad
försäkring
som heter TGL-KL.
TGL-KL= Tjänstegrupplivförsäkring Kommun och Landsting.
Om dödsfallet är en arbetsskada heter den kollektivavtalade
försäkringen TFA-KL.
Dina anhöriga måste ansöka
om att få ersättning från
TGL-KL.
Rätt blankett hittar de på www.mintrygghet.se.
Klicka på Blanketter i menyn till vänster.
Ladda ner blanketten som
heter:
Dödsfallsanmälan.
För att få ersättning:
• måste en uppgiftslämnare – arbetsgivaren och t ex
maka/make/sambo/arvinge, eller företrädare för sådan – skriva under
blanketten.
Det är viktigt att
blanketten
fylls i noga:
• texta tydligt
Med Dödsfallsanmälan:
• ska även bifogas Dödsfallsintyg och Släktutredning
Ett dödsfall registreras av Skatteverket när ett dödsbevis kommit in
från läkare
eller sjukhus eller när beslut om dödförklaring tagits av
Skatteverket.
Dödsfallsintyget talar om när en person avled och vilka efterlevande
den avlidne personen har.
För att få intyget, kontakta Skatteverkets skatteupplysning på 0771567 567.
Ifylld och underskriven
Dödsfallsanmälan:
• skickas ihop med kopia på övriga handlingar till den avlidnes
arbetsgivare
Arbetsgivaren skickar sedan Dödsfallsanmälan och övriga handlingar –
bl a arbetsintyg – till:
KPA Livförsäkring AB, 106 85 Stockholm för försäkringsutredning.
Det här kan dina anhöriga
få
i form av efterlevandeskydd
från din
kollektivavtalade
försäkring:
• grundbelopp
• barnbelopp
• begravningshjälp
• makeförsäkring*
*Makeförsäkring innebär att om den försäkrades make/maka
avlider utan en egen livförsäkring, så kan den försäkrades TGL-KL gälla i vissa fall.
Exempel på ersättning från
TGL-KL.
Grund- och barnbelopp betalas ut som en engångssumma till de
efterlevande.
Den försäkrades ålder
Grundbelopp
54 år eller yngre
264 000 kronor
57 år
198 000 kronor
60 år
132 000 kronor
63 år
66 000 kronor
Om du har barn under 20 år tillkommer ett barnbelopp per barn.
Barnets ålder vid
försäkringsfallet
Barnbelopp
16 år eller yngre
88 000
kronor
17-18 år
66 000
kronor
19 år
44 0000
kronor
Försäkringsbeloppet betalas
ut
till följande personer:
• make/maka (registrerad partner jämställs med make/maka)
• sambo med barn om sådana finns (avser den avlidnes arvsberättigade
barn i första led)
• arvsberättigade barn i första led
Tänk på att:
• om utbetalning ska göras till barn som är omyndigt ska kopia av
avtalet
med banken gällande barnet/barnens konto bifogas med dödsfallsanmälan
Sammanfattning
Varje år missar anhöriga till Sveriges lärare att hämta ut miljontals
kronor
i efterlevandeskydd från kollektivavtalade försäkringar.
Det här måste dina anhöriga göra:
• Fylla i och skicka in blankett:
Dödsfallsanmälan.
• Närmast anhörig måste skriva under blanketten
• Skicka blanketten ihop med övriga handlingar till
arbetsgivaren:
Arbetsgivaren skickar sedan Dödsfallsanmälan och övriga handlingar – bl a
arbetsintyg – till:
KPA Livförsäkring AB, 106 85 Stockholm för försäkringsutredning.
För mer information om
TGL-KL kontakta:
Din arbetsgivare.
KPA Pension, TGL -enheten 08-665 48 00.
Familjens begravningsentreprenör.
Missa inte
efterlevandeskydd
från privata försäkringar.
Du kan vara berättigad till efterlevandeskydd från dina privata
försäkringar.
Fråga ditt försäkringsbolag.
Lärarförsäkringar, 0771-21 09 09, vardagar 9-17.
Klicka här för att komma
direkt till KPA och
ytterligare information
om TGL-KL
Tips! Klicka på ”bildspel” för visning helskärm så kan du aktivera länken till
KPA.
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Svenska

105 Cards Anton Piter

organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Create flashcards