Region Ekonomisk frihet Gini Afrika söder om Sahara 53,7

 Region Afrika söder om Sahara Asien-­‐Stilla havet Central-­‐/Sydamerika/Karibien Mellanöstern/Nordafrika Europa Nordamerika Ekonomisk frihet 53,7 57,4 59,4 61,8 66,6 74,1 Gini 44,2 40,4 48,3 39,2 30,9 (Höginkomstländer) 41 (USA, källa: UNDP) Källor: Gini: Ortiz & Cummins 2011. Ekonomisk frihet: Heritage Foundation 2012. Den regionala uppdelningen är inte riktigt densamma i de två måtten. Ortiz och Cummins ”Eastern Europe and Central Asia” har ingen motsvarighet i Heritages mått och tas därför inte med. De anger också High-­‐income countries, medan Heritage använder ”Europe” och ”North America”. Sambandet torde ändå vara tydligt. Högre ekonomisk frihet associeras i allmänhet med mindre inkomstskillnader. Källa: Heritage Foundation och UNDP. Datan har levererats av bloggen ”Alltid varför”. http://nontelly.blogspot.se/2013/03/ekonomisk-­‐frihet-­‐kontra-­‐ginikoefficent.html.