Bilaga till bedömning av regionala urvalskriterier

advertisement
Uppdaterad: 2016-01-27
Regionala urvalskriterier Företagsstöd: Förnybar energi
Gå igenom den bifogade tabellen med ”Regionala urvalskriterier” och skriv en kort
motivering till de villkor du anser att du uppfyller. Du hittar även tabellen tillsammans med
utdrag från den regionala handlingsplanen och bedömningsgrunderna till poängsättningen på
Länsstyrelsens webbsida. Läs mer om de "Regionala urvalskriterierna" här
När du fyllt i dina motiveringar, laddar du upp bilagan och skickar in den via ”Mina
Sidor” på Jordbruksverkets webbsida www.jordbruksverket.se
Poängsättning
+1 poäng: Investeringen leder även till en
energibesparing eller effektivare
energianvändning
+1 poäng: Investeringen ingår i en
samverkanslösning
+1 poäng: Investeringen har en innovativ
inriktning
+1-4 poäng: Investeringen leder till
förädling och produktion av förnybar energi
eller omställning från fossil till förnybar
energi
Motivering
Download
Random flashcards
Svenska

105 Cards Anton Piter

organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Fgf

5 Cards oauth2_google_07bf2a28-bcd3-42a3-9eef-1d63e3edcbe8

Create flashcards