Mycoplasma genitalium - patientinformation 2015

advertisement
Doknr. i Barium
21883
Dokumentserie
su/med
Giltigt fr o m
2017-07-11
RUTIN
Mycoplasma genitalium - patientinformation 2015
Version
2
Innehållsansvarig: Petra Tunbäck, Överläkare, Läkare hud- och könssjukvård (pettu)
Godkänd av: Helena Gustafsson, Verksamhetschef, Verksamhet Hud- och könssjukvård (helgu14)
Denna rutin gäller för: Verksamhet Hud- och könssjukvård
Mycoplasma genitalium, patientinformation
Mycoplasma genitalium är en bakterie som liksom klamydiabakterien är sexuellt överförbar
och kan orsaka infektion i t ex urinrör och livmodershals.
Symptom:
Mannen kan få urinrörskatarr,d v s flytning från urinröret samt sveda vid vattenkastning och
hos kvinnan förekommer förutom symtom från urinröret även flytning från slidan.
Infektionen kan också vara helt utan symptom. I enstaka fall kan man få t ex olaga blödning,
buksmärta eller bitestikelinflammation.
Testning:
Prov tas på samma sätt som för klamydia, d v s genom urinprov eller prov med bomullspinne
från urinröret, slidan och / eller livmodertappen.
Behandling:
Den vanliga behandlingen mot klamydia botar sällan infektionen. Mycoplasma genitalium är
däremot känslig för ett antibiotikum som heter azithromycin och behandling ges med tablett
Azitromax / Azithromycin 250 mg, 2 tabletter första dagen och därefter en tablett om dagen i
fyra dagar. Under behandlingen och i ytterligare fem dagar bör man avstå från samlag.
Eftersom enstaka patienter med infektionen inte blir botade av behandlingen rekommenderas
kontrollprov 4-5 veckor efter avslutad behandling.
Mycoplasma genitalium omfattas inte av smittskyddslagen och är inte anmälningspliktig,
men eftersom bakterien överförs vid samlag är det vid påvisad infektion viktigt att även
partners kommer för undersökning, provtagning och vid behov behandling.
Besök för provtagning av Mycoplasma genitalium debiteras som ett vanligt läkarbesök och
medicinen skrivs ut på recept.
Dokumentation
Styrande dokument arkiveras i Barium. Redovisande dokument ska hanteras enligt sjukhusets
gällande rutiner för arkivering av allmänna handlingar.
www.sahlgrenska.se
Giltig version är publicerad på intranätet, ett utskrivet dokument är alltid en kopia
1 (av 1)
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Create flashcards