Enskild motion
Motion till riksdagen: 2014/15:M1034
av Jan Ericson (M)
Pant på batterier
Förslag till riksdagsbeslut
Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om
införande av pant på batterier.
Motivering
Mängden batterier som lämnas in för återvinning har fördubblats på två år, från 30
procent till 60 procent.
Det är givetvis glädjande. Samtidigt betyder det att 40 procent inte återvinns. Det
motsvarar cirka 2 000 ton batterier som hamnar på annan plats än på
återvinningsstationen. Med tanke på att batterier innehåller ett antal miljöskadliga
ämnen är detta inte acceptabelt.
Med ett pantsystem för batterier skulle en större andel av batterierna sannolikt samlas in
och återvinnas.
Jan Ericson (M)
.
2017-07-15 00:56