1(3) PM LÄPP-KÄK-GOMSPALT (LKG) Frekvens i Sverige ca 1,7 fall

1(3)
PM
LÄPP-KÄK-GOMSPALT (LKG)
Frekvens i Sverige ca 1,7 fall/1000 födda. Genesen är okänd. Inga exogena faktorer är kända. I 21%
av fallen finns det associerade missbildningar.
En viss ärftlighet finns.
Friska föräldrar med barn född med LKG tidigare, har 2-7 % risk att få nytt barn med LKG. Om en
förälder har någon form av spalt ökar risken till 12-17% för upprepning vid ny graviditet.
Vad gör vi på Västervik sjukhus?
Om barnet är friskt i övrigt, vårdas det på BB.
Vid första barnläkarundersökningen på BB/avd 10 skall följande göras;
 Remiss skrivs till LKG-teamet vid Rekonstruktionscentrum, Hand- och plastikkirurgiska
kliniken, UiL OMEDELBART. Denna skall skrivas av undersökande barnläkare på BB/avd
10.
Remissen skickas med fax: 010-103 28 68

Specialistremiss till Linköping skall skrivas/dikteras av undersökande läkare och sedan
lämnas till Barnklinikens medicinskt ledningsansvarige, Jan-Åke Hammersjö för påskrift.

Logopedremiss skrivs av undersökande barnläkare på BB/avd 10.

Kuratorskontakt erbjuds och rekommenderas alltid.
Kontaktperson i Linköping är LKG-barnsköterska; Kristina Andersson. Ingen ansvarig
sjuksköterska finns i nuläget. Tel. 010-103 45 05, barnkirurgiska avdelningen

Informationslåda med LKG-material finns inne på akutrummet neo uppe på hyllan.
Föräldrainformationen ”Barn med LÄPP-KÄK-GOMSPALT” delar vi ut till föräldrarna så fort
som möjligt.
En checklista där ansvarig läkare noterar att dessa remisser har skrivits, skall numera alltid
fyllas i och följa barnets journal!
Vid läppspalt skall läppen tejpas redan under första dygnen här i Västervik. Barnen kan få näskrokar
för att räta upp näsan. Denna sätts först i Linköping. Tack vare den höga östrogenhalten är brosket
mjukt och formbart de första levnadsdagerna.
Ansvariga inom området LKG på Barnkliniken är Pia Winness Jonsson (Barnsjuksköterska) samt
Kicki Mayrhofer Lindberg (Barnsköterska). Om några av dessa är i tjänst sköter de den första
informationen med föräldrarna.
Allmän information:
LKG behöver inte vara något hinder för barnet att suga. Amning kan uppmuntras, men fungerar dock
sällan eftersom barnet har svårt att få till något vacuum med mun/näsa. Barnet får då matas på annat
sätt.
Vi rekommenderar att man använder Medela SpecialNeeds flaska (tidigare Habermann flaska).
Vi har på barnavdelningen numera ALLTID 2 st SpecialNeeds flaskor, dessa ligger i LKG-lådan. Vi
skall ge de barn som behöver det ett ”start-paket” när vi samtidigt provar ut första matningen med
denna flaska på barnet. Vi skall vidare alltid informera föräldrarna om att flaskan kan köpas direkt från
Medela, och då ge dem info om denna hemsida.
2(3)
När vi lämnat ifrån oss en flaska, kom ihåg att be Eva Johansson/Maria Pilsmo att beställa hem en ny!
Art.nr: 008.0114; 1 flaska á 150 ml + 2 nappar, ca. pris: 150:-.
www.medela.se (här finns även information om vilka babybutiker som har Medela-produkter
på andra orter).
Lyckas inte barnet amma men mamma önskar fortsätta ge av sin bröstmjölk och har behov av
bröstpump, så tillhandahåller Barnkliniken elektrisk bröstpump som hon hyr kostnadsfritt under en
begränsad tidsperiod av ca 6 månader. Se separat PM om uthyrning av bröstpump under flik 7 i
omvårdnadspärmen Neo.
Operationerna individualiseras till stor del.
Operation nr 1 vid 3-5 mån ålder (minst 5 kg): Läpp-plastik. (och i samband med detta rörsättning i
öronen)
Operation nr 2 vid 12-18 mån ålder: Gomplastik.
Operation vid 5-6 års ålder: Svalglambå för talutvecklingen.
Operation vid 10-11 års ålder: Operation av tandspalt (när permanenta tänder finns).
Uppföljning sker hos LKG-teamet i Linköping samt hos lokal logoped.
Alla frågor tas om hand på Barnavdelningen Hand- och plastikkirurgiska kliniken i Linköping Tel.
010-103 45 05
Västervik, 2011-02-02
Pia Winness Jonsson/Kicki M Lindberg
Föräldrainformation
Ansvariga inom Läpp-Käk-Gomspalt på Barnkliniken i Västervik är barnsjuksköterska Pia Winness
Jonsson samt barnsköterska Kicki Mayrhofer Lindberg.
Tel.nr till avdelning 10, Västervik: 0490-86718.
Har ni som föräldrar andra frågor som rör ditt barn och planeringen framåt så hör gärna av er till
Barnavdelningen Hand- och plastikkirurgiska kliniken i Linköping
Tel. 010-103 45 05
Kontaktperson inom LKG-området på denna enhet är barnsköterska; Kristina Andersson.
Om Erat barn har en spalt som omöjliggör amningen p g a att det inte går att skapa det vakuum kring
bröstvårtan som behövs, så får ni på Barnavdelning 10 en s k ”SpecialNeeds” flaska från Medela. Då
kan Ert barn ändå få i sig mjölken med hjälp av denna speciella nappflaska. Nedan finns den
information ni behöver för att ni i framtiden själva kan beställa flera flaskor om det behövs.
Art.nr: 008.0114; 1 flaska á 150 ml + 2 nappar, ca. pris: 150:-.
www.medela.se (här finns även info om vilka babybutiker som har Medela-produkter
på andra orter).
Önskar du som mamma att bibehålla bröstmjölken, pumpa ut den och ge ditt barn på flaska, så
tillhandahåller Barnkliniken elektrisk bröstpump som du hyr kostnadsfritt under en den tiden du
behöver den. När du sedan har bestämt dig för att inte pumpa längre, lämnas pumpen åter till avd 10.
Ni är alltid välkomna att höra av Er till avdelning 10, tel 0490-86718, om det är något Ni undrar.
Med vänlig hälsning
Personalen avd 10
2011-02-02
3(3)
Pia Winness Jonsson
Barnsjuksköterska
Barn- och ungdomskliniken
Anders Palm
Specialistläkare
Barn- och ungdomskliniken
Marie Törnlöf
Verksamhetschef
Barn- och ungdomskliniken
Jan-Åke Hammersjö
Överläkare/Medicinskt ledningsansvarig
Barn- och ungdomskliniken
Michel Algovik
Verksamhetschef
Kvinnokliniken
Lisa Lindholm-Jansson
Överläkare
Kvinnokliniken
________________________________________________________________________
Barn- och ungdomskliniken
Skapat 2011-07-01
Västerviks sjukhus
Gäller tom: 2014-07-01
593 81 Västervik