Tal första maj 2008

advertisement
Tal vid Revolutionär första maj 2008
Kamrater! Kamrater!
Jag är här för att framföra en kort hälsning från Initiativet för ett Revolutionärt Första Maj,
som har fixat den demonstration som du just såg komma in på torget.
I fyra år har en rad olika socialistiska grupper arrangerat första maj demonstrationer
tillsammans under namnet Revolutionär Första maj. I år är det Smålands Nation,
Ungsyndikalisterna, Virvelvinden, Vårdsyndikatet, Socialistiska Partiet, Vänsterns
Studentförbund och Bokcafé India Däck som tillsammans går under parollen Allt åt alla!
Som ni säkert ser finns det en rad andra flaggor och banderoller i demonstrationen, detta
eftersom vi vill skapa ett forum där alla socialister och socialistiska organisationer ska känna
sig välkomna utifrån sina egna erfarenheter, och därför är det viktigt med tendensfrihet för
olika slagord.
Första maj är nämligen en jävligt viktigt dag – det är arbetarklassens och klasskampens dag –
inte partierna, inte fackens, inte bokcaféernas, inte aktivistgruppernas. Det är en dag då vi ska
se tillbaka på ett år av konflikt med kapitalismen på alla plan – från att ställa upp för
klasskamrater i skolan till att utmana byråkratiska myndigheter, strejka för bättre livsvillkor,
eller tillsammans sätta maktfullkomliga chefer på plats. Detta är VÅR dag, VÅR kamps dag.
Därför är det så bra att Vänsterpartiets paroll i år är ”Tillsammans!”. För det är det som första
maj handlar om – gemensam kamp mot kapitalismens makt över våra liv. Och i år står vi i
Revolutionära Första Maj Initiativet för första gången på samman plats som Vänsterpartiet
och Ung Vänster på första maj. Vi har tillsammans tagit ett steg bort från organisationernas
egoism, ett steg fram mot samma obrytbara klassgemenskap som vi känner på arbetsplatser
och skolor varje dag.
Vi hoppas att vänstern, parlamentarisk som utomparlamentarisk, facklig som utomfacklig,
kan ta fler sådan steg. Det är nämligen bara då vi verkligen kan utgöra en fara för ett
samhällssystem som hela tiden blir mer och mer fokuserat vid vinster, pengar och
konkurrens.
Ett sista ord, innan vi tillsammans avslutar denna dag. Om Vänsterpartiets frontbanderoll så
vacker lyder ”Tillsammans!” så står det ”Allt åt Alla!” på vår. För om vi måste kämpa sida
vid sida, så måste vi även ha en vision om vilket samhälle vi vill ska ersätta dagens system.
Och då finns det faktiskt bara ett alternativ. Vi måste, som de sa i Paris 1968, begära det
omöjliga. För endast något som är omöjligt idag för kapitalismen är en möjlighet om vi vill ta
makten över våra liv och skapa ett nytt slags samhälle.
Varje gång vi får betalt för att arbeta och sedan använder de pengarna för att köpa en vara
återskapas kapitalismen eftersom lite av värdet vi skapat stjäls från oss av de rika – detta
utbyte av pengar ÄR kapitalismen. Detta flöde måste vi därför bryta. Så stor del av det arbete
som uträttas måste ske utan tvång och hot om svält - utan lön! Och så stor del av sätten vi
tillgodogör oss detta arbete, vår konsumtion, måste också de ske utan pengar.
Allt måste bli gratis – det är det enda sättet att verkligen krossa kapitalismen. Dagen då vi på
samma sätt som vi delar med oss av mjukvara och underhållning på Internet delar med oss av
alla våra aktiviteter kommer lönearbetets helvete och kapitalismens makt över oss att vara
historia. Ni kan kalla det för kommunism, ni kan kalla det för anarki, ni kan kalla det för
frihetlig socialism eller vad ni vill, men DETTA är det ENDA alternativet till kapitalismen.
Därför säger vi idag:
Kämpa tillsammans!
Allt åt alla!
Download